Reklam
Ben Duydum
SON HABERLER

07:05 Aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi hâlinde denetim sözleşmesinin yenilenmesi/güncellenmesi gerekmez?

07:02 Denetçi denetim süresince tespit ettiği bir iç kontrol yetersizliği ile ilgili olarak aşağıdaki gerekliliklerden hangisine uymak zorunda değildir?

07:00 Denetim şirketinin ve personelinin, mesleki standartlara ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uyduğuna ilişkin kendisine ve denetim şirketi veya sorumlu denetçi tarafından düzenlenen raporların, içinde bulunulan şartlara uygun olduğuna ilişkin kendisine makul güvence sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

06:58 Türkiye Muhasebe Standartları’na göre hazırlanmış finansal tabloların Bağımsız Denetim Standartları’na uygun olarak denetimini yürütecek bir denetçinin aşağıdakilerden hangisi hakkında görüş vermesi beklenmez?

06:57 Denetçinin dürüstlük, tarafsızlık ve mesleki şüphecilik içinde hareket etmesini teminen, mesleki muhakemesini olumsuz etkileyebilecek tesirlerden ari olarak görüş açıklamasına ne denir?

06:55 Denetçinin aşağıdaki hususlardan hangisine ilişkin alacağı karar, mesleki muhakemesini kullanmasını gerektirmez?

23:40 Denetim kanıtlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

23:37 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun (KGK) yayınlamış olduğu Bağımsız Denetim Yönetmeliği’ne göre, denetim faaliyetinde bulunmak isteyenlerin denetçi olarak yetkilendirilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

23:33 Ord. Prof. Dr. Cahit Arf

00:50 2021/3 DÖNEMİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJA GİRİŞ SINAVINA İLİŞKİN DUYURU

Türkiye Ekonomisinde Boru Hatları

Türkiye Ekonomisinde Boru Hatları
Reklam

Türkiye Ekonomisinde Boru Hatları

Dünya ekonomisinde ham petrol ve petrol ürünleri taşımasında denizyollarının yanı sıra boru hattı taşımacılığı da 1960’lardan sonra hızlı bir gelişim göstermiştir.

Petrol’ün hareketini sağlamak için boru hatları ile birlikte pompa istasyonları inşa edilir.

Türkiye’de ilk boru hattı 1966’da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Batman-Dörtyol (İskenderun Körfezi) arasında döşenmiş ve işletmeye açılmıştır.

Bu hat, TPAO’nun yanı sıra Shell ve Mobil’in Siirt ve Diyarbakır illerindeki üretim arazilerine de ikincil hatlarla bağlanmıştır.

Türkiye-Irak Petrol Boru Hattının inşasına 1974’te başlanmış, hat 25 Mayıs 1977’de işletmeye açılmıştır.

Toplam 981 km uzunluğundaki hattın 340 km’si Irak’ta, 641 km’si Türkiye’dedir.

Bu hat Kerkük’ten başlamakta, Habur Çayı üzerinden Türkiye’ye geçmekte, İskenderun Yumurtalık’ta son bulmaktadır.

Diğer adıyla Kerkük-Yumurtalık Boru Hattının kapasitesi, günde 700 bin varil hesabıyla yılda 35 milyon tondur.

Türkiye bu boru hattından ton başına belirli bir taşımacılık ücreti almakta, ayrıca nakledilen ham petrolün %40’ına kadar kısmını satın almak seçeneğine sahip bulunmaktadır.

Hat, sermayesinin tamamı TPAO’ya ait olan BOTAŞ tarafından işletilmektedir.

5 Mayıs 1926’da İngiltere ile Türkiye arasında yapılan anlaşma ile Irak sınırına son şekli verilmiş, Türkiye’ye 25 yıl süreyle Irak petrollerinin %10’u karşılığında toplam 5,5 milyon sterlin ödeme yapılması kararlaştırılmıştır.

1927’den 1955’e kadar bu pay ödenmiştir (toplam ödeme 3,5 milyon sterlin).

Geriye kalan 2 milyon sterlin tahsil edilememiş, fakat Türkiye 1986 yılına kadar tahsil edilemeyen bu payı bütçesine alacak olarak kaydetmiştir.

Bu durumu, Eski Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler şöyle açıklamıştır: “Musul petrolleri Abdülhamit Han’ın şahsi malıydı.

O dönemde İngilizler, Musul petrolleri üzerinde oyunlar oynamaya başlayınca Abdülhamit Han, petrol kuyusunu üzerine almış. Ölünce, Ermeni asıllı Fransız avukatı, bu petrol kuyularını izinsiz olarak İngilizlere satmış, parasını da varislerine ödememiş.

Bu konu, Türkiye ile İngiltere arasında dava konusu olmuş. Lozan Anlaşması’na kadar ihtilaf devam etmiş.

Sonunda İngiltere ile anlaşma yapılmış.

Bir kanunla padişah malları devlete kaldığı için petrol payı da bütçeye gelir kaydedilmiş.

1950’li yıllara kadar petrol payını almışız ama sonra Irak bu payı ödememiş.

Ama bu uygulama bütçenin gerçekçiliğini ortadan kaldırıyordu.

Gelir kaleminde Musul petrol payı vardı.

Ama bütçeye giren para yoktu.

Bütçe o nedenle açık veriyordu.

Türkiye ile Irak arasında bir anlaşma yapılarak sembolik olarak görülen bu alacağımızdan vazgeçildi, karşılığında Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı’nın ikinci bölümü inşa edildi, masraflarını da Irak hükûmeti karşıladı.

O nedenle 1986 yılından itibaren bütçeden bu kalem çıkarıldı.” (S. Rıdvan Karluk, Türkiye Ekonomisi, Beta Basım A.Ş., İstanbul, 2014).

Hazar havzasındaki ülkelerde üretilen ham petrolü boru hattı ile Akdeniz üzerinden dünya pazarlarına ulaştıracak Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ana İhraç Boru Hattı Projesi 2005 yılında tamamlanmış ve BTC hattına 25 Mayıs 2005 tarihinde petrol pompalanmaya başlanmıştır.

Mavi Akım, Rusya’dan Türkiye’ye doğal gaz nakletmek için Karadeniz geçişli boru hattıdır.

Gazprom, Mavi Akımın Rus topraklarında kalan bölümünün işletmesini üstenmiştir.

Türk topraklarında bulunan bölümün işletmesi BOTAŞ tarafından gerçekleştirilmektedir.

Mavi Akım 17 Kasım 2005 tarihinde açılmıştır.

1997 yılında imzalanan anlaşmaya göre, 25 yıl süreyle Türkiye’nin Rusya’dan yılda 16 milyar metre küp doğal gaz satın alması öngörülmektedir.

Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ise Avrupa ve Türkiye’nin doğal gaz ihtiyacını karşılamak bunun yanı sıra bölgede gaz çeşitliliğini sağlamayı hedefleyen bir projedir.

Azerbaycan Hükûmeti ve Azerbaycan’ın Şahdeniz Sahasını geliştiren Şahdeniz Konsorsiyumu ile yapılan görüşmeler neticesinde 2011 yılının sonunda imzalanan mutabakat zaptının ardından 2012 yılında imzalanan anlaşma, 2014’te tadil edilerek yeniden imzalanmıştır.

TANAP, Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP) ve TransAdriyatik Boru Hattı (TAP) ile birleşerek Güney Doğal Gaz Koridorunu oluşturmaktadır.

2015’teki yapılan temel atma töreninin ardından 12 Haziran 2018’de Türkiye ilk gaz akışı sağlanmıştır.

TANAP ile 2018 yılından başlayarak yıllık 6 milyar m³ Azeri gazının Türkiye’ye arzını öngörülmektedir.

Avrupa’ya gaz tedarikinin ise 2020 yılı içerisinde gerçekleşmesi öngörülmektedir (http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Dogal-Gaz-Boru-Hatlari-ve-Projeleri Erişim 19.01.2019).

TANAP Azerbaycan gazını Türkiye ve Avrupa’daki alıcılara etkin bir biçimde taşıyabilmeyi hedeflemektedir (https://www.tanap.com/kurumsal/hakkimizda/ Erişim 19.01.2019).

Türk Akımı (TürkAkım), Rusya’dan başlayıp Karadeniz üzerinden Türkiye’ye aktarılması planlanan doğal gaz boru hattı projesidir.

Projenin önerisi Türkiye’ye yaptığı ziyaret sırasında, 1 Aralık 2014 tarihinde Rusya devlet başkanı Vladimir Putin tarafından yapılmış, 10 Ekim 2016 tarihinde temeli atılmıştır.

Boru hattının tahmini gaz taşıma kapasitesi yılda 31,5 milyar metreküptür.

Türkiye, Türk Akımı Projesi ile yılda 15,75 milyar metreküp doğal gaz alacak ve geriye kalan doğal gaz Avrupa’ya ihraç edilecektir.

19 Kasım 2018 tarihinde Türk Akım Projesi’nin deniz bölümü tamamlanmıştır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ