Reklam
Ben Duydum
SON HABERLER

07:05 Aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi hâlinde denetim sözleşmesinin yenilenmesi/güncellenmesi gerekmez?

07:02 Denetçi denetim süresince tespit ettiği bir iç kontrol yetersizliği ile ilgili olarak aşağıdaki gerekliliklerden hangisine uymak zorunda değildir?

07:00 Denetim şirketinin ve personelinin, mesleki standartlara ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uyduğuna ilişkin kendisine ve denetim şirketi veya sorumlu denetçi tarafından düzenlenen raporların, içinde bulunulan şartlara uygun olduğuna ilişkin kendisine makul güvence sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

06:58 Türkiye Muhasebe Standartları’na göre hazırlanmış finansal tabloların Bağımsız Denetim Standartları’na uygun olarak denetimini yürütecek bir denetçinin aşağıdakilerden hangisi hakkında görüş vermesi beklenmez?

06:57 Denetçinin dürüstlük, tarafsızlık ve mesleki şüphecilik içinde hareket etmesini teminen, mesleki muhakemesini olumsuz etkileyebilecek tesirlerden ari olarak görüş açıklamasına ne denir?

06:55 Denetçinin aşağıdaki hususlardan hangisine ilişkin alacağı karar, mesleki muhakemesini kullanmasını gerektirmez?

23:40 Denetim kanıtlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

23:37 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun (KGK) yayınlamış olduğu Bağımsız Denetim Yönetmeliği’ne göre, denetim faaliyetinde bulunmak isteyenlerin denetçi olarak yetkilendirilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

23:33 Ord. Prof. Dr. Cahit Arf

00:50 2021/3 DÖNEMİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJA GİRİŞ SINAVINA İLİŞKİN DUYURU

ÖRGÜT KURAMLARININ DOĞUŞU VE TARİHSEL GELİŞİMİ

ÖRGÜT KURAMLARININ DOĞUŞU VE TARİHSEL GELİŞİMİ
Reklam

ÖRGÜT KURAMLARININ DOĞUŞU VE TARİHSEL GELİŞİMİ

Örgüt kuramı alanının doğuşu ve gelişimi dört evrede incelenebilir (Sargut ve Özen, 2007):

• 1. Evre (1800’lerin sonlarından 1950’lerin başına kadar):
Farklı disiplinlerde ve uygulamada örgütler ve yönetim üzerine yapılan çeşitli çalışmalar.

• 2. Evre (1950’lerin başından 1970’lerin sonuna kadar):
Örgüt kuramının bir çalışma alanı olarak belirginleşmesi ve Koşul Bağımlılık Kuramı etrafındaki geçici uzlaşma.

• 3.Evre (1970’lerin sonundan 1990’ların sonuna kadar):
Örgüt kuramlarında çeşitlenme.

• 4. Evre (1990’ların sonundan günümüze kadar):
Çeşitlenmeyle birlikte bütünleştirme çabalarının artması.

Birinci evredeki gelişmelere yer verilmemiştir.

1950’lerin başından itibaren yönetim ve organizasyon alanına dâhil olan Koşul Bağımlılık Kuramı ile başlayıp günümüze değin geliştirilen örgüt kuramlarını aktarmak üzere tasarlanmıştır.

Ancak yukarıda belirtilen birinci evrede yer alan bazı yönetim yaklaşımları, 1950 sonrasında belirginleşmeye başlayan örgüt kuramlarını anlamada büyük önem taşımaktadır.

Örgüt kuramları, 20. yüzyılın ilk yarısından itibaren çeşitli sosyal bilim alanlarında yürütülen araştırmalarla geliştirilen yönetim düşüncelerinin birikimi ile ortaya çıkmıştır.

Yeni bir yönetim yaklaşımı ya da örgüt kuramı bir öncekilerin geçerliliğini ortadan kaldırmaz.

Her kuram, farklı bir araştırma sorusundan doğar; tüm yaklaşımlar ve kuramlar yönetim ve örgütlerle ilgili geniş bir bilgi birikiminin oluşmasını sağlar.

Dolayısıyla örgüt kuramı alanının doğuşunu anlatan bu evreler, birbirinden bağımsız ve biri diğerini geçersizleştiren dönemler olarak görülmemelidir.

Aksine, birbirinin üzerine eklemlenerek genişleyen ve örgütleri her geçen gün daha iyi anlamamızı sağlayan bir bilgi kümesi olarak anlaşılmalıdır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ