Reklam
Ben Duydum
SON HABERLER

07:05 Aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi hâlinde denetim sözleşmesinin yenilenmesi/güncellenmesi gerekmez?

07:02 Denetçi denetim süresince tespit ettiği bir iç kontrol yetersizliği ile ilgili olarak aşağıdaki gerekliliklerden hangisine uymak zorunda değildir?

07:00 Denetim şirketinin ve personelinin, mesleki standartlara ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uyduğuna ilişkin kendisine ve denetim şirketi veya sorumlu denetçi tarafından düzenlenen raporların, içinde bulunulan şartlara uygun olduğuna ilişkin kendisine makul güvence sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

06:58 Türkiye Muhasebe Standartları’na göre hazırlanmış finansal tabloların Bağımsız Denetim Standartları’na uygun olarak denetimini yürütecek bir denetçinin aşağıdakilerden hangisi hakkında görüş vermesi beklenmez?

06:57 Denetçinin dürüstlük, tarafsızlık ve mesleki şüphecilik içinde hareket etmesini teminen, mesleki muhakemesini olumsuz etkileyebilecek tesirlerden ari olarak görüş açıklamasına ne denir?

06:55 Denetçinin aşağıdaki hususlardan hangisine ilişkin alacağı karar, mesleki muhakemesini kullanmasını gerektirmez?

23:40 Denetim kanıtlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

23:37 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun (KGK) yayınlamış olduğu Bağımsız Denetim Yönetmeliği’ne göre, denetim faaliyetinde bulunmak isteyenlerin denetçi olarak yetkilendirilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

23:33 Ord. Prof. Dr. Cahit Arf

00:50 2021/3 DÖNEMİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJA GİRİŞ SINAVINA İLİŞKİN DUYURU

Türkiye Ekonomisinde Hizmetlerin Özellikleri ve Uluslararası Hizmetler Ticareti Biçimleri

Türkiye Ekonomisinde Hizmetlerin Özellikleri ve Uluslararası Hizmetler Ticareti Biçimleri
Reklam

Türkiye Ekonomisinde Hizmetlerin Özellikleri ve Uluslararası Hizmetler Ticareti Biçimleri

Hizmetlerin maddi bir yapısı yoktur, depolanamaz ve transfer edilemez.

Hizmetler üretici ve tüketici arasında doğrudan bir etkileşim yaratır.

Hizmetlerin gayrimaddi ve görünmez olmaları ile ilgili bazı istisnai durumlar da söz konusu olabilmektedir.

Örneğin; bir danışmanın disk veya flash bellekteki raporunun çıktısı alındıktan sonra bu hizmet fiziki olarak görülebilir.

Hizmetler genelde depolanamaz.

Oysa mallara baktığımızda, mallar maddi ve görülebilir nitelikte olduklarından depolanabilmektedir.

Hizmetlerin özelliklerinin mallardan farklı olması, uluslararası hizmetler ticaretini biçimlerini etkilemektedir.

Mallarla ilgili uluslararası ticaret, malların bir ülkeden diğer ülkeye fiziki hareketini içerir.

Oysa çok az hizmet işlemi için sınır ötesi hareket gerekir.

Sınır ötesi işlemlere örnek olarak telekomünikasyon ile iletilen hizmetler (bankalar aracılığıyla para transferi) veya mal ticareti kapsamındaki hizmetler (bir danışmanın teknik raporu veya taşınabilir hafıza veya flash bellekte yer alan yazılım) verilebilir.

Mal üreten sanayiler, genelde tarifeler, miktar kısıtlamaları ve diğer sınır önlemleriyle korunmaktadır.

Buna karşılık hizmetlerin gayrimaddi niteliği ve birçok hizmet işleminin sınır ötesi hareketi içermemesi dolayısıyla hizmetler sektörü, ulusal düzenlemeler ile korunmaktadır.

Bu tür düzenlemeler, yabancı hizmet sağlayıcılarının (bankalar ve sigorta şirketleri) hizmet sunmaları için gerekli şubeleri kurmalarını veya yatırım yapmalarını yasaklayabilir.

Ulusal düzenlemeler, hizmet sunan gerçek kişilere ayırımcı bir şekilde uygulanabilmektedir.

Bu düzenlemeler ayrıca, farklı ülkelerin hizmet sağlayıcılarına farklı işlem yapılmasını da sağlayabilmektedir.

Hizmet sağlayıcısı ile tüketici arasındaki yakınlık, ithalatçı ülkede ticari bir varlık oluşturmak (bir şube veya bağlı şirket kurarak) veya gerçek kişilere geçici süre
için dolaşım hakkı tanınarak (hizmetlerini sunmak üzere avukatların veya mimarların bir başka ülkeye girmesi) sağlanabilir.

Bazı hizmetler nitelikleri gereği, tüketicilerin hizmetlerin verildiği ülkeye gitmesini gerektirmektedir:

Ülkeleri ziyaret eden turistler veya yükseköğrenim için başka ülkeye giden öğrenciler gibi.

Dolayısıyla, bir ülkenin sınırları ötesine fiziki geçişi gerektiren mallara ilişkin uluslararası işlemlerden farklı olarak hizmetler, aşağıdaki hizmet sunumu yollarından
birisi veya hepsinin bileşimi ile sağlanmaktadır.

Uluslararası hizmetler ticareti, hizmetlerin doğasından kaynaklanan nedenlerden dolayı dört farklı şekilde yapılmaktadır.

Bunlar; hizmetlerin sınır ötesi dolaşımı, tüketicinin ihracatçı ülkeye hareketi, hizmetin sağlanacağı ülkede ticari varlık oluşturulması ve gerçek kişilerin hizmet vermek üzere başka bir ülkede geçici dolaşımıdır.

Hizmet işlemlerinin çoğunda, işlemlerin zamanı ve tüketim yeri birbirinden ayrılamamakta ve hizmet sağlayıcısı ile tüketici arasında fiziki yakınlık olması gerekmektedir.

Hizmetler sektörü son yıllarda teknolojik yeniliklerin katkısıyla büyük gelişme göstermiş, buna bağlı olarak hizmetler ticaretinde de önemli artışlar gerçekleşmiştir.

Haberleşme teknolojisinde hızlı değişiklikler ve elektronik ticaretin (e-ticaret) gelişimi, şirketlerin ithalat yapılan ülkede ticari varlık kurmalarını gerektirmeksizin sınır ötesi hareketler aracılığıyla giderek artan bir şekilde hizmet sunmalarını mümkün kılmaktadır.

Hizmetler ticaretinin büyümesinde, e-ticaretin hızlı gelişiminin etkisi de vardır.

Elektronik ticaretin uluslararası kabul görmüş bir tanımı yoktur.

Genel olarak, mal ve hizmetlerin elektronik araçlarla dağıtımı, pazarlaması, satışı veya teslim edilmesini kapsamaktadır.

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ