Reklam
Ben Duydum

Yönetim faaliyetinin kendine has karakteristik özellikleri

Yönetim faaliyetinin kendine has karakteristik özellikleri

Yönetim faaliyetinin kendine has karakteristik özellikleri bulunmaktadır.

Bu özellikler (Pal, 2020):

• Ekonomik olmanın kaynağıdır.

Yönetim, öncelikle sınırlı kaynaklar olan üretim ögelerinin (emek, doğa, sermaye, teknoloji ve bilgi) etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasından sorumludur.

Bu nedenle sanayileşme arttıkça, yöneticilere olan ihtiyaç da giderek artmıştır.

Etkin yönetim, üretim ögelerini en uygun şekilde bir araya getiren ve birleştiren bir güç olduğu için herhangi bir örgütün başarısında kritik önem taşımaktadır.

Üretim ögeleri tek başlarına üretimi garanti etmemekte, insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek ürünlerin üretilebilmesi için katalizör görevi gören yönetime ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu nedenle yönetim bir örgütün temelini oluşturmaktadır.

• Hedefe yöneliktir.

Yönetim bir amaç belirleme ve bu amaçları gerçekleştirmeye çalışma faaliyetidir.

Bu amaçlara ulaşabilmek için yönetim, örgüt çalışanlarının çabalarının koordinasyonunu sağlamaktadır.

Yönetimin başarısının belirlenmesinde örgüt amaçlarına ulaşılma derecesi önemli bir
ölçüt olmaktadır.

Bu nedenle örgüt amaçlarının çok iyi belirlenmesi ve her düzeydeki yönetici tarafından anlaşılıp benimsenmesi hayati önem taşımaktadır.

• Bir süreçtir.

Yönetim planlama, örgütleme, yürütme, kontrol etme gibi fonksiyonların yerine getirildiği bir süreçtir.

Bu fonksiyonlar birbirini çok iyi tamamlamaktadır ve bu nedenle de birinin diğerine göre bir üstünlüğü bulunmamaktadır.

• Bütünleştirici bir güçtür.

Yönetimin en temel görevi belirlenmiş amaçlara ulaşabilmek için insan kaynağı ile diğer kaynakların bütünleşmesini sağlamaktır.

Örgütün kaynaklarının tümü, yöneticilerin kullanımına açıktır.

Yöneticiler çalışanlardan istedikleri sonuçları alabilmek için,
insan kaynakları dışındaki diğer tüm kaynakları kullanırken çalışanların bilgilerinden,
tecrübelerinden ve yönetim ilkelerinden faydalanmaktadır.

Yöneticiler ayrıca örgüt amaçları ile çalışanların bireysel amaçlarını uyumlaştırmaya çalışarak örgütün problemsiz çalışması için çaba harcamaktadır.

• Bir yetki sistemidir.

Bir yönetici grubu olarak yönetim, bir yetki sistemini, bir komuta ve kontrol hiyerarşisini temsil etmektedir.

Farklı düzeylerdeki yöneticiler, farklı yetki derecelerine sahiptir.

Genellikle yönetim hiyerarşisinden aşağıya doğru inildikçe, yetki derecesi de yavaş yavaş azalmaktadır.

Yetki, yöneticilerin görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmelerini sağlayan bir araç olduğu için çok önemlidir.

• Çok disiplinli bir konudur.

Yönetim, mühendislik, antropoloji, sosyoloji ve psikoloji gibi pek çok disiplinden yararlanarak büyümüş ve gelişmiş bir disiplindir.

Yönetim disiplininde yer alan literatür çalışmalarının birçoğu da bu disiplinlerin bir araya gelmesi ile yapılmış çalışmalardır.

Örneğin; üretkenliğe yönelim, endüstri mühendisliğinden esinlenirken insan kaynaklarına yönelim psikolojiden esinlenmiştir.

Benzer şekilde sosyoloji ve yöneylem araştırmaları da yönetimin gelişmesine katkıda bulunan diğer disiplinlerdir.

• Evrenselliği olan bir uygulamadır.

Yönetim evrensel bir niteliğe sahiptir, insanın olduğu her yerde yönetimden bahsedilir.

Yönetimin ilkeleri ve teknikleri iş yaşamında, orduda, askeriyede, devlette, hastanelerde aynı şekilde uygulanmaktadır.

Yönetim biliminin önemli araştırmacılarından olan Henri Fayol, az ya da çok yönetim ilkelerinin mutlaka her örgütte uygulandığını belirtmektedir.

Yönetim ilkeleri, insanların koordinasyonlarının sağlanmasının gerektiği her örgüte uyarlanabilen, esnek olan ve örgütlere yol gösteren kılavuzlardır.

Yönetim faaliyetinin bu özelliklerinin yanında bilim, sanat ve meslek olma özelliği de vardır.

Yönetim bir bilimdir çünkü sistemli ve bilimsel bilgi topluluğu olma özelliği vardır.

Aynı zamanda kendine has kavramları, ilkeleri ve teorileri olan öğrenilebilir bir bilgi topluluğudur (Dinçer ve Fidan, 2015: 42).

Yönetimin sanat yönü ise başkalarına isteyerek bir şeyler yaptırılabilmesidir.

Yöneticinin çalışanları bir amaç etrafında toplayabilmesi,

onları etkileyerek yönlendirebilmesi,

sorunları çözme konusunda göstermiş olduğu tavır ve davranışlar gibi liderlik özellikleri sayesinde çalışanları,

istediği yönde davranışa sevk edebilmesi yönetimin sanat yönünü oluşturmaktadır.

Yönetimin meslek olma yönü, çok hızlı değişen çevre koşullarına örgütlerin çabuk ayak uydurabilmeleri için profesyonel yöneticilerin örgütlerde yer almaya başlamasının bir sonucudur.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ