Reklam
Ben Duydum

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN YAPISI (1)

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN YAPISI (1)

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN YAPISI

2002 SONRASI GELİŞMELER

2001 krizinin ardından alınan tedbirlerin ve uluslararası piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle Türkiye ekonomisi büyüdükçe finansal sistem de bu pastadan payını almıştır (TBB, 2017).

Türk finansal sisteminde önemli bir ağırlığı olan bankacılık sektörü 2001 krizinden sonra önemli ilerlemeler kaydetmiştir.

2002 Sonrasında Türk Bankacılık Sektöründe Gelişmeler

Türk bankacılık sektörünün gelişmesinde Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı’nda alınan tedbirlerin ciddi etkisi söz konusudur.

Şimdi 2002 sonrasında bankacılık sektöründe yaşanan gelişmeleri çeşitli açılardan ele alalım.

Finansal Derinlik

Finansal varlıkların milli gelir içindeki payına bakıldığında, 2002-2017 yılları arasında toplamda %87’den %110’a yükseldiği görülmektedir.

Para ve benzeri araçların oranının %29’dan %59’a yükselmiştir.

Buna karşılık sermaye piyasası araçlarının payının %61’den %42’ye kadar geriledikten sonra %50 seviyesine gelmiştir (Tablo 7.1).

En dikkat çekici değişiklikler ise 2001 ve 2008-2009’daki krizlerin etkisiyle mevduat, hisse senedi, tahvil ve bononun paylarında yaşanmıştır.

Kriz dönemlerinde mevduatın ve hisse senetlerinin payları ciddi oranda düşse de istikrarın sağlandığı yıllarda bu kalemlerde hızlı bir yükselme yaşanmıştır.

Bono ve tahvilin payında ise tersi olmuştur.

Zira kriz dönemlerinde faiz oranlarındaki artışa bağlı olarak borç senetlerinin getirisi yükseldiği için talep artmakta, ardından istikrarlı dönemlerde faiz oranındaki düşüşe bağlı olarak talep gerilemektedir.

Banka, Şube ve İstihdam Sayısı

2017 yılı itibarıyla, Türkiye’de faaliyet gösteren 34 mevduat bankasından 3’ü kamu sermayeli, 9’u özel sermayeli, 21’i yabancı sermayeli, 1’i Fon’a (TMSF) devredilmiş banka, 13’ü kalkınma ve yatırım bankası, 5’i ise katılım bankasıdır.

Türkiye’de faaliyet gösteren toplam banka sayısı, 2002-2017 döneminde, 59’dan
52’ye gerilemiştir (1999’da 81 idi).

Buna karşılık şube sayısı 6.251’den 11.582’ye, çalışan sayısı ise 123 binden 208 bine yükselmiştir.

Banka sayısı azalırken, şube sayısı yaklaşık iki katına çıkmış, çalışan sayısı ise yaklaşık %70 artmıştır.

Banka başına şube sayısı yaklaşık olarak 106’dan 226’ya, banka başına çalışan sayısı yaklaşık olarak 2.085’ten 4.058’e çıkmış, şube başına çalışan sayısı ise yaklaşık olarak 20’den 18’e düşmüştür.

Bu verilere bakıldığında, son 15 yılda bankaların çok hızlı bir şubeleşme eğilimine girmiş, çalışan sayılarını önemli miktarda artırmış olduklarını söyleyebiliriz.

2016- 2017 yılları arasında ise banka sayıları ile istihdam hacmi hemen hemen aynı kalırken, şube sayısında 158 adet azalmıştır.

2001 krizinden sonraki dönemde mevduat bankalarının alt bileşenlerinin dağılımında ciddi değişiklikler meydana gelmiştir.

Bu dönemde özel sermayeli banka sayısı 20’den 9’a gerilerken, yabancı sermayeli banka sayısı 15’ten 21’e çıkmıştır.

Yabancı bankaların sahip oldukları şube sayısı ise 206’dan 2.809’a çıkmıştır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ