Reklam
Ben Duydum
SON HABERLER

07:05 Aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi hâlinde denetim sözleşmesinin yenilenmesi/güncellenmesi gerekmez?

07:02 Denetçi denetim süresince tespit ettiği bir iç kontrol yetersizliği ile ilgili olarak aşağıdaki gerekliliklerden hangisine uymak zorunda değildir?

07:00 Denetim şirketinin ve personelinin, mesleki standartlara ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uyduğuna ilişkin kendisine ve denetim şirketi veya sorumlu denetçi tarafından düzenlenen raporların, içinde bulunulan şartlara uygun olduğuna ilişkin kendisine makul güvence sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

06:58 Türkiye Muhasebe Standartları’na göre hazırlanmış finansal tabloların Bağımsız Denetim Standartları’na uygun olarak denetimini yürütecek bir denetçinin aşağıdakilerden hangisi hakkında görüş vermesi beklenmez?

06:57 Denetçinin dürüstlük, tarafsızlık ve mesleki şüphecilik içinde hareket etmesini teminen, mesleki muhakemesini olumsuz etkileyebilecek tesirlerden ari olarak görüş açıklamasına ne denir?

06:55 Denetçinin aşağıdaki hususlardan hangisine ilişkin alacağı karar, mesleki muhakemesini kullanmasını gerektirmez?

23:40 Denetim kanıtlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

23:37 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun (KGK) yayınlamış olduğu Bağımsız Denetim Yönetmeliği’ne göre, denetim faaliyetinde bulunmak isteyenlerin denetçi olarak yetkilendirilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

23:33 Ord. Prof. Dr. Cahit Arf

00:50 2021/3 DÖNEMİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJA GİRİŞ SINAVINA İLİŞKİN DUYURU

Küresel Krizin Avrupa’da Borç Krizine Dönüşmesi ve Türkiye’nin Durumu

Küresel Krizin Avrupa’da Borç Krizine Dönüşmesi ve Türkiye’nin Durumu
Reklam

Küresel Krizin Avrupa’da Borç Krizine Dönüşmesi ve Türkiye’nin Durumu

2008’in son çeyreğinden itibaren küresel bir nitelik kazanan kriz, öncelikle özel kesimin borçlanma mekanizmasından kaynaklanmaktaydı.

Böylece, bankacılık sektörü ile banka-dışı özel kesimin alacak-borç ilişkisinde yukarıda açıklanan yüksek riske dayalı yürütmüş olduğu çarpık mekanizma işlemez hale gelmiştir.

Sonuçta, firmalar ve hanehalkları bankalara olan yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen yerine getiremez hale gelmişlerdi.

Nitekim ABD, Japonya ve AB ülkeleri başta olmak üzere bilhassa gelişmiş ülkelerde, hanehalklarının konut kredisi yükümlülüklerinin GSYH içindeki payı 2000’li yıllar boyunca büyük bir hızla yükselmiştir.

2001 ve 2010 yılları itibarıyla, örneğin İngiltere’de bu oran kabaca %60’tan %84’e, ABD’de %52’den %72’ye, Avro Bölgesi’nde ise %30’dan %41’e yükselmiştir.

Aynı dönemde Türkiye’de hanehalklarının konut kredisi yükümlülüklerinin GSYH içindeki payı %0,2’den %6,2’ye yükselmiştir (www.hmb.gov.tr).

Borç krizi yaşayan Avro Bölgesi’nde hanehalkının toplam yükümlülüğü ciddi bir oranda artmıştır.

Avro Bölgesi’nde hanehalklarının toplam yükümlülüklerinin GSYH içindeki payı 2006’dan 2010’a %61’den %66’ya yükselmiştir.

Türkiye’de ise bu oran %10’dan %17’ye yükselmiştir.

Toplam yükümlülüklerle ilgili bu yüksek oranlar, gelişmiş ülkelerde ve tabii ki Avro Bölgesi’nde ödeme sınırlarını iyice zorlayacak boyutlara ulaşmıştır.

Türkiye’de ise, artış oranı çok daha yüksek olmasına karşın, toplam oran nispeten düşük olduğu için durumun ödeme krizine dönüşme potansiyeli düşük düzeyde kalmıştır.

Özel kesimin yüksek borç yükünü hafifletmek ve finans sistemini çalışır hâlde tutabilmek için hükûmetler tarafından devreye sokulan politikalar, 2011 yılından itibaren kamunun borç sorunu hâline dönüşmüş durumdadır.

Avro Bölgesi ülkelerde, ortak para ve merkez bankası olduğu için AB Merkez Bankası (AMB), diğer ulusal merkez bankaları gibi “nihai ödünç mercii” ya da
bireysel bazda üye ülkeler zorda kaldığında ulusal ekonomileri fonlayabilecek bir yetkiye sahip değildir.

Bu nedenle hükûmetlerin elinde krize karşı kullanabilecekleri tek istikrar politikası olarak maliye politikası kalmıştır.

Dolayısıyla, Avro Bölgesi hükûmetleri özel sektörü temerrüt hâlinden kurtarmaya yönelik hazırladıkları ulusal ve uluslararası kurtarma paketlerini resesyonu aşmak için devreye sokmaya başlayınca, kriz bu defa doğrudan kamunun sorunu hâline dönüşmüştür.

Esasen, AB ülkeleri, 2000’li yıllar boyunca kendi koydukları bütçe dengesi borçlanma kriterini ihlal etmeye başlamışlar, bu durum da olayın kamu borç krizine dönüşmesine katkı sağlamıştır.

Mali disiplinle ilgili AB üyesi ülkelerin tabi oldukları iki önemli kriter vardır (Maastricht Kriterleri):

Birincisi, üye ülke bütçe açığının GSYH’ya oranı %3’ü, ikincisi ise AB tanımlı kamu borç stokunun GSYH’ya oranı ise %60’ı geçmemelidir.

Para, faiz ve kur politikalarını kullanamayan söz konusu hükûmetler için yegâne istikrar aracı hâline gelen genişletici maliye politikası uygulamaları, krizin hızla kamu borç krizine dönüşmesine neden olmuştur.

Nitekim 2007’den 2010’a AB genelinde bu oran %59’dan %80’e, Avro Bölgesi’nde %66’dan %86’ya, Yunanistan’da %107’den %148’e, İtalya’da ise %103’ten %119’a
yükselmiştir.

Diğer yandan, Türkiye’de aynı oran %40’tan %42’ye yükselmiştir.

Türkiye, Avro Bölgesi’ne göre oldukça farklı dinamiklere, mekanizmalara ve politikalara sahip olduğu için, Avro Bölgesi’nin yaşadığı sorunu ciddi ölçülerde yaşamamıştır.

Zira, AB üyesi olmayan Türkiye kendi millî parasına ve merkez bankasına sahiptir ve gerek duyulduğunda, bu süreçte merkez bankası (TCMB) aracılığıyla para arzı, faiz ve döviz üzerinden piyasalara anında müdahale edebilmekte; gerektiğinde fonlama da yapabilmektedir.

Bu çerçevede, TCMB 2011 yılında fiyat istikrarından ziyade, ekonominin genel makro dengelerini korumak için finansal istikrarı esas alan uygulamalara ağırlık vermiştir.

Mali disiplin konusunda da hem gelirlerin daha etkin tahsili hem de harcamaların bütçe dengeleri dikkate alınarak yapılması üzerine geliştirilen üç yıllık bütçe politikasının takip edilmesi sürdürülmüştür.

Türkiye, bu yıllarda 2009 yılı istisna tutulduğunda, bütçe dengesi ve borçlanma kriterlerini genel olarak yerine getirmiştir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ