Reklam
Ben Duydum
SON HABERLER

22:59 Aşağıdakilerden hangisi stok hesaplarına ilişkin denetim riskinin değerlendirilmesinde kullanılan prosedürlerden biri değildir?

22:58 Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin denetiminde uygulanabilecek bir maddi doğrulama prosedürü değildir?

22:57 BDS 315 İşletme Çevresini Tanımak Sureti ile Önemli Yanlışlık Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi standardına göre, risk değerlendirme prosedürleri yukarıdakilerden hangisini/hangilerini içerir?

22:54 Aşağıdaki işlemlerden hangisi stokların finansal tablolar açısından önemli olması durumunda stok hesaplarının denetimi ile ilgili olarak yanlıştır?

22:52 Aşağıdakilerden hangisi BDS 570 İşletmenin Sürekliliği Standardı’na göre, denetçinin denetim çalışmasını tamamlarken değerlendirebileceği işletmenin sürekliliği ile ilgili tehdit oluşturabilecek durumlardan biri değildir?

22:51 Aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetim çalışmasında denetçinin amaçları arasında yer almaz?

22:50 Aşağıdakilerden hangisi iç kontrol sisteminden etkilenmez?

22:49 Aşağıdaki denetim prosedürlerinden hangisi maddi duran varlıklar için uygulanabilecek bir kontrol testidir?

22:48 Denetçi, müşteri işletmenin kiralamış olduğu binada aydınlatma sisteminin tamamen yenilenmesine dair yapmış olduğu harcamayı gider olarak kaydettiğini tespit etmiştir. Denetçinin tespit etmiş olduğu bulgu sadece bu bilgi ışığında aşağıdaki yönetim beyanlarından hangisine aykırıdır?

22:47 Varlıkların, işletmenin tasarruf ve kontrolünde olup olmadığına dair test edilen yönetim beyanı aşağıdakilerden hangisidir?

Türk Ordinaryüs Profesörler

Türk Ordinaryüs Profesörler
Reklam

Türk Ordinaryüs Profesörler

A
Abdülhak Kemal Yörük
Ahmet S. Çakmak
Ahmet Ziyaeddin Akçasu
Ali Fuat Başgil
Ali Muzaffer Göker
Ali Tanoğlu
Aydın Sayılı
Mehmet Aziz

B
Mehmet Cavit Baysun
Hulusi Behçet
Besim Darkot

C
Cahit Arf
Cevdet Kerim İncedayı

E
Ebül’ula Mardin
Ekrem Behçet Tezel
Ekrem Şerif Egeli
Emin Halid Onat

F
Fahrettin Kerim Gökay
Fazıl Erdoğan

G
Galip Ulsoy

H
Hasan Vasfi Sevig
Alfred Heilbronn
Hıfzı Veldet Velidedeoğlu
Hilmi İleri
Hilmi Ziya Ülken
Hüseyin Şükrü Baban

İ
İhsan Şükrü Aksel
Halil İnalcık
Mazhar Şevket İpşiroğlu
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
İsmail Hikmet Ertaylan

K
Kazım İsmail Gürkan
Kerim Erim

M
Malik Sayar
Mazhar Osman Usman
Mehmet Fuad Köprülü
Muhiddin Erel
Muzaffer Esat Güçhan

N
Naci Bengisu
Naşit Erez
Neşet Ömer İrdelp
Nihat Berker

O
Osman Tevfik Taylan

Ö
Ömer Lütfi Barkan

R
Ratip Berker
Reşat Kaynar
Reşit Rahmeti Arat

S
Sadri Maksudi Arsal
Sedat Alp
Sıddık Sami Onar

Ş
Şevket Aziz Kansu

T
Tevfik Remzi Kazancıgil

Z
Zeki Velidi Togan
Zeki Zeren

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ