Reklam
Ben Duydum

TÜRKİYE’DE ÖZELLEŞTİRME

TÜRKİYE’DE ÖZELLEŞTİRME

TÜRKİYE’DE ÖZELLEŞTİRME

Özelleştirmenin Tanımı, Kapsamı Özelleştirme ile ilgili konuya başlarken ilk önce “özelleştirme nedir ve ne zaman ortaya çıkmıştır” sorusuna kısaca cevap arayalım.

Özelleştirme ile ilgili dar ve geniş anlamda iki tanım söz konusudur.

Dar anlamda özelleştirme kamu mülkiyetindeki ekonomik kuruluşların (KİT’lerin) yönetim ve mülkiyetinin özel sektöre devredilmesidir.

Burada KİT’lerin sermayesinin en az %51’inin özel sektöre devri gerekmektedir.

KİT çatısı altında yer alan fakat devletin %50’den daha az paya sahip olduğu iştiraklerdeki kamu payının özel sektöre devrini ise kamunun elindeki menkul değerlerin satılarak paraya dönüştürülmesi olarak ifade edebiliriz.

Özelleştirmede ilk şart mülkiyet devrinin gerçekleşmesidir.

Çünkü bu sayede söz konusu kuruluş, devlet kontrolünden çıkmakta ve bütçe üzerindeki yükü (varsa) azalmaktadır.

Yönetim devri de özelleştirmenin ikinci koşuludur.

İştirak; KİT’leri düzenleyen 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye göre iktisadi devlet teşekküllerinin veya kamu iktisadi kuruluşlarının veya bağlı ortaklıklarının, sermayelerinin en az %15’ine, en çok %50’sine sahip bulundukları anonim şirketlerdir.

Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT): 233 sayılı KHK’ya göre iktisadi Devlet Teşekkülü (İDT) ile Kamu İktisadi Kuruluşuna (KİK) verilen ortak addır.

İktisadi Devlet Teşekkülü (İDT); sermayesinin tamamı devlete ait olup ticari esaslara göre mal ve hizmet üreten kamu iktisadi teşebbüsüdür.

Kamu İktisadi Kuruluşu (KİK); sermayesinin tamamı devlete ait olup, tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere kurulan ve bu nedenle imtiyazlı sayılan kamu iktisadi teşebbüsüdür.

Regülasyon; devletin ekonomik hayatı yasal ve kurumsal müdahalelerle düzenlemesidir.

Deregülasyon (Kurumsal Serbestleşme): Devletin özel sektörün karar alanını daraltan regülasyonları (düzenlemeleri) azaltması veya kaldırması, kamu gücünün özel
sektöre devredilmesi yönünde yapmış olduğu faaliyetlerdir.

Geniş anlamda özelleştirme ise devletin ekonomik faaliyetlerinin azaltılması amacıyla kamu sektörünün denetimi altındaki kuruluşların özel sektöre devredilmesidir

Özelleştirmenin başarısında rekabet ortamının yaratılması önemlidir.

Eğer özelleştirme ile kamu tekeli yerine özel sektör tekeli yaratılıyorsa, söz konusu ekonomide etkinlikten ve serbest rekabetten bahsedemeyiz.

Yasal düzenlemeler özelleştirme ile ilgili amaçların mutlaka gerçekleşeceğini garanti etmemektedir.

Bu nedenle özelleştirmede ortaya çıkan sorunlar yeni yasal düzenlemeleri zorunlu kılmaktadır.

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ