Ben Duydum

Üst Düzey Yönetim ve Yöneticiler:

Üst Düzey Yönetim ve Yöneticiler:

Üst Düzey Yönetim ve Yöneticiler:

Üst düzey yönetim, örgüt hiyerarşisinin en üst basamağını oluşturmaktadır ve bu nedenle de tepe yönetimi olarak da adlandırılmaktadır.

Üst düzey yöneticilerin en temel görevi tüm örgütü gözlemlemek ve kontrol etmektir.

Genellikle bu seviyede yönetim İcra Kurulu Başkanı (Chief Executive Officer, CEO) ve Yönetim Kurulundan (Board of Directors, BOD) oluşmaktadır.

Halka açık bir şirkette hissedarların temsilcileri Yönetim Kuruludur.

Bazen daha büyük işletmelerde bir “C Takımı” olarak adlandırılan diğer üyeler de üst düzey yönetimde yer alabilmektedir.

Bunlar Bilişim Kurulu Başkanı (Chief Information Officer, CIO),

Operasyonlardan Sorumlu Başkan (Chief Operations Officer, COO) ve

Mali İşler Başkanı (Chief Financial Officer, CFO) olabilir.

Üst yönetim, nihai otorite kaynağı olarak bir örgütün hedeflerini ve politikalarını belirler ve yönetir.

Bu düzeydeki yöneticiler örgütün stratejik yönetimi ile ilgili faaliyetleri yerine getirmektedir.

Stratejik yönetim, örgüt çevresinin analiz edilerek fırsat ve tehditlerinin belirlenmesi, örgütün güçlü ve zayıf yanlarının ortaya konulması ve örgütün amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için
örgüt ile çevresi arasında en iyi uyumu sağlayacak hareket planının yapılması ve uygulanması sürecidir.

Bu çalışmalar sonucunda örgütün stratejisi oluşturulmaktadır.

Strateji belirlendikten sonra üst yönetim, örgüt içerisinde planlanan stratejinin orta ve alt düzey yönetim tarafından benimsenmesini sağlamalı,

uygulamada izlenecek politikalar oluşturmalı ve uygun örgüt yapısını belirlemelidir.

Üst düzey yönetimin bir diğer görevi ise belirlenen amaçlar ile elde edilen sonuçların, uyumlu olup olmadığını kontrol etmektir (Uygur ve Göral, 2005: 14).

Üst düzey yönetimin görevleri şu şekilde sıralanabilir (https://www.managementstudyguide.com/management_levels.htm);

• Örgütün amaçlarını ve politikalarını belirlemek,

• Bölüm bütçeleri, prosedürler, programlar gibi karar vermeyi kolaylaştırıcı belgeler hazırlanması için talimatlar vermek,

• Örgütün plan ve politikalarını hazırlamak,

• Orta düzey yöneticileri belirlemek,

• Bölümlerin tümünün faaliyetlerini koordine ve kontrol etmek,

• Örgüt ile çevresi arasındaki ilişkileri düzenlemek,

• Örgüte rehberlik etmek ve yönlendirmek,

• Hissedarlara karşı örgüt performansından sorumlu olmaktır.

Stratejik yönetim, örgütün kaynaklarını kendisine rekabet üstünlüğü sağlayacak şekilde etkin ve verimli kullanmasıdır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ