Reklam
Ben Duydum

Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması ve Türkiye’deki Durum

Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması ve Türkiye’deki Durum

Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması ve Türkiye’deki Durum

Kamu harcamalarının sınıflandırılması devlet hizmetlerinin yapısını, biçimini ve ekonomik kaynakların kullanımını belirlemek açısından önemlidir.

Bu amaçla kamu harcamaları idari (kurumsal), işlevsel (fonksiyonel) ve ekonomik sınıflandırmalara tabi tutulur.

Türkiye’de kamu harcamalarında 1950’lere kadar sadece idari sınıflandırma yapılmıştır.

Bu tarihten sonra ekonomik sınıflandırma mevcuttur.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre, Türkiye’de idari sınıflandırmada genel bütçe, özel bütçe ve düzenleyici denetleyici kurum bütçelerinden oluşan bir sınıflama mevcuttur.

İdari sınıflama ekonomik analizlere uygun bir sınıflama değildir.

Bu sınıflama harcamayı yapan yönetim birimlerini esas almaktadır.

Kurumların yerine getirdikleri görevlere göre göre düzenlenmiş fonksiyonel (işlevsel) sınıflama ise ekonomik kaynakların kullanımını belirlemek açısından daha belirleyici olmaktadır.

Harcamalarla ulaşılmak istenen hedefler birleştirilmektedir.

Fonksiyonel sınıflandırmada savunma, sağlık, eğitim gibi hizmetler, o hizmetleri hangi kurum/ kuruluşların yaptığı dikkate alınmaksızın, harcamaların hangi
amaçları gerçekleştirdiğine bakılır.

Fonksiyonel sınıflandırmaya göre, Türkiye’de üretilen kamu mal ve hizmetlerinin dağılımı, kamu bütçesi içindeki aldığı paylara göre verilmektedir.

Genel kamu hizmetleri bütçeden en yüksek payı almakla birlikte, oransal olarak düşme eğilimi göstermektedir.

Eğitim hizmetlerinin bütçe içindeki payı artış trendi gösterirken, savunma hizmetlerinin bütçeden aldığı pay yıllar itibarıyla düşme eğilimine sahiptir.

Sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetlerinin kamu harcamalarından aldığı pay, 2010-2018 döneminde, bütçenin beşte birinden biraz fazla olup, bu pay artma eğilimindedir.

Kamu harcamalarının ekonomik bakımdan sınıflanması, devlet hizmetlerinin ekonomik faaliyet düzeyi üzerindeki etkilerini ölçmeye yardımcı olur.

Ekonomik sınıflandırma ile ilgili olarak Türkiye’de 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçede kamu harcamalarının sınıflandırılması yeniden yapılandırılmıştır.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile performans esaslı bütçelemeye geçilmiş ve bütçedeki sınıflandırma sistemi de yeniden yapılandırılmıştır.

Yeni ekonomik sınıflandırma, uluslararası karşılaştırmalara imkân vermesi ve gelişmiş ülkelerle aynı yöntemleri kullanması bakımından oldukça işlevseldir.

2006 yılından itibaren başlayan yeni bütçe ve sınıflandırma sistemine göre kamu harcamalarına baktığımızda, personel harcamalarının payı %25’ler civarında seyretmektedir.

Faiz giderleri düşüş eğilimindedir (2017’de %8,4).

Sosyal güvenlik harcamaları devlet primi payı %4 civarında bir dengeye oturmuştur.

Kamu personelinin sağlık hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna devri ve genel sağlık sigortası uygulamasının da etkisiyle Merkezî Yönetim Bütçesindeki sağlık harcamaları azalırken, sosyal güvenlik harcamalarında artışlar olmuştur.

Cari transferler ise bütçenin en büyük harcama kalemi olmuştur (2017’de yaklaşık %40).

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ