Reklam
Ben Duydum
SON HABERLER

07:05 Aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi hâlinde denetim sözleşmesinin yenilenmesi/güncellenmesi gerekmez?

07:02 Denetçi denetim süresince tespit ettiği bir iç kontrol yetersizliği ile ilgili olarak aşağıdaki gerekliliklerden hangisine uymak zorunda değildir?

07:00 Denetim şirketinin ve personelinin, mesleki standartlara ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uyduğuna ilişkin kendisine ve denetim şirketi veya sorumlu denetçi tarafından düzenlenen raporların, içinde bulunulan şartlara uygun olduğuna ilişkin kendisine makul güvence sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

06:58 Türkiye Muhasebe Standartları’na göre hazırlanmış finansal tabloların Bağımsız Denetim Standartları’na uygun olarak denetimini yürütecek bir denetçinin aşağıdakilerden hangisi hakkında görüş vermesi beklenmez?

06:57 Denetçinin dürüstlük, tarafsızlık ve mesleki şüphecilik içinde hareket etmesini teminen, mesleki muhakemesini olumsuz etkileyebilecek tesirlerden ari olarak görüş açıklamasına ne denir?

06:55 Denetçinin aşağıdaki hususlardan hangisine ilişkin alacağı karar, mesleki muhakemesini kullanmasını gerektirmez?

23:40 Denetim kanıtlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

23:37 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun (KGK) yayınlamış olduğu Bağımsız Denetim Yönetmeliği’ne göre, denetim faaliyetinde bulunmak isteyenlerin denetçi olarak yetkilendirilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

23:33 Ord. Prof. Dr. Cahit Arf

00:50 2021/3 DÖNEMİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJA GİRİŞ SINAVINA İLİŞKİN DUYURU

Türkiye’de Özelleştirme ile İlgili Kanuni Düzenlemeler

Türkiye’de Özelleştirme ile İlgili Kanuni Düzenlemeler
Reklam

Türkiye’de Özelleştirme ile İlgili Kanuni Düzenlemeler

Türkiye’de özelleştirme ile ilgili önemli çalışmalar 1980 sonrasında başlamıştır.

24 Ocak 1980 Kararları sonrasında kamu iktisadi teşebbüsleri ile ilgili olarak yapılan düzenlemeler, bu teşebbüslerin piyasa ekonomisine entegrasyonunu sağlamaya
yardımcı olmuştur.

Özelleştirme çalışmaları 1983 seçimleri sonrasında Anavatan Partisi’nin (ANAP) iktidara gelmesi ile başlamıştır.

1984 yılında 2983 sayılı Kanun (Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun) ile yapılan düzenleme ile gelir ortaklığı senedi ve hisse senedi çıkarılması ve işletme hakkı devredilmesi öngörülmüştür.

Bunlar geniş anlamda özelleştirmenin ilk adımlarını oluşturmuştur.

Türkiye’de özelleştirmeye ilişkin kapsamlı düzenlemeler 1994 tarihinde 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ile yapılmıştır.

Bu kanunla Özelleştirme Yüksek Kurulu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Özelleştirme Fonu kurulmuştur.

1994 yılından sonraki zaman diliminde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda 4046 sayılı Kanun’un bazı maddeleri değiştirilmiştir.

4046 sayılı Kanunda ilk değişiklik 1995 yılında 4105 ve 4108 sayılı Kanunlar ile yapılmıştır.

9 Nisan 1997 tarihinde Anayasa Mahkemesi’nin 4046 sayılı Kanun’un özelleştirme yöntemleri, değer tespiti ve ihale usulleri ile ilgili 18’inci maddeyi iptal etmesinin ardından, yüksek mahkemenin gerekçeli kararı dikkate alınarak 4232 sayılı Kanun hazırlanmıştır.

1999, 2000, 2003, 2004 ve 2005 yıllarında 4046 sayılı Kanun ile ilgili değişiklik öngören düzenlemeler gerçekleşmiştir.

2005 yılında, 5398 sayılı Kanun ile 4046 sayılı Kanun’un adı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun olarak değiştirilmiştir.

Bu düzenlemede; özelleştirmede şeffaflığı, kolaylığı, sürecin hızlandırılmasına yönelik önlemlerin yanı sıra özelleştirme portföyünde bulunan kuruluşların birleşme, bölünme ve yeniden yapılandırılmalarına yönelik tedbirler de söz konusudur.

Ayrıca özelleştirmenin sosyal maliyetlerini azaltmaya yönelik olarak iş ve hak kaybı, tazminatlar, personel nakli vb. konularda yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Özelleştirme ile devletin ekonomideki ticari faaliyetlerinin en aza indirilmesi hedeflenmektedir.

Sonuçta, rekabete dayalı piyasa ekonomisinin oluşturulması, devlet bütçesi üzerindeki KİT finansman yükünün azaltılması, sermaye piyasasının geliştirilmesi ve atıl tasarrufların ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır.

Özelleştirmenin temel amacı, nihai olarak devletin ekonomide işletmecilik alanından tümüyle çekilmesini sağlamaktır.

Özelleştirme ile ilgili kanunlar hakkında daha detaylı bilgi için T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının http://www.oib.gov.tr/yayinlar/yayinlar.htm adlı internet sitesinde “Türkiye’de Özelleştirme-1”e bakabilirsiniz.

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ