Reklam
Ben Duydum

Yöneticilerin Sahip Olması Gereken Yönetsel Beceriler

Yöneticilerin Sahip Olması Gereken Yönetsel Beceriler

Yöneticilerin sahip olması gereken yönetsel beceriler (Gürüz ve Gürel, 2009: 29);

• Teknik Beceri:

Bir işin gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan özel bilgi, yöntem ve tekniklerin kullanılmasına yönelik yeteneklerdir.

Örgütsel faaliyetlerin yerine getirilmesi sırasında çalışanlarla doğrudan ilişki içerisinde bulunan

alt düzey yöneticilerinin teknik becerilere sahip olması, örgütün etkinlik düzeyi açısından çok önemlidir.

İlk kademe yöneticileri olarak alt düzey yöneticilerinin çalışanlara teknik yardım ve destek sağlama zorunluluğu vardır.

İşe yeni başlayanlara oryantasyon eğitimi vermek ve olası sorunların çözümüne yardımcı olmakta yine bu kademe yöneticilerin görevidir.

Örgütte üst kademelere doğru çıkıldıkça bu tür becerilerin önemi azalmaktadır.

• İletişim Becerisi:

İletişim becerisi, örgütsel amaçlara ve hedeflere ulaşmaya yönelik olarak yazılı,

sözlü ya da sözsüz olarak bilgi, duygu ve düşünce aktarımına olanak veren beceridir.

İletişim becerisi yönetsel düzey fark etmeksizin örgütte tüm yöneticiler tarafından sahip olunması ve önemsenmesi gereken bir beceridir.

Örgüt içi iyi bir iletişime sahip olmak, örgütsel amaç ve hedeflere ulaşmayı kolaylaştırmakta,

örgüt üyeleri arasında bağlılığı arttırmakta ve örgüt ile çevre arasındaki etkileşimi sağlamaktadır.

• İnsan İlişkileri Becerisi:

İnsan ilişkileri becerisi, örgütte çalışanları anlayabilme, birlikte çalışabilme, ortak iş yapabilme ve uyum içinde çalışabilme becerisidir.

Bu beceri, yönetim düzeylerinin tümü için gerekli olmakla birlikte çalışanlarla

doğrudan ilişki kuran alt düzey yöneticiler için çok daha önemli olmaktadır.

• Analitik Beceri:

Analitik beceri, sorunların çözümünde ve iş olanaklarının değerlendirilmesinde

mantıksal ve bilimsel yaklaşım tekniklerini kullanabilme becerisidir.

Stratejik planlar yapan ve kriz ortamlarında doğru ve hızlı karar verme zorunluluğu bulunan üst düzey yöneticilerinin

bu beceriye sahip olması, diğer yönetim düzeylerine göre daha hayati önem taşımaktadır.

• Karar Verme Becerileri:

Karar verme becerisi, çeşitli seçenekler arasından birini seçme becerisidir.

Örgütün tümünü etkileyecek kararlar veren üst düzey yöneticiler açısından oldukça büyük önem taşımaktadır.

Bu nedenle doğru ve hızlı karar verebilme yetisi yüksek olan yöneticilerin örgütsel etkinlik ve verimlilik üzerinde doğrudan etkisi vardır.

• Kavramsal Beceri:

Kavramsal beceri, yöneticinin örgütü bir bütün olarak görme ve tüm bölümlerin

örgütsel amaç ve hedeflere katkısını değerlendirebilme yeteneğidir.

Birleştirme ve bütünleştirme becerisi olarak da görülen kavramsal becerinin,

özellikle üst düzey yönetimde bulunması büyük önem taşımaktadır.

Yöneticilerin bulundukları yönetim düzeylerinin gerektirdiği yönetsel becerilere sahip olması,

örgütlerin başarısı, etkinliği, verimliliği, rekabet gücü ve doğal olarak hayatta kalabilmeleri açısından çok önemli olmaktadır.

Farklı yönetim düzeylerinde bulunan yöneticiler,

farklı sorumluluklara sahiptirler ve bu nedenle de farklı becerilere sahip olmaları gerekmektedir.

Yönetim düzeylerine göre yöneticilerin sahip olması gereken bu becerilerin düzeyleri Tablo 1.2’de gösterilmektedir;

Yönetim düzeylerinin tümünde faaliyet gösteren yöneticilerin bu altı yönetim becerisine sahip olması gerekmekle birlikte,

bu becerilere sahip olma dereceleri bulundukları yönetim düzeylerine göre farklılık göstermektedir.

Örneğin; örgütü bir bütün olarak görme ve örgüt faaliyetlerini bütünleştirme becerisi olarak bilinen kavramsal beceri,

üst düzey yöneticilerde daha fazla bulunması gereken bir beceri iken, alt düzey yöneticilerde çok fazla aranan bir beceri olmamaktadır.

Aynı şekilde yöntem, süreç ve prosedürler içeren faaliyetler hakkında bilgi,

beceri ve yetenek gerektiren teknik beceri ise alt kademe için çok önemli olmaktadır.

İletişim becerisi ise tüm düzeylerdeki yöneticilerin aynı düzeyde sahip olması gereken beceri olmaktadır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ