Reklam
Ben Duydum
SON HABERLER

07:05 Aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi hâlinde denetim sözleşmesinin yenilenmesi/güncellenmesi gerekmez?

07:02 Denetçi denetim süresince tespit ettiği bir iç kontrol yetersizliği ile ilgili olarak aşağıdaki gerekliliklerden hangisine uymak zorunda değildir?

07:00 Denetim şirketinin ve personelinin, mesleki standartlara ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uyduğuna ilişkin kendisine ve denetim şirketi veya sorumlu denetçi tarafından düzenlenen raporların, içinde bulunulan şartlara uygun olduğuna ilişkin kendisine makul güvence sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

06:58 Türkiye Muhasebe Standartları’na göre hazırlanmış finansal tabloların Bağımsız Denetim Standartları’na uygun olarak denetimini yürütecek bir denetçinin aşağıdakilerden hangisi hakkında görüş vermesi beklenmez?

06:57 Denetçinin dürüstlük, tarafsızlık ve mesleki şüphecilik içinde hareket etmesini teminen, mesleki muhakemesini olumsuz etkileyebilecek tesirlerden ari olarak görüş açıklamasına ne denir?

06:55 Denetçinin aşağıdaki hususlardan hangisine ilişkin alacağı karar, mesleki muhakemesini kullanmasını gerektirmez?

23:40 Denetim kanıtlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

23:37 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun (KGK) yayınlamış olduğu Bağımsız Denetim Yönetmeliği’ne göre, denetim faaliyetinde bulunmak isteyenlerin denetçi olarak yetkilendirilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

23:33 Ord. Prof. Dr. Cahit Arf

00:50 2021/3 DÖNEMİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJA GİRİŞ SINAVINA İLİŞKİN DUYURU

SANAYİ SEKTÖRÜNÜN KATMA DEĞER İÇİNDEKİ YERİ / İmalat Sanayisi

SANAYİ SEKTÖRÜNÜN KATMA DEĞER İÇİNDEKİ YERİ / İmalat Sanayisi
Reklam

SANAYİ SEKTÖRÜNÜN KATMA DEĞER İÇİNDEKİ YERİ

İmalat Sanayisi

Bir ülkede imalat sanayisinin ekonomi içindeki yeri, ülkenin gelişme sürecindeki temel göstergelerden biridir.

Ülkeler geliştikçe sektörlerin ekonomi içindeki payları da değişim gösterir.

Önceleri tarım gibi doğal kaynaklara dayalı sektörler ekonomi içinde önemli bir paya sahipken, ülke geliştikçe bu pay yerini imalat sanayisine bırakır ve hizmet sektörünün payı da artmaya başlar.

Bu temel dönüşüm dışında gelişme sürecinde sanayinin bileşimi de değişmektedir.

Günümüzde imalat sanayisinin bileşimindeki değişimi açıklamak için sektörlerin kullandıkları teknoloji, işgücü kalitesi ve bilgi düzeylerini dikkate alan sınıflamalar yapılmaya başlanmıştır.

Türkiye ekonomisinde sanayi sektörünün içinde çok önemli bir yeri olan imalat sanayisinde, son yıllarda önemli bir yapısal değişim olmuş ve toplam ihracat içindeki payı özellikle 24 Ocak 1980 İstikrar Kararları’ndan sonraki 20 yıl içinde (1980-2000) hızla artmıştır.

İmalat sanayisi ihracatının toplam ihracat içerisindeki oranı 1980 yılında izlenen sanayi ve ihracatı teşvik politikaları ile birlikte hızla yükselmiş, yapısı da değişmiştir.

İmalat sanayisi ihracatının toplam ihracata oranı 1980 yılında %36,6 iken, bu oran 2018’de %94 olarak gerçekleşmiştir.

İmalat sanayisi ithalatının toplam ithalat içerisindeki oranı 1980 yılında %59,1 seviyesinde iken, bu oran 2018 yılında %79,3’e yükselmiştir.

Görüldüğü gibi 1980-2018 yılları arasında Türkiye’nin dış ticaretinde imalat sanayisi ürünlerinin dış ticareti hızlı bir şekilde artarak dış ticaretin ağırlıklı kısmını oluşturacak duruma gelmiştir.

Türkiye küreselleşmenin etkisinin arttığı bu süreçte dünya imalat sanayisi içinde payını artırmış, 2002 yılında imalat sanayisi katma değeriyle dünyada 20’nci, Avrupa’da 10’uncu sırada yer alırken, 2015 yılında dünyada 16’ncı, Avrupa’da ise 6’ncı sıraya yükselmiştir.

Türk imalat sanayisi son yıllarda hızlı büyüme göstermiş ve kapasite kullanım oranları artmıştır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ