Reklam
Ben Duydum

Kanun/Yasa

Kanun/Yasa

Kanun/Yasa

Özellikle, uzun yasaların ve düzenleyici işlemlerin maddeler şeklinde hazırlanmasında ve

mantıksal bir sıralamayla genelden özele doğru bir düzenleme yapılması yerinde olur (Aybay vd. 2016: 100).

Türkiye’de yasa yapma yetkisi münhasırın Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir.

Dolayısıyla diğer bir organın yasa yapma yetkisi bulunmamaktadır.

Diğer bir anlatımla başka bir organ tarafından yapılan hukuksal düzenlemeye yasa denemez.

Yasalar, daha önce de belirtildiği gibi, genel, soyut ve sürekli hukuk kurallardır.

Yasalar anayasaya aykırı olmaz.

Yasaların nasıl çıkarılacağı, Anayasa’nın 88-89. maddelerinde düzenlenmiştir.

Anayasanın 88. maddesinde 21.1.2017 tarihinde yapılan değişikliğe göre “Kanun teklif etmeye milletvekilleri yetkilidir.”

Bu değişiklikten önce yasa önermeye Bakanlar Kurulu da yetkiliydi.

Bu değişiklikle artık yasa önerisinde bulunmak yalnızca milletvekillerine tanınan bir yetki haline gelmiştir.

Yasa teklifleri, TBMM’ye sunulduktan sonra sırasıyla ilgili komisyon ve/veya komisyonlarda ve son olarak da genel kurulda görüşülür.

Genel kurulun toplanıp görüşme yapabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az üçte biri oranında

(200) milletvekilinin hazır bulunması (toplantı yeter sayısı) ve karar alınabilmesi için de en az toplantıda bulunanların

salt çoğunluğunun karar yönünde oy kullanması gerekir.

Salt çoğunluk hiçbir zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının dörtte birinin bir fazlasından (151) az olamaz.

Buna karar yeter sayısı denir.

Genel kurulda kabul edilen yasa teklifleri yayımlanmak üzere cumhurbaşkanına gönderilir.

Anayasanın amir hükmüne göre cumhurbaşkanı, gönderilen yasaları on beş gün içinde yayımlamak zorundadır.

Ancak yayımlanmasını kısmen veya tamamen uygun bulmadığı yasaları,

bir daha görüşülmek üzere, gösterdiği gerekçeyle birlikte aynı süre içinde,

Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen yasayı üye tamsayısının salt çoğunluğuyla aynen kabul ederse,

yasa cumhurbaşkanı tarafından yayımlanır.

Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen yasada yeni bir değişiklik yaparsa,

cumhurbaşkanı değiştirilen yasayı yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderebilir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ