Reklam
Ben Duydum
SON HABERLER

07:05 Aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi hâlinde denetim sözleşmesinin yenilenmesi/güncellenmesi gerekmez?

07:02 Denetçi denetim süresince tespit ettiği bir iç kontrol yetersizliği ile ilgili olarak aşağıdaki gerekliliklerden hangisine uymak zorunda değildir?

07:00 Denetim şirketinin ve personelinin, mesleki standartlara ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uyduğuna ilişkin kendisine ve denetim şirketi veya sorumlu denetçi tarafından düzenlenen raporların, içinde bulunulan şartlara uygun olduğuna ilişkin kendisine makul güvence sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

06:58 Türkiye Muhasebe Standartları’na göre hazırlanmış finansal tabloların Bağımsız Denetim Standartları’na uygun olarak denetimini yürütecek bir denetçinin aşağıdakilerden hangisi hakkında görüş vermesi beklenmez?

06:57 Denetçinin dürüstlük, tarafsızlık ve mesleki şüphecilik içinde hareket etmesini teminen, mesleki muhakemesini olumsuz etkileyebilecek tesirlerden ari olarak görüş açıklamasına ne denir?

06:55 Denetçinin aşağıdaki hususlardan hangisine ilişkin alacağı karar, mesleki muhakemesini kullanmasını gerektirmez?

23:40 Denetim kanıtlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

23:37 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun (KGK) yayınlamış olduğu Bağımsız Denetim Yönetmeliği’ne göre, denetim faaliyetinde bulunmak isteyenlerin denetçi olarak yetkilendirilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

23:33 Ord. Prof. Dr. Cahit Arf

00:50 2021/3 DÖNEMİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJA GİRİŞ SINAVINA İLİŞKİN DUYURU

Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar DÜZENLEME KAVRAMI

Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar DÜZENLEME KAVRAMI
Reklam

Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar

DÜZENLEME KAVRAMI

Düzenleme kavramı, disiplinler arası bir kavram olması nedeniyle farklı şekillerde tanımlanmaktadır.

Hukuk açısından bakıldığında, kural koyulması ve bu kuralların uygulanması ve denetimi konuları ön plana çıkmaktadır.

İktisat bilimi açısındansa çeşitli ekonomik faaliyetler çerçevesinde, örneğin finansal piyasalarda, altyapı hizmetlerinde, rekabet, ulaşım gibi alanlarda, devletin müdahalesini içeren uygulamalar bütünü olarak ele alınmaktadır.

Düzenleme kavramı, işletme bilimi açısından da faaliyetlerin bir parçası olarak önemle ele alınan bir kavram olmaktadır.

Düzenleme kavramı ayrıca, kamu sektörünün ekonomik faaliyetlerdeki kontrol mekanizması ve devletin bu alandaki rolü ile ilgili olması nedeniyle siyaset bilimini de ilgilendirmektedir.

Ekonomik düzenlemelerin ilk ortaya çıkışını 1870’lere kadar götürebilmekteyiz.

Bu tarihlerde ABD’de şirketlerin büyümeye başlamasıyla devlet, rekabet koşullarını sağlamak amacıyla düzenleme yapmak yoluna gitmiş ve 1890’da Sherman Antitekel yasası çıkmıştır.

Ekonomide en aktif düzenlemeler ulaştırma, elektrik hizmetleri, haberleşme alanlarında görülmüştür.

Bu durum da söz konusu sektörlerde rekabetin doğal bir şekilde işleyerek etkin bir piyasa oluşmasına imkan vermemesinden kaynaklanmıştır.

Bu dönemden itibaren demiryolları, gaz ve elektrik hizmetleri, tramvay işletmeleri, boru hatları, telefon, kamyon taşımacılığı ve havacılık alanlarında gerek ülke düzeyinde (federal) gerekse eyaletler bazında düzenleyici komisyonlar kurularak kendi sahalarında fiyat düzenlemelerine gitmişlerdir.

Böylece, tekel olarak çalışan işletmelerin, bu konumlarını tüketici aleyhine kullanma imkânlarının engellenmesi hedeflenmiştir.

Ardıyok (2002)’ta ekonomik düzenlemeler ile ilgili süreç üç döneme ayrılarak incelenmiştir.

Buna göre; 1909 – 1916 ve 1933 – 1940 yıllarını kapsayan I. ve II. dönemlerde bir seri bağımsız düzenleyici kurum kurulmuştur.

Bu kurumlar arasında;

The Federal Trade Commission (1914 – Rekabet),
The Federal Power Commission (1935 – Toptan Elektrik Satışı ve Doğal Gaz),
The Federal Communications Commission (1934 – Telefon, Televizyon),
The Securities and Exchange Commissions (1934 – Menkul Kıymetler ve Borsalar),
The National Labor Relations Board (1935),
The Civil Aeronautics Board (1938, Hava yolları) sayılmaktadır.

Daha önce kurulmakla birlikte, bu kurumlar arasına The Interstate Commerce Commission (1887 – Demiryolu, Kamyon ve Su Yoluyla Taşıma) da eklenmektedir.

Bu kurumlara ekonomideki önemleri nedeniyle “Big Seven” denilmektedir.

III. dönem ise 1973 – 1980 arasını kapsamaktadır ve bu dönemde yapılanlar da daha ziyade deregülasyona yöneliktir.

1978’de havayolları, 1980’de demiryolları ve karayolu yük taşımacılığı, 1982’de karayolu yolcu taşımacılığı, ulaştırma sektörü için yapılan deregülasyonlara örnek gösterilebilmektedir.

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ