Reklam
Ben Duydum
SON HABERLER

07:05 Aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi hâlinde denetim sözleşmesinin yenilenmesi/güncellenmesi gerekmez?

07:02 Denetçi denetim süresince tespit ettiği bir iç kontrol yetersizliği ile ilgili olarak aşağıdaki gerekliliklerden hangisine uymak zorunda değildir?

07:00 Denetim şirketinin ve personelinin, mesleki standartlara ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uyduğuna ilişkin kendisine ve denetim şirketi veya sorumlu denetçi tarafından düzenlenen raporların, içinde bulunulan şartlara uygun olduğuna ilişkin kendisine makul güvence sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

06:58 Türkiye Muhasebe Standartları’na göre hazırlanmış finansal tabloların Bağımsız Denetim Standartları’na uygun olarak denetimini yürütecek bir denetçinin aşağıdakilerden hangisi hakkında görüş vermesi beklenmez?

06:57 Denetçinin dürüstlük, tarafsızlık ve mesleki şüphecilik içinde hareket etmesini teminen, mesleki muhakemesini olumsuz etkileyebilecek tesirlerden ari olarak görüş açıklamasına ne denir?

06:55 Denetçinin aşağıdaki hususlardan hangisine ilişkin alacağı karar, mesleki muhakemesini kullanmasını gerektirmez?

23:40 Denetim kanıtlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

23:37 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun (KGK) yayınlamış olduğu Bağımsız Denetim Yönetmeliği’ne göre, denetim faaliyetinde bulunmak isteyenlerin denetçi olarak yetkilendirilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

23:33 Ord. Prof. Dr. Cahit Arf

00:50 2021/3 DÖNEMİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJA GİRİŞ SINAVINA İLİŞKİN DUYURU

Türkiye’de Özelleştirme Yöntem ve Uygulamaları

Türkiye’de Özelleştirme Yöntem ve Uygulamaları
Reklam

Türkiye’de Özelleştirme Yöntem ve Uygulamaları

Türkiye’de özelleştirme çeşitli yöntemlerle uygulanmıştır.

Bu yöntemler “satış, kiralama, işletme hakkı devri, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi ile gelir ortaklığı ve sair hukuki tasarruf” olarak beş gruba ayrılmaktadır.

Satış yöntemi kendi içinde varlık ve hisse satışı olarak ikiye ayrılmaktadır.

Hisse satışı da blok satış, halka arz, çalışanlara satış, uluslararası arz, borsada satış gibi farklı alt başlıklara ayrılmaktadır.

1986-2017 döneminde, özelleştirmeden 68,4 milyar dolar gelir elde edilmiştir.

2005 yılından sonraki dönemde özelleştirme faaliyetleri hızlanmıştır.

Sadece 2005 yılındaki özelleştirme tutarı, neredeyse 1985- 2004 dönemindeki özelleştirme gelirine eşittir.

1985-2017 döneminde özelleştirme uygulamalarında tesis/varlık satışı yönteminin (yaklaşık %50) ağırlıkta olduğunu görebiliriz.

Blok satış yöntemi %32’lik oranla ikinci sırada, halka arz ise %14’lük oranla üçüncü sırada yer almaktadır.

Özelleştirme İdaresinin fon kaynak-kullanım tablosuna göre, elde edilen kaynaklardan 49,5 milyar dolar Hazineye aktarılırken, 4 milyar dolar ilgili kuruluşlara, 7 milyar dolar ise kuruluşların borç ödemelerine gitmiştir.

2017 yılında birçok hidroelektrik santralinin özelleştirme süreci tamamlanmıştır.

Ayrıca, 2018 yılında 14 şeker fabrikası özelleştirilmiştir.

Özelleştirme uygulamaları ile kamu kesimi, faaliyet gösterdiği birçok sektörden tamamen çekilmiştir.

1986-2017 döneminde yıllık özelleştirme gelirleri görülmektedir.

Hazine’nin Türk Telekom’da bulunan %55 oranındaki hissesi, 2005 yılında 6,5 milyar dolar bedelle özelleştirilmiştir, bu işlem şimdiye kadar ülkemizde tek kalemde yapılan en büyük özelleştirme uygulaması olmuştur.

Ayrıca, 2013 yılı 12,5 milyar dolar ile en fazla özelleştirme gelirinin sağlandığı yıl olmuştur.

Özelleştirme sürecinde; çerçevenin iyi çizilmesi, farklı düşünen kesimlerle iyi diyalog kurulması ve bu kesimlerin beklentilerinin nispeten karşılanması, sermayeyi tabana yayacak yöntemlerin (halka arz gibi) tercih edilmesi, konunun tüm toplum kesimlerine iyi anlatılması, fayda –maliyet analizinin iyi yapılması, sürecin hızla ilerlemesini sağlamak ve çalışanların mağdur edilmemesi önemli hususlardır.

Ayrıca, elde edilecek gelirlerin üretken yatırımlara yönlendirilmesi, kamu tekellerinin yerine özel tekellerin yaratılmaması gerekir.

Amaç piyasa ekonomisini geliştirmek, rekabet düzeyini artırmak ve sonuç olarak ekonomide etkinliği gerçekleştirmek olmalıdır.

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ