Reklam
Ben Duydum
SON HABERLER

22:59 Aşağıdakilerden hangisi stok hesaplarına ilişkin denetim riskinin değerlendirilmesinde kullanılan prosedürlerden biri değildir?

22:58 Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin denetiminde uygulanabilecek bir maddi doğrulama prosedürü değildir?

22:57 BDS 315 İşletme Çevresini Tanımak Sureti ile Önemli Yanlışlık Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi standardına göre, risk değerlendirme prosedürleri yukarıdakilerden hangisini/hangilerini içerir?

22:54 Aşağıdaki işlemlerden hangisi stokların finansal tablolar açısından önemli olması durumunda stok hesaplarının denetimi ile ilgili olarak yanlıştır?

22:52 Aşağıdakilerden hangisi BDS 570 İşletmenin Sürekliliği Standardı’na göre, denetçinin denetim çalışmasını tamamlarken değerlendirebileceği işletmenin sürekliliği ile ilgili tehdit oluşturabilecek durumlardan biri değildir?

22:51 Aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetim çalışmasında denetçinin amaçları arasında yer almaz?

22:50 Aşağıdakilerden hangisi iç kontrol sisteminden etkilenmez?

22:49 Aşağıdaki denetim prosedürlerinden hangisi maddi duran varlıklar için uygulanabilecek bir kontrol testidir?

22:48 Denetçi, müşteri işletmenin kiralamış olduğu binada aydınlatma sisteminin tamamen yenilenmesine dair yapmış olduğu harcamayı gider olarak kaydettiğini tespit etmiştir. Denetçinin tespit etmiş olduğu bulgu sadece bu bilgi ışığında aşağıdaki yönetim beyanlarından hangisine aykırıdır?

22:47 Varlıkların, işletmenin tasarruf ve kontrolünde olup olmadığına dair test edilen yönetim beyanı aşağıdakilerden hangisidir?

Kısa Çalışmada SGK’ya Bildirilecek Prim Gün Sayıları Nasıl Hesaplanır?

Kısa Çalışmada SGK’ya Bildirilecek Prim Gün Sayıları Nasıl Hesaplanır?
Reklam

Kısa Çalışmada SGK’ya Bildirilecek Prim Gün Sayıları Nasıl Hesaplanır?

COVİD-19 kaynaklı zorlayıcı nedenlerle kısa çalışma ödeneğine başvuran işletmeler;

-Kısa çalışma süresi içinde hiç çalışamayacak veya çalıştırılmayacak olan sigortalıları adına haftalık çalışma süresinin tamamı kadar

-Çalışma süresini en az üçte biri oranında azalttığı sigortalıları adına haftalık çalışma süresinin azaltılan süresi kadar

Kısa çalışma ödeneği talep etmektedir.

haftalık çalışma süresi azaltılan sigortalıların gerek ilk haftadaki ücretinin çalışma süresine hiç bakılmadan yarım ücret olarak mı ödeneceği, yoksa çalıştığı sürenin ücretinin yarım ücrete ilave edilerek mi ödeneceği hususunda,  Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir.” hükmü de dikkate alınarak SGK’ya bildirilecek prim gün sayılarının nasıl hesaplanacağı hususunda ciddi tereddütler yaşanmaktadır.

Esas itibariyle konunun SGK, İŞ KUR ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanacak ikincil mevzuatlarla açıklığa kavuşturulması gerektiği düşünülmekle birlikte, konuyla ilgili firmamız bünyesinde görev yapan mali müşavir, hukukçu ve sosyal güvenlik danışmanlarımızın görüşleri aşağıda örneklerle açıklanmıştır.

Yarım ücret ödenen ilk yedi günlük sürede hiç çalışmayan işçiye işçiye yarım ücret ödendiğine göre, haftalık çalışma süresi azaltılan işçiye ödenecek ücret ne olmalıdır?

4857 sayılı İş Kanununun 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir.” Hükmü yer almaktadır.

Kanunda yer alan bu hükme istinaden 4857 sayılı Kanunun 24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla yedi günlük sürede hiç çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye yarım ücret ödendiği nazara alınarak, yedi günlük sürenin bazı günlerinde tam süreli çalıştırılan bazı günlerinde  çalıştırılmayan ya da yedi günlük sürede kısmi süreli çalıştırılan işçiye çalıştığı sürenin ücretinin tam, çalışmadığı günlerin ücretinin ise yarım ödenmesinin uygun olacağı görüşü ağırlık kazanmıştır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ