Reklam
Ben Duydum

Örgütte Oluşturulmuş Kontrol Sisteminin Örgütte Faydaları

Örgütte Oluşturulmuş Kontrol Sisteminin Örgütte Faydaları

Örgütte Oluşturulmuş Kontrol Sisteminin Örgütte Faydaları

Örgütte oluşturulmuş iyi bir kontrol sisteminin örgüte şu faydaları olmaktadır (Uppal, 2019: 206):

• Örgüt amaçlarına ulaşılmasını sağlamaktadır.

Kontrol, örgütsel amaçlara ne derece ulaşıldığını ölçer ve varsa sapmaları denetleyerek düzeltici eylemleri belirler.

Böylece  örgüte rehberlik ederek örgütsel amaçlara ulaşılması için doğru yolda ilerletilmesine yardımcı olur.

• Doğru standartlar oluşturmaya yardımcı olmaktadır.

İyi bir kontrol sistemi, yönetimin doğru ve objektif standartlar belirlemesine ve

değişen çevre koşullarına göre bu standartları güncellemesine yardımcı olmaktadır.

• Örgüt kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamaktadır.

Kontrol sayesinde yöneticiler örgüt kaynaklarının israf edilmesini önleyebilmektedir.

Örgütte yerine getirilen her faaliyet, önceden belirlenmiş standartlara ve kurallara uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

Bu sayede örgütte etkinlik ve verimlilik sağlanabilmektedir.

• Örgüt çalışanlarının motivasyonunu artırmaktadır.

İyi oluşturulmuş bir kontrol sistemi sayesinde çalışanlar, örgütte ne yapmaları gerektiğini, kendilerinden ne beklendiğini

ve performanslarının değerlendirileceği performans standartlarının neler olduğunu önceden bilebilmektedir.

Bu ise çalışanları motive etmekte ve daha yüksek performans göstermeleri için çaba harcamalarına neden olmaktadır.

• Örgütte bir düzen ve disiplin sağlamaktadır.

Kontrol, örgütte bir düzen ve disiplin ortamının oluşmasını sağlamaktadır.

Kontrol, örgüt faaliyetlerinin yakından izlenmesini sağlayarak, çalışanların dürüst olmayan davranışlarda bulunmasını engellemektedir.

• Örgütte koordinasyonu kolaylaştırmaktadır.

Kontrol, örgüt amaçlarına ulaşılması konusunda tüm faaliyetlere ve çabalara yön vermektedir.

Örgütteki bölümler ve çalışanlar, birbirleriyle iyi koordine edilmiş ve önceden belirlenmiş standartlara tabi olarak çalışmaktadır.

Bu ise örgütün genel amaçlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olmaktadır.

Kontrol sürecinde öncelikle performans standartları belirlenmekte,

gerçek performanslar ölçülmekte, gerçekleşen performans ile standart olması gereken performanslar karşılaştırılmakta,

sapmalar tespit edilmekte ve son olarak da gerekli olan düzeltici önlemler alınmaktadır.

Örgütlerde ön kontrol (üretim sürecinden önce yapılan kontrol),

süreç sırasında kontrol (mal ya da hizmetin üretimi sırasında yapılan kontrol) ve

son kontrol (üretim sonunda elde edilen nihai ürünün kontrolü) olmak üzere üç tür kontrol yapılmaktadır.

Örgütte gerçekleştirilmesi gerekenler ile gerçekleşenlerin bir karşılaştırılması olan kontrol,

yönetimin son fonksiyonu olarak etkinlik ve verimlilik düzeyinde iyileştirmeler yapılması gerekliliğini belirleyerek

örgütün geleceğine yönelik bir rota çizmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ