Reklam
Ben Duydum
SON HABERLER

07:05 Aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi hâlinde denetim sözleşmesinin yenilenmesi/güncellenmesi gerekmez?

07:02 Denetçi denetim süresince tespit ettiği bir iç kontrol yetersizliği ile ilgili olarak aşağıdaki gerekliliklerden hangisine uymak zorunda değildir?

07:00 Denetim şirketinin ve personelinin, mesleki standartlara ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uyduğuna ilişkin kendisine ve denetim şirketi veya sorumlu denetçi tarafından düzenlenen raporların, içinde bulunulan şartlara uygun olduğuna ilişkin kendisine makul güvence sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

06:58 Türkiye Muhasebe Standartları’na göre hazırlanmış finansal tabloların Bağımsız Denetim Standartları’na uygun olarak denetimini yürütecek bir denetçinin aşağıdakilerden hangisi hakkında görüş vermesi beklenmez?

06:57 Denetçinin dürüstlük, tarafsızlık ve mesleki şüphecilik içinde hareket etmesini teminen, mesleki muhakemesini olumsuz etkileyebilecek tesirlerden ari olarak görüş açıklamasına ne denir?

06:55 Denetçinin aşağıdaki hususlardan hangisine ilişkin alacağı karar, mesleki muhakemesini kullanmasını gerektirmez?

23:40 Denetim kanıtlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

23:37 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun (KGK) yayınlamış olduğu Bağımsız Denetim Yönetmeliği’ne göre, denetim faaliyetinde bulunmak isteyenlerin denetçi olarak yetkilendirilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

23:33 Ord. Prof. Dr. Cahit Arf

00:50 2021/3 DÖNEMİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJA GİRİŞ SINAVINA İLİŞKİN DUYURU

Mortgage Krizi’nin Küresel Krize Dönüşmesi

Mortgage Krizi’nin Küresel Krize Dönüşmesi
Reklam

Mortgage Krizi’nin Küresel Krize Dönüşmesi

ABD’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı olumsuz yönde etkileyen ipotekli konut kredisi (mortgage) sektöründeki sorunlar, ilk olarak yaklaşık 2003 yılında ortaya çıkmaya başlamıştır.

ABD’de, para hacminin yüksek olması nedeniyle bazı finansal kuruluşlar 2003 yılında önce kredibilitesi zayıf olan kişilere mortgage kredisi (Subprime Mortgage Kredisi) vererek geri dönüşü riskli bir mali yapıya girmiştir.

O zamana kadar ABD’de faizler düşük tutulduğu için düşük gelir grubundaki kişiler değişken faizli kredileri kullanmayı tercih etmeye başlamışlardır.

Ne var ki, ABD Merkez Bankasının (FED:

Federal Reserve Bank) 2006 ve 2007 yıllarında faiz oranlarını artırması, konut piyasasında durgunluğa yol açmıştır.

Buna bağlı olarak, konut satış fiyatları ile kira gelirleri düşmeye başlamıştır.

Böylece, konut kredisi kullanan düşük gelirli gruplar, kredi taksitlerini ödeyemez hâle gelmiştir.

Bu durum mortgage krizi olarak ifade edilmiştir.

Buna ilave olarak, bankaların, kredi talep eden kişilere alacakları ev ve dairelerin bedelinin tamamına, hatta değerinin %110’una tekabül eden kısma kadar borçlanma fırsatı vermesi, kredilerin geri dönüşünü zora sokmuştur.

Bu arada bankalar, konut kredileri için gereken finansmanı, yatırım bankalarının ihraç ettikleri tahviller ile borçlanarak sağlamaktaydı.

Ancak, kredilerin geri dönüşünün zora girmesi, yatırım bankaları ve ABD mortgage piyasasında likidite sıkışıklığının ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Bu nedenle dünyanın en büyük yatırım bankalarından Lehman Brothers Eylül 2008’de iflas etmiştir.

Lehman Brothers’ın iflasıyla patlak veren küresel kriz, çok kısa bir sürede dalga dalga bütün dünyaya yayılmıştır.

Kriz, etkilerini ilk olarak borsalarda göstermiş, özellikle gelişmiş ülkeler başta olmak üzere birçok ülkenin borsasında çok ciddi düşüşlere yol açmış, hatta bazı ülkeleri borsa işlemlerini durdurma noktasına kadar getirmiştir.

Mali (finans) kaynaklı kriz, gelişmiş ülkelerde, diğer ülkelere göre daha derin ve sert küçülmelere yol açmıştır.

Bunun sebebi, krizi tetikleyen finans sisteminin gelişmiş ülkelerde daha yaygın ve büyük çaplı olarak kullanılıyor olmasıdır.

2009 yılında, dünya, 1929 Büyük Buhranı’ndan bu yana 1970’li yıllardaki büyük petrol krizi de dahil olmak üzere en büyük ekonomik daralmayı yaşamıştır.

Gelişmekte olan ülkelerin büyüme hızı ortalama %8’in üzerinde iken, %2’nin altına düşmüştür. Gelişmiş ülkelerin büyüme hızları ise %2 dolayında iken, -%4’e gerilemiş ve dünya çapında büyük bir refah kaybı yaşanmıştır.

Yaşanan küresel krizin belirtilerini ana hatlarıyla şu şekilde özetlenebiliriz:

• Küresel ekonomide büyümenin hızla düşmesi,

• Gelişmekte olan ekonomilere yönelik sermaye hareketlerinin yavaşlaması,

• Büyük ülkelerin dünya çapındaki bankalarının büyük kayıplar ve zararlar yazmaya başlaması ve krize doğru büyük sorunlar yaşaması,

• Menkul kıymetler borsalarında ciddi düşüşlerin yaşanmaya başlaması,

• 2000’li yılların başından beri uluslararası para piyasalarında aşırı bollaşan likiditenin küresel çapta kurumaya başlaması.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ