Reklam
Ben Duydum
SON HABERLER

07:05 Aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi hâlinde denetim sözleşmesinin yenilenmesi/güncellenmesi gerekmez?

07:02 Denetçi denetim süresince tespit ettiği bir iç kontrol yetersizliği ile ilgili olarak aşağıdaki gerekliliklerden hangisine uymak zorunda değildir?

07:00 Denetim şirketinin ve personelinin, mesleki standartlara ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uyduğuna ilişkin kendisine ve denetim şirketi veya sorumlu denetçi tarafından düzenlenen raporların, içinde bulunulan şartlara uygun olduğuna ilişkin kendisine makul güvence sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

06:58 Türkiye Muhasebe Standartları’na göre hazırlanmış finansal tabloların Bağımsız Denetim Standartları’na uygun olarak denetimini yürütecek bir denetçinin aşağıdakilerden hangisi hakkında görüş vermesi beklenmez?

06:57 Denetçinin dürüstlük, tarafsızlık ve mesleki şüphecilik içinde hareket etmesini teminen, mesleki muhakemesini olumsuz etkileyebilecek tesirlerden ari olarak görüş açıklamasına ne denir?

06:55 Denetçinin aşağıdaki hususlardan hangisine ilişkin alacağı karar, mesleki muhakemesini kullanmasını gerektirmez?

23:40 Denetim kanıtlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

23:37 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun (KGK) yayınlamış olduğu Bağımsız Denetim Yönetmeliği’ne göre, denetim faaliyetinde bulunmak isteyenlerin denetçi olarak yetkilendirilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

23:33 Ord. Prof. Dr. Cahit Arf

00:50 2021/3 DÖNEMİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJA GİRİŞ SINAVINA İLİŞKİN DUYURU

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN YAPISI (2)

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN YAPISI (2)
Reklam

Toplam Bilanço Büyüklüğü, Dağılımı ve İçeriği

Faiz esaslı bankaların toplam bilanço büyüklüğü, 2017 yılı sonu itibarıyla, yaklaşık 864 milyar ABD Doları (3,3 trilyonT) olup, GSYH’ye oranı ise %105’e ulaşmıştır.

Katılım bankaları dâhil ettiğimizde, bu oran %111’e yükselmektedir. 2002-2017 döneminde, kamu bankalarının toplam aktiflerdeki ve mevduattaki payı ciddi oranda azalırken, kredilerdeki payı ciddi oranda artmıştır.

Özel sermayeli bankaların tüm kategorilerde payı büyük oranda azalmıştır.

Yabancı sermayeli bankaların payı ise tam tersine tüm kategorilerde beş katın üzerine çıkmıştır.

Mevcut durumda, üç kamu bankasının toplam bilanço büyüklüğündeki payı %31, özel sermayeli bankaların %36, yabancı sermayeli bankaların payı %24, katılım bankalarınınki ise %5 civarındadır.

Rekabet Düzeyi ve Ölçek Büyüklüğü

Yoğunlaşma oranlarına bakıldığında, 2017 yılı itibarıyla ilk 5 ve 10 bankanın toplam aktiflerdeki, mevduatlardaki ve kredilerdeki payları fazla değişmemiştir.

İlk 5 bankanın bu alanlardaki payları yaklaşık %55-60 aralığındadır. İlk 10 bankanın payları ise %84-91 aralığında seyretmektedir.

Bu veriler sektörde az sayıda bankanın sektör paylarının nispeten yüksek, dolayısıyla rekabet düzeyinin nispeten düşük olduğunu göstermektedir.

Ölçek bakımından bankacılık sektöründe (katılım bankaları hariç) ciddi mesafe kat edilmiştir.

2002’de 10 ile 40 milyar ABD Doları (bundan sonra kısaca “dolar” ifadesi kullanılacaktır) aktif büyüklüğüne sahip 6 banka mevcut olup, bunun da ikisi kamu sermayelidir.

2017’ye geldiğimizde, aktif büyüklüğü 100 milyar doların üzerinde 1, 80-100 milyar dolar arasında 4 (bir önceki yıl 2), 40-80 milyar dolar arasında 2 (bir önceki yıl 4) ve 10-40 milyar dolar arasında ise 5 (bir önceki yıl 6) banka vardır.

Bununla birlikte, bankaların dörtte üçünün (35 banka) aktif büyüklüğü 10 milyar doların altında, %40’ının (19 banka) aktif büyüklüğü ise hala 2 milyar doların altındadır.

Sektörde Para İkamesi (Dolarizasyon)

2000’li yıllarda enflasyonun düşmesi, kurun nispeten istikrarlı bir seyir izlemesi ve T’nin güçlenmesine bağlı olarak, aktifler ve pasiflerdeki para ikamesi azalmıştır.

Buna karşılık 2011 ve 2012’de başlayan, 2016 sonrasında şiddetlenen ve Temmuz 2018’den itibaren sert yükseliş ve düşüşlere sahne olan döviz kuruna bağlı olarak yabancı para oranı hızla yükselmiştir.

Nitekim mevduatın %48’i Türk lirası mevduat/katılım fonlarından, %50’si döviz tevdiat hesabı/katılım fonlarından ve %2’si kıymetli maden hesaplarından oluşmaktadır.

Mevduatta para ikamesi oranı özel ve yabancı sermayeli bankalarda kamu bankalarına göre daha yüksektir.

Kredilerin %68’i T ve %32’si yabancı para cinsindendir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ