Reklam
Ben Duydum
SON HABERLER

22:59 Aşağıdakilerden hangisi stok hesaplarına ilişkin denetim riskinin değerlendirilmesinde kullanılan prosedürlerden biri değildir?

22:58 Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin denetiminde uygulanabilecek bir maddi doğrulama prosedürü değildir?

22:57 BDS 315 İşletme Çevresini Tanımak Sureti ile Önemli Yanlışlık Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi standardına göre, risk değerlendirme prosedürleri yukarıdakilerden hangisini/hangilerini içerir?

22:54 Aşağıdaki işlemlerden hangisi stokların finansal tablolar açısından önemli olması durumunda stok hesaplarının denetimi ile ilgili olarak yanlıştır?

22:52 Aşağıdakilerden hangisi BDS 570 İşletmenin Sürekliliği Standardı’na göre, denetçinin denetim çalışmasını tamamlarken değerlendirebileceği işletmenin sürekliliği ile ilgili tehdit oluşturabilecek durumlardan biri değildir?

22:51 Aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetim çalışmasında denetçinin amaçları arasında yer almaz?

22:50 Aşağıdakilerden hangisi iç kontrol sisteminden etkilenmez?

22:49 Aşağıdaki denetim prosedürlerinden hangisi maddi duran varlıklar için uygulanabilecek bir kontrol testidir?

22:48 Denetçi, müşteri işletmenin kiralamış olduğu binada aydınlatma sisteminin tamamen yenilenmesine dair yapmış olduğu harcamayı gider olarak kaydettiğini tespit etmiştir. Denetçinin tespit etmiş olduğu bulgu sadece bu bilgi ışığında aşağıdaki yönetim beyanlarından hangisine aykırıdır?

22:47 Varlıkların, işletmenin tasarruf ve kontrolünde olup olmadığına dair test edilen yönetim beyanı aşağıdakilerden hangisidir?

SANAYİ SEKTÖRÜNÜN KATMA DEĞER İÇİNDEKİ YERİ / Enerji

SANAYİ SEKTÖRÜNÜN KATMA DEĞER İÇİNDEKİ YERİ / Enerji
Reklam

SANAYİ SEKTÖRÜNÜN KATMA DEĞER İÇİNDEKİ YERİ

Enerji

Türkiye’nin enerji talebi, büyüyen ekonomisine paralel olarak gelişim göstermektedir.

2000-2015 döneminde yıllık elektrik enerjisi talebi dünyada ortalama %3 artış gösterirken, Türkiye’de bu oran %5 civarındadır.

Fosil yakıtlar bakımından, linyit hariç zengin rezervlere sahip olmayan Türkiye’de birincil enerji talebinin yaklaşık dörtte üçü dış kaynaklardan sağlanmaktadır.

2015 yılında birincil enerji kaynakları tüketimi içerisinde kömürün payı %27, petrolün payı %30 ve yenilenebilir kaynakların payı ise %12’dir.

Doğal gaz, 2008-2015 yılları arasında birincil enerji tüketiminde en büyük paya sahip olup, 2015 yılında ülkemiz birincil enerji tüketimindeki payı %31 seviyesindedir.

Türkiye’de yenilenebilir enerji yatırımlarını teşvik politikası kapsamında, büyük ölçekli yenilenebilir enerji kaynak alanları (YEKA) oluşturularak,
yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması hedeflenmektedir.

2016 yılında toplam elektrik üretimi içindeki payı %33,1 olan yenilenebilir enerji kaynaklarından 90,8 milyar kWh elektrik üretimi gerçekleşmiştir.

2017 yılında bu pay %32,6 ya yükselirken, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi 95,7 milyar kWh olmuştur.

2016 yılı sonunda 78.497 MW olan elektrik santralleri toplam kurulu gücü, ağırlıklı olarak hidrolik,
rüzgâr ve güneş santrallerinin eklenmesiyle 2017 yılı sonunda %3,6 artarak 81.354 MW’a ulaşmıştır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ