Reklam
Ben Duydum

QALYVIZ 0,25 MCG YUMUSAK KAPSUL QALYVİZ nasıl kullanılır?

QALYVIZ 0,25 MCG YUMUSAK KAPSUL QALYVİZ nasıl kullanılır?

QALYVİZ 0,25 mcg yumuşak kapsül,

QALYVİZ nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
QALYVİZ’i daima doktorunuzun söylediği gibi alınız. Emin olmadığınız durumlarda
doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.
QALYVİZ kullanırken doktorunuz kanınızdaki kalsiyum düzeyinin çok yüksek olmaması için
düzenli olarak kan testi yapmak isteyecektir.
Böbrek sorunları olan kişilerdeki kemik hastalığında (renal osteodistrofi)
Erişkinlerde ve yaşlılarda genel olarak başlangıç dozu günde bir kez alınan
0,25 mikrogramlık kapsüldür.
2-4 hafta sonra doktorunuz dozunuzu her artışta 0,25 mikrogram olmak üzere yavaşça
artırabilir.
Daha sonra doktorunuz kan testi sonuçlarınıza göre dozunuzu tekrar ayarlayabilir.
Doktorunuz QALYVİZ’i her gün yerine haftada 2 ya da 3 kez almanızı isteyebilir. En
yüksek haftalık doz 12 mikrogramdır.

Menopoz sonrası kemik hastalığında (postmenopozal osteoporoz)
Erişkin ve yaşlı kadınlarda genel olarak başlangıç dozu günde iki kez alınan
0.25 mikrogramlık kapsüldür.
Uygulama yolu ve metodu:
QALYVİZ kapsüller tercihen bir miktar su ile bütün olarak yutulur.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
Çocuklarda kullanılmamakla beraber doktorunuz uygun dozu seçecektir.
Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir. Doktorunuz tarafından serum kalsiyum ve
kreatinin düzeyleriniz izlenmelidir.
Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği:
QALYVİZ’in böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanım dozuna ilişkin bilgiler yukarıda
verilmiştir.
Karaciğer yetmezliği:
QALYVİZ’in karaciğer yetmezliği olan hastalarda güvenliliği ve etkililiği incelenmemiştir.
Doktorunuz tarafından hangi dozda kaç kapsül almanız gerektiği belirtilecektir.
Eğer QALYVİZ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise
doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla QALYVİZ kullandıysanız:
Kullanmanız gerekenden daha fazla QALYVİZ kullanırsanız kanınızda kalsiyum düzeyi
yükselir (hiperkalsemi). Belirtileri iştah kaybı

, kilo kaybı, bulantı, kusma, kabızlık, baş ağrısı,
halsizlik, sersemlik ya da güçsüzlüktür.
QALYVİZ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.
QALYVİZ’i kullanmayı unutursanız:
QALYVİZ’i kullanmayı unutursanız atladığınız dozu almayınız. Bir sonraki dozunuzu normal
zamanında alınız ve tedavinize devam ediniz.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.
QALYVİZ ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
Doktorunuza danışmadan tedavinizi sonlandırmayınız. Kemik güçsüzlüğü uzun süreli tedavi
gerektirir.

Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, QALYVİZ’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan
etkiler olabilir.
Yan etkiler şu şekilde sınıflandırılır:
Çok yaygın : 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor : eldeki verilerden tahmin edilemiyor.
Seyrek:
– Kanda kalsiyum düzeyinin yükselmesine bağlı etkiler
– İştahsızlık, hasta hissetme, baş ağrısı, güçsüz, halsiz veya uykulu hissetme
– Kanda kalsiyum seviyesinin çok yükselmesine bağlı olarak; ateş, susama, vücudun aşırı su
kaybetmesi sonucu oluşan durum (dehidrasyon), aşırı miktarda idrar yapma (poliüri), kabızlık,
mide ağrısı, barsaklarda tıkanma, kalp atımında düzensizlik (aritmi). Ayrıca normal
büyümede durma ve mesanede enfeksiyon görülebilir.
– Duygusal bozuklukla ve kalsiyumun kemiklerden başka bölgelerde birikmesi (ör.
böbreklerde böbrek taşı olarak) görülebilir. Böyle bir etki görülürse doktorunuz QALYVİZ’in
miktarında değişiklik yapabilir.
– Karaciğerle ilgili etkiler
– Karaciğerin çalışmasında değişiklikler (kan testleri ile tespit edilebilir)
– Aşırı duyarlılık reaksiyonları
– Kaşıntı, döküntü, kurdeşen ve ciddi kızarıklık (eritematöz) gibi deri bozuklukları
– Diğer
– Bulantı, kusma
Bilinmiyor:
– İdrar yolu enfeksiyonları
– Beslenme bozukluğu, beslenme bozukluğuna bağlı olarak gelişen herhangi bir hastalık
(distrofi)
– Kayıtsızlık (apati)
Yan etkilerin raporlanması
Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi
durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan
etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da
0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın
güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız
doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

QALYVİZ’in saklanması
QALYVİZ’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Nemden koruyunuz.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra QALYVİZ’i kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz QALYVİZ’i kullanmayınız.
Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız!
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:
SABA İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Küçükçekmece-İstanbul
Tel: 0212 692 92 92
Fax: 0212 697 00 24
E-mail: saba@sabailac.com.tr
Üretim yeri:
Deva Holding A.Ş
Kapaklı/Tekirdağ

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ