Reklam
Ben Duydum
SON HABERLER

22:59 Aşağıdakilerden hangisi stok hesaplarına ilişkin denetim riskinin değerlendirilmesinde kullanılan prosedürlerden biri değildir?

22:58 Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin denetiminde uygulanabilecek bir maddi doğrulama prosedürü değildir?

22:57 BDS 315 İşletme Çevresini Tanımak Sureti ile Önemli Yanlışlık Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi standardına göre, risk değerlendirme prosedürleri yukarıdakilerden hangisini/hangilerini içerir?

22:54 Aşağıdaki işlemlerden hangisi stokların finansal tablolar açısından önemli olması durumunda stok hesaplarının denetimi ile ilgili olarak yanlıştır?

22:52 Aşağıdakilerden hangisi BDS 570 İşletmenin Sürekliliği Standardı’na göre, denetçinin denetim çalışmasını tamamlarken değerlendirebileceği işletmenin sürekliliği ile ilgili tehdit oluşturabilecek durumlardan biri değildir?

22:51 Aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetim çalışmasında denetçinin amaçları arasında yer almaz?

22:50 Aşağıdakilerden hangisi iç kontrol sisteminden etkilenmez?

22:49 Aşağıdaki denetim prosedürlerinden hangisi maddi duran varlıklar için uygulanabilecek bir kontrol testidir?

22:48 Denetçi, müşteri işletmenin kiralamış olduğu binada aydınlatma sisteminin tamamen yenilenmesine dair yapmış olduğu harcamayı gider olarak kaydettiğini tespit etmiştir. Denetçinin tespit etmiş olduğu bulgu sadece bu bilgi ışığında aşağıdaki yönetim beyanlarından hangisine aykırıdır?

22:47 Varlıkların, işletmenin tasarruf ve kontrolünde olup olmadığına dair test edilen yönetim beyanı aşağıdakilerden hangisidir?

Şubat Ayında Eksik Günler Nasıl Hesaplanacak?

Şubat Ayında Eksik Günler Nasıl Hesaplanacak?
Reklam

Şubat Ayında Eksik Günler Nasıl Hesaplanacak?
SGK Açısından Eksik Gün Kavramı?
SGK açısından sigortalı olunan günler, her ay için 30 gün kabul edilmektedir. Ayın 31 gün veya 28 gün olması dikkate alınmaksızın 12 ay da 30 gün olarak bildirilmektedir. Şubat ayında da “tam çalışan” işçilerin prim gün sayıları 30 gün üzerinden bildirilmek zorundadır.

Karışıklık şubat ayında çeşitli nedenlerle eksik çalışmanın olması durumda oluşur. Şubat ayında işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan, fakat çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin, disiplin cezası gibi) çalışılmamış ve ücret alınmamış günler varsa prim günü nasıl bildirilecek?

Şubat Ayı Prim Günü Hesaplaması
Şubat ayında tam gün çalışan personelin prim günü 30 gündür. Eksik gün olduğu durumlarda, prim ödeme gün sayısı, ilgili ayın takvim günü sayısından eksik çalışılan gün sayısının çıkarılması suretiyle hesaplanır.

Ay/Dönemdeki toplam gün sayısı – Eksik gün sayısı = Prim Ödenecek Gün Sayısı formülüyle belirlenir.

Örneğin; Şubat ayının 28 çektiği bir ayda ücretsiz izinli olarak 5 gün eksik çalışan bir işçi için prim gün sayısı 30-5=25 gün olarak değil 28-5 =23 gün üzerinden hesaplanmalıdır. Bu durumda işçi tam çalışsa 30 günlük ücret alacakken 5 gün eksik çalıştığında 7 gün eksik ücret almış olacaktır.

Şubat ayında 1 gün işe gelinmediği takdirde, çalıştığı veya çalışmış sayılacağı gün kadar ücret ödemesi yapılacak ve SGK’ya bildirilecek gün sayısı da 27 gün olacaktır. Yani şubat ayında bir günlük eksik gün sigortalıya üç gün olarak yansıyacaktır.

İşverenler dilerse kişinin fazladan eksilen günleri için ek ödeme yaparak en azından ücret tarafındaki eksikliği giderebilirler. Ama SGK prim günü tarafında hesaplama bu şekilde olmalıdır.
Şubat Ayında İşe Giriş Çıkışlar
Ayın ilk iş günü işe giren ve ayın son günü işten ayrılan sigortalının prim günü 30 gün üzerinden gösterilir. Şubat ayı için işe giren ve işten çıkan sigortalıların işe giriş tarihleri ve işten çıkış tarihleri dahil kaç gün olduğuna bakılarak, parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanır.

İşverenler 30 günün altında çalışılan aylarda çalışan sayısı 1 ila 9 kişi arasında (9 dahil) ise eksik çalışma bildirim formunun bir sonraki ayın 23’üne kadar SGK’ya EK 10 bildirim formuyla bildirmelidir.

Saatlik Çalışanlarda Şubat’ta Eksik Gün
Saatlik çalışanların ücretleri hesaplanırken çalıştıkları saat üzerinden prim günleri belirlenir. Örneğin, 225 saat çalışmış bir işçinin prim günü 225 saat/7,5 saat hesabından 30 gün olarak ödenir. 31 gün olan aylar için ise işçi 31 gün çalıştığında hiç eksik günü yoksa, 31 günlük ücret ödemesi yapılır fakat prim günü 30 gün olarak bildirilir.

Saatlik çalışanların prim günü, çalıştığı toplam saat üzerinden yapıldığı için eksik gün olması durumunda toplam çalışma saati de ona göre azaldığından prim günü de o şekilde hesaplanacaktır. Örneğin Şubat ayında tam gün çalışmış bir kişinin ücret hesabı yapılırken 7,5 saat * 28 gün hesabından 210 saatlik ücret ödemesi yapılır. Ama SGK prim günü 30 gün olarak bildirilir. 1 gün eksik gün olması durumunda ise aşağıdaki formül bize işçinin prim günü sayısını verecektir.

Çalıştığı toplam saat / 7,5 saat = Prim Gün Sayısı

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ