Reklam
Ben Duydum

Atasözleri, Kısa ve Özlü Sözler Vd.

Abur cubur: Yararlı olup olmadığı düşünülmeksizin rast gele yenen, yemek yerini tutmayan yiyecekler. “Çocukların karnını...
Adam / insan sarrafı:  Tecrübesi sayesinde insanların iyisini kötüsünü çabuk anlayacak duruma gelmiş kimse. “Sen üzülme,...
Aforoz etmek:  1) Kilise birliğinden çıkarmak. 2) Birini yakını olmaktan çıkarmak, ilgiyi kesip uzaklaştırmak, ilişkileri...
Adını vermek: 1) Birinin adını bildirmek. 2) Biri tarafından salık verildiğini gönderildiği kimseye söylemek. “Benim adımı...
Açık konuşmak: Gerçeği sakınmadan, çekinmeden söylemek. “Daima açık konuşan insanları severim.”
Açık kapı bırakmak: Gerektiğinde bir konuya yeniden dönebilme imkânı bırakmak, kesip atmamak, ileriyi düşünerek ılımlı...
Açıkta kalmak (olmak): 1. İş ve görev bulamamak. 2. Yersiz yurtsuz kalmak. 3. kimilerinin elde...
Açıktan kazanmak: Ortaya hiçbir emek ve sermaye koymadan gelir elde etmek, para kazanmak. “Günümüz insanı açıktan...
Açık bono vermek:  Bir kimseye sınırsız, istediği gibi davranma yetkisi tanımak.
Açık vermek: 1) Geliri, giderini karşılamamak. “Maaşımız yetmeyecek bu ay, galiba açık vereceğiz.” 2) Ortaya çıkmaması...
Açığa çıkarılmak / alınmak:  İşinden çıkarılmak, görevine son verilmek. “İşe üç gün geç geldi diye açığa...
Acı soğuk: Keskin, hoşa gitmeyen, çok üşütücü soğuk. “Acı soğuk insanın iliklerine işliyordu.”
Açlıktan nefesi kokmak: 1) Çok fazla yoksulluk içinde bulunmak. “Dün açlıktan nefesim kokuyordu ama bugün çok...
Acısını çıkarmak: 1) Acılığını yok etmek. “Yağda kavurarak acısını aldı.” 2) Önceden uğradığı maddî ve manevî...
Aç susuz kalmak:  Çok yoksul bir duruma düşmek, fakirlikten yaşayamaz hâle gelmek. “Afrika kıtasının pek çok...
Acısını çekmek: Yapılan yanlış bir işin doğurduğu sıkıntı ve üzüntüyü yaşamak. ”Kestiğim o ağacın hâlâ...
Abayı yakmak: Bir kimseye gönlünü kaptırmak. “Bizim oğlan komşu kızına abayı yakmış.”
Adamlığın Yolu Nerdense, Bul Da Girmeye Bak Nasihatım sana: Herzeyle iştigali bırak; Adamlığın yolu nerdense,...