Reklam
Ben Duydum
SON HABERLER

07:05 Aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi hâlinde denetim sözleşmesinin yenilenmesi/güncellenmesi gerekmez?

07:02 Denetçi denetim süresince tespit ettiği bir iç kontrol yetersizliği ile ilgili olarak aşağıdaki gerekliliklerden hangisine uymak zorunda değildir?

07:00 Denetim şirketinin ve personelinin, mesleki standartlara ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uyduğuna ilişkin kendisine ve denetim şirketi veya sorumlu denetçi tarafından düzenlenen raporların, içinde bulunulan şartlara uygun olduğuna ilişkin kendisine makul güvence sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

06:58 Türkiye Muhasebe Standartları’na göre hazırlanmış finansal tabloların Bağımsız Denetim Standartları’na uygun olarak denetimini yürütecek bir denetçinin aşağıdakilerden hangisi hakkında görüş vermesi beklenmez?

06:57 Denetçinin dürüstlük, tarafsızlık ve mesleki şüphecilik içinde hareket etmesini teminen, mesleki muhakemesini olumsuz etkileyebilecek tesirlerden ari olarak görüş açıklamasına ne denir?

06:55 Denetçinin aşağıdaki hususlardan hangisine ilişkin alacağı karar, mesleki muhakemesini kullanmasını gerektirmez?

23:40 Denetim kanıtlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

23:37 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun (KGK) yayınlamış olduğu Bağımsız Denetim Yönetmeliği’ne göre, denetim faaliyetinde bulunmak isteyenlerin denetçi olarak yetkilendirilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

23:33 Ord. Prof. Dr. Cahit Arf

00:50 2021/3 DÖNEMİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJA GİRİŞ SINAVINA İLİŞKİN DUYURU

Örgüt, Kuram ve Örgüt Kuramı (2)

Örgüt, Kuram ve Örgüt Kuramı (2)
Reklam

Örgüt, Kuram ve Örgüt Kuramı (2)

Doğa bilimlerinde olduğu gibi sosyal bilimler alanında da insanların veya örgütlerin davranışlarının ardındaki kurallar keşfedilmeye, gelecekteki olası
davranışları kestirilmeye çalışılmaktadır.

Bu amaçla araştırmacılar sosyal çevredeki olayları gözlemler ve belli düzenlilikler tespit etmeye çalışırlar.

Sık sık tekrarlanan bu davranış örüntüleri kuramsal açıklamalara dönüşebilecek, test edilebilir önermeler hâline getirilir.

4 Oscar Ödüllü Akıl Oyunları (2001) filmindeki bazı sahneler sosyal bilimler alanında kuramsal açıklamaların nasıl gerçekleştirildiğine örnek verilebilir.

Film iktisat ve strateji alanında son yıllarda geliştirilen en önemli kuramlardan biri olan oyun kuramının 1994 yılında iktisat alanında Nobel Ödülü almış
kuramcısı John Nash’in hayatını anlatmaktadır. Filmde John Nash Princeton üniversitesindeki ilk yıllarında futbol oyuncularının top peşindeki, güvercinlerin
yem peşindeki, çantasını çaldıran bir kadının hırsız peşindeki koşuşturmalarını incelemekte ve bu farklı davranışlar arasındaki düzenlilikleri modellemeye
çalışmaktaydı. Belli bir amaç doğrultusunda yaşanan rekabeti açıklamaya çalışan oyun kuramının geliştirilmesinde çevremizde her gün yaşanan ama ancak dikkatli
bir bilim insanının fark edebileceği bu ilişkiler önemli rol oynamıştır.

Örgüt kuramı da örgütlerin davranışlarını anlamaya ve açıklamaya çalışan bir sosyal bilim alanıdır.

Örgütlerin hayatta kalabilmek ve çeşitli hedeflere ulaşabilmek için teknoloji, rakipler, devlet vb. çevresel faktörler karşısında sahip oldukları kaynakları nasıl örgütlediklerini inceler ve bu konuda tutarlı bilimsel önermeler geliştirmeye çalışır.

Bugün insanların hayatının çok önemli bir kesiti örgütlerin içerisinde ve etkisinde geçmektedir.

Farkında olsak da olmasak da yaşamımız örgütler tarafından yönlendirilmektedir.

Yaşamımızı sürdürmek için yaptığımız işlerin neredeyse tamamı örgütsel ortamlarda gerçekleştirilmektedir.

Tarihteki en eski mesleklerden biri olan berberliği bile yasal olarak sürdürebilmek için Berberler ve Kuaförler Odası gibi bir örgütün üyesi olma zorunluluğu bulunmaktadır.

Dolayısıyla örgütleri anlamak aslında insanların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini, yani giriş bölümünde de alıntılandığı gibi dünyayı anlamaktır.

Örgütleri anlama konusunda yapılan araştırmalar genel olarak şu konular üzerinde durmaktadırlar (Pfeffer, 1997):

• Örgütlenme biçimlerinin örgütleri oluşturan bireylerin tutum ve davranışlarını nasıl etkilediği,

• Örgütü oluşturan bireylerin kişilik özellikleri ve eylemlerinin örgütün amaçlarına katkılarının liderlik vb. yollarla nasıl ortaya çıktığı ve örgütlenme
biçimlerini nasıl etkilediği,

• Örgütlerin performans, başarı ve hayatta kalma konusundaki durumları,

• Örgütler ve örgütlerin kültürel, politik, teknolojik vb. çevre unsurları arasındaki karşılıklı etkiler,

• Bu konularda yapılacak çalışmaların dayanacağı felsefi ve yöntem bilimsel temeller.

Örgüt Kuramı: Örgütlerin faaliyetlerini sürdürürken çeşitli çevresel faktörlerle olan ilişkilerini nasıl kurguladıklarını ve yönettiklerini açıklamak üzere geliştirilmiş önermeler bütününden oluşan araştırma alanı.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ