Reklam
Ben Duydum

TÜRKİYE’DE TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARI

TÜRKİYE’DE TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARI
Reklam

TÜRKİYE’DE TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARI

Türkiye’de tarım politikasının uygulanma şekli kalkınma planları ile gerçekleştirilmektedir.

Söz konusu planlara göre uygulanan politikaların temel hedefi, kaynakları etkin bir biçimde kullanarak ekonomik, sosyal, çevresel ve uluslararası gelişmeler boyutunu bütün olarak ele alan örgütlü, rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir bir tarım sektörü oluşturmaktır.

Bununla birlikte, kalkınma planlarında tarım politikaları ile gerçekleştirilmek istenen amaçlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Tarımsal üretim seviyesini ve verimliliği artırmak, sektörün gelişme hızını sürdürülebilir kılmak,

• Tarımsal üretimde mümkün olduğunca kendine yeterli bir düzeye ulaşmak ve toplumun dengeli bir şekilde beslenmesini sağlamak,

• Tarıma dayalı sanayinin, tarımsal girdi ihtiyacını yurt içinden karşılamak,

• Sektörde gelir düzeyini yükselterek, sektörler arasındaki gelir farklılıklarını gidermek,

• Tarımsal istihdamı verimli hâle getirmek ve buradan başka sektörlere işgücü göçünü kontrol etmek,

• Sektörün teknoloji düzeyini yükselterek, tarımsal üretimin doğal koşullara bağımlılığını azaltmak,

• Tarımda verimlilik düzeyinin artırılması amacıyla modern girdi kullanımını (sertifikalı tohumculuk ve damızlık) teşvik etmek, sulama faaliyetlerini geliştirmek,

• Tarım ürünlerinin uluslararası rekabet gücünü artırmak ve

• Tarımda destekleme politikasını etkin bir araç olarak kullanmak.

Ülkeler, tarım sektöründe faaliyet gösteren üretici ve tüketicileri fiyat istikrarsızlıklarından korumak, bunlar arasındaki gelirin adil dağılımını gerçekleştirmek, tarımsal-kırsal kalkınmayı hızlandırmak, tarımda üretimi çeşitlendirmek, tarım ürünleri ticaretini özendirmek ve ülke tarımının dünya piyasasından daha büyük bir pay almasını sağlamak gibi amaçlarla tarım sektörünü desteklerler.

Tarım sektörü yapısı itibarıyla devlet müdahalesine ihtiyaç duyan bir sektördür.

Tarımsal üretimin büyük ölçüde doğa koşullarına bağlı olması, olumsuz koşullarda devlet desteğini gerekli kılmaktadır.

Nitekim hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin büyük bir çoğunluğu tarımsal destekleme politikaları izlerler.

Tarım sektöründe devlet müdahalesinin gerekçelerini şu şekilde sıralayabiliriz:

• Tarım doğa koşullarına fazlasıyla bağımlı olduğu için negatif arz şoklarına ziyadesiyle açıktır, o nedenle risk ve belirsizlik fazladır.

• Arazi yapısı genellikle çok parçalıdır ve dağınıktır, dolayısıyla üretimde ölçek dezavantajı vardır.

• Tarımsal ürünlerin arz ve talep esneklikleri genel olarak düşüktür.

• Tarımsal ürünlerin saklanması ve pazarlanması hem daha zor hem de daha maliyetlidir.

Yukarıdaki durumların yaratacağı olumsuzluklar devletin müdahalesi ile önemli ölçüde ortadan kaldırılabilir.

Türkiye için de ziyadesiyle doğru olan bu tespitler neticesinde, devlet uzun yıllardan beri tarım sektörüne müdahil olmuş ve çeşitli yöntemlerle tarım sektörünü desteklemiştir.

Türkiye’de uygulanan tarımsal destekleme politikaları, dünyadaki uygulamalarla büyük ölçüde örtüşmektedir.

Türkiye’de destekleme alımları, girdi destekleri, düşük faizli tarımsal kredi, süt teşvik primi ödemeleri, doğal afet ödemeleri, ekim alanları sınırlandırılması ve destekleme primleri gibi birtakım destekleme faaliyetleri yürütülmektedir.

Ayrıca, Ar-Ge, yatırım, pazarlama ve dış ticarete yönelik destekleme faaliyetleri de bulunmaktadır.

Türkiye’de tarım sektörüne uygulanan destekler; gelir, fiyat ve diğer destekler olarak üç temel kategoriye ayrılır.

Gelir destekleri, kendi içerisinde dolaylı ve doğrudan gelir desteği olarak ikiye ayrılmaktadır.

Fiyat destekleri içerisinde teşvikler, primler, kota ve tarifeler, vergiler ve ihracat iadeleri sayılabilir.

Doğal afetler karşılığında yapılan bitkisel ve hayvansal zarar ödemeleri doğrudan gelir desteği kapsamında yer alırken, tarımsal hammadde alımı, tarımsal üretim kredileri, hayvan sigortası ve depolama gibi üretim maliyetlerini azaltan destekler dolaylı gelir destekleri içerisinde sayılabilir.

Son destek kalemi olan diğer destekler içerisinde ise eğitim, araştırma-geliştirme (Ar-Ge), pazarlama, dağıtım ve yayım gibi destekler bulunmaktadır.

Türkiye’de kullanılan tarımsal destekleme gruplarını, türlerini (araçlarını) ve ödemelerini sınıflandırmak mümkündür.

Buna göre, Türkiye’de farklı alanlarda tarımsal destek uygulamaları ve bunların kendi içinde alt destek türleri bulunmaktadır.

Türkiye’de 2017 yılında tarım sektörüne verilen desteklerin %80’i üç grup destek üzerinden kullandırılmaktadır.

Bunlar; hayvancılık destekleri, fark ödemesi destekleri ile alan bazlı tarımsal destekler ve doğrudan gelir desteği şeklindedir.

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ