Reklam
Ben Duydum
SON HABERLER

22:59 Aşağıdakilerden hangisi stok hesaplarına ilişkin denetim riskinin değerlendirilmesinde kullanılan prosedürlerden biri değildir?

22:58 Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin denetiminde uygulanabilecek bir maddi doğrulama prosedürü değildir?

22:57 BDS 315 İşletme Çevresini Tanımak Sureti ile Önemli Yanlışlık Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi standardına göre, risk değerlendirme prosedürleri yukarıdakilerden hangisini/hangilerini içerir?

22:54 Aşağıdaki işlemlerden hangisi stokların finansal tablolar açısından önemli olması durumunda stok hesaplarının denetimi ile ilgili olarak yanlıştır?

22:52 Aşağıdakilerden hangisi BDS 570 İşletmenin Sürekliliği Standardı’na göre, denetçinin denetim çalışmasını tamamlarken değerlendirebileceği işletmenin sürekliliği ile ilgili tehdit oluşturabilecek durumlardan biri değildir?

22:51 Aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetim çalışmasında denetçinin amaçları arasında yer almaz?

22:50 Aşağıdakilerden hangisi iç kontrol sisteminden etkilenmez?

22:49 Aşağıdaki denetim prosedürlerinden hangisi maddi duran varlıklar için uygulanabilecek bir kontrol testidir?

22:48 Denetçi, müşteri işletmenin kiralamış olduğu binada aydınlatma sisteminin tamamen yenilenmesine dair yapmış olduğu harcamayı gider olarak kaydettiğini tespit etmiştir. Denetçinin tespit etmiş olduğu bulgu sadece bu bilgi ışığında aşağıdaki yönetim beyanlarından hangisine aykırıdır?

22:47 Varlıkların, işletmenin tasarruf ve kontrolünde olup olmadığına dair test edilen yönetim beyanı aşağıdakilerden hangisidir?

PROZAC’I DİKKATLİ KULLANINIZ

PROZAC’I DİKKATLİ KULLANINIZ
Reklam

PROZAC’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
• Sara hastalığınız (epilepsiniz) varsa ya da geçmişte nöbet geçirdiyseniz, nöbet
geçiriyorsanız ya da nöbet sıklığında artış varsa derhal doktorunuza bildiriniz; PROZAC
kullanımının kesilmesi gerekebilir;
• Daha önce aşırı iyi hissetme ve hareketlilik hali (mani) geçirdiyseniz; manik atak
geçiriyorsanız derhal doktorunuza bildiriniz; PROZAC kullanımının kesilmesi gerekebilir;
• Şeker hastalığınız (diyabetiniz) varsa (doktorunuzun insülinin ya da diğer antidiyabetik
tedavinin dozunu ayarlaması gerekebilir);
• Karaciğerle ilgili sorunlarınız varsa (doktorunuzun ilacın dozunu ayarlaması gerekebilir);
• Kalple ilgili sorunlarınız varsa;
• Düşük dinlenme kalp atım hızı ve/veya uzamış ağır ishal ve kusma sonucunda tuz kaybı
olduğunu biliyorsanız veya idrar söktürücü (diüretik) ilaç kullanıyorsanız;
• Göz içi basıncının artması (glokom);
• İdrar söktürücü (diüretik) alıyorsanız, özellikle de yaşlıysanız;
• Elektrokonvülsif(elektroşok) tedavi görüyorsanız;
• Kanama bozukluğu öykünüz varsa ya da morluklar veya olağandışı kanamalar ortaya
çıkıyorsa;
3 /10
• Kanı sulandırabilen ilaçlar kullanıyorsanız (bkz. ‘Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı’).
• Tamoksifen (meme kanseri tedavisinde kullanılır) kullanıyorsanız (bkz. ‘Diğer ilaçlar ile
birlikte kullanımı’).
• Kendinizi huzursuz hissediyorsanız ve yerinde duramama ya da oturamama gibi aşırı
hareketli bir durumunuz var ise, akatizi adı verilen bir durum ortaya çıkmış olabilir;
PROZAC dozunu artırmanız kendinizi daha kötü hissetmenize neden olabilir.
• Ateş, kaslarda sertlik ya da titreme (seyirme), zihinsel durumunuzda değişiklik
(konfüzyon), aşırı hassasiyet ve aşırı huzursuzluk gibi değişiklikler varsa; serotonin
sendromu ya da nöroleptik malign sendrom geçiriyor olabilirsiniz. Bu sendrom nadiren
görülse de, yaşamı tehdit edebilecek durumlara neden olabilir, derhal doktorunuza
bildiriniz, PROZAC kullanımının kesilmesi gerekebilir.
İntihar düşüncesi ve depresyon ya da anksiyete bozukluğunuzun kötüleşmesi
Ruhsal çöküntü (depresyon) ve/veya kaygı (anksiyete) bozukluklarınız varsa kendinize zarar
verme ya da intihar düşünceleriniz olabilir. Bu risk, antidepresanları ilk kullanmaya
başladığınızda artabilir. Çünkü bu ilaçların etkisini göstermesi genellikle 2 hafta bazen daha
uzun sürer.
Bu durumda aşağıdaki gibi düşünebilirsiniz:
• Daha önce intihar ya da kendine zarar verme düşüncesi varsa
• Genç yetişkinseniz. Klinik çalışmalardan elde edilen bilgiler antidepresanla tedavi edilmiş
25 yaşın altındaki psikiyatrik durumu olan yetişkinlerde intihar davranışında artma riskini
göstermiştir.
Eğer her an kendine zarar verme ya da intihar etme düşünceleriniz varsa doktorunuzla
irtibata geçiniz ya da hemen hastaneye gidiniz.
Herhangi bir yakınınıza depresyonunuz ya da anksiyete bozukluğunuz olduğunuzu
söylemeniz yararlı olabilir. Onlardan bu talimatı okumalarını isteyiniz. Depresyonunuzun ya
da anksiyetenizin daha kötüye gittiğini ya da davranışlarınızdaki değişikliklerden endişe
duyduklarını size söylemelerini isteyebilirsiniz.
18 yaşın altındaki hastalar bu sınıftaki ilaçları aldığında intihara teşebbüs, intihar düşünceleri
ve muhalefet (ağırlıklı olarak saldırganlık, karşı gelme ve öfke) gibi yan etkilerde artış riski
bulunmaktadır. PROZAC’ın büyüme, ergenlik, ruhsal, duygusal ve davranış gelişimi üzerine
uzun süreli güvenlilik bilgisi sınırlıdır. PROZAC’ın çocuklar ve ergenlerde kullanılması
önerilmemektedir.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınız.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ