Reklam
Ben Duydum
SON HABERLER

07:05 Aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi hâlinde denetim sözleşmesinin yenilenmesi/güncellenmesi gerekmez?

07:02 Denetçi denetim süresince tespit ettiği bir iç kontrol yetersizliği ile ilgili olarak aşağıdaki gerekliliklerden hangisine uymak zorunda değildir?

07:00 Denetim şirketinin ve personelinin, mesleki standartlara ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uyduğuna ilişkin kendisine ve denetim şirketi veya sorumlu denetçi tarafından düzenlenen raporların, içinde bulunulan şartlara uygun olduğuna ilişkin kendisine makul güvence sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

06:58 Türkiye Muhasebe Standartları’na göre hazırlanmış finansal tabloların Bağımsız Denetim Standartları’na uygun olarak denetimini yürütecek bir denetçinin aşağıdakilerden hangisi hakkında görüş vermesi beklenmez?

06:57 Denetçinin dürüstlük, tarafsızlık ve mesleki şüphecilik içinde hareket etmesini teminen, mesleki muhakemesini olumsuz etkileyebilecek tesirlerden ari olarak görüş açıklamasına ne denir?

06:55 Denetçinin aşağıdaki hususlardan hangisine ilişkin alacağı karar, mesleki muhakemesini kullanmasını gerektirmez?

23:40 Denetim kanıtlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

23:37 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun (KGK) yayınlamış olduğu Bağımsız Denetim Yönetmeliği’ne göre, denetim faaliyetinde bulunmak isteyenlerin denetçi olarak yetkilendirilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

23:33 Ord. Prof. Dr. Cahit Arf

00:50 2021/3 DÖNEMİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJA GİRİŞ SINAVINA İLİŞKİN DUYURU

Türkiye Bütçesinin Gelişimi

Türkiye Bütçesinin Gelişimi
Reklam

Türkiye Bütçesinin Gelişimi

Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalan borçlar ve borç yönetimindeki sorunlar nedeniyle borçlanma konusunda oldukça temkinli davranmıştır.

Cumhuriyet’in ilk yıllarından 1970’li yıllara kadar iç borçlanmaya çok fazla başvurulmamıştır.

Açıklar genellikle Merkez Bankası (TCMB) kaynaklarına başvurularak finanse edilmeye çalışılmıştır.

1980 sonrası dönemde kamu açıkları ağırlıklı olarak iç borçlanmayla karşılanır hâle gelmiş ve iç borç stokunda büyük bir artış yaşanmıştır.

Türkiye’de kamu borçlanmasından sorumlu olan birim Hazine ve Maliye Bakanlığıdır.

Borç yönetiminin birincil amacı, borç yükünün azaltılmasıdır.

Kamu açığı kamu gelir ve gider dengesinin giderler lehine gelişmesiyle oluşur.

Kamu açığı ölçülme yöntemlerine göre geleneksel bütçe açığı, birincil açık, işlemsel açık, yarı mali açık, nakit açığı, nominal- reel bütçe açığı olarak adlandırılır.

KKBG, kamunun toplam nakdi harcamaları ile toplam nakdi gelirleri arasındaki farktır.

Türkiye’de KKBG’de 1990’lı yılların ortalarından 2002 yılına kadar sürekli artışlar gözlenmiştir.

2002 yılından sonra uygulanan ihtiyatlı maliye politikası sayesinde azalan bütçe açığına paralel olarak, KKBG önemli ölçüde azalmıştır.

Kamu borç stokunun GSYH’ya oranı 2001’de %77 iken, 2018’da %31’e düşmüştür. Türkiye kamu borç yükünün sürdürülebilirliğinde başarılı olmuştur.

2001-2018 döneminde borç yükündeki azalmada faiz harcamalarındaki düşüş birincil etkendir.

Faiz harcamalarındaki azalma ise bütçe dengesi ve faiz dışı dengeyi olumlu etkilemektedir.

Türkiye’de kriz dönemlerinde iç borçlanmada vade kısalmaktadır.

Örneğin, Şubat 2001’deki krizin ardında 2001 yılında iç borçlanma vadesi ortalama 148 gün olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı sonunda 71,2 ay olan iç borçlanmanın ortalama vadesi, 2018 yılı Haziran ayı itibarıyla 69,7 ay olarak gerçekleşmiştir.

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ