Reklam
Ben Duydum

İdari Yaptırımlar/İdare Hukuku Yaptırımları

İdari Yaptırımlar/İdare Hukuku Yaptırımları

İdari Yaptırımlar/İdare Hukuku Yaptırımları

İdare hukukunda çeşitli yaptırımlarla karşılaşılır.

Bunlardan biri yokluktur.

Yokluk yaptırımıyla karşılaşan bir idari işlem, hukuken hiç doğmamış sayılır (yokluk).

Dolayısıyla bu tür bir idari işlem hiçbir sonuç doğurmaz.

Yoklukla sakat bir idari işleme uymayan ilgili hakkında herhangi bir yaptırım uygulanamaz.

İdare hukukunda, ilgilinin istem ve rızasına bağlı idari işlemlerde ilgilinin istem ve rızasının bulunmaması, o idari işlemin yokluğuna yol açar.

Yine yetki unsurundaki ağır ve bariz sakatlık durumları, fonksiyon gaspı, yetki gaspı, ağır ve

bariz yetki tecavüzü, yapılan idari işlemin yokluğu sonucunu ortaya çıkarır.

Yazılı olarak değil de sözlü olarak yapılmış, henüz imzalanmamış veya toplantı ve

karar yeter sayısına uyulmadan alınan idari işlemler yok hükmündedir.

Yine konusu olanaksız ve meşru olmayan idari işlemler yok hükmündedir.

Yok hükmünde olmamakla birlikte sakat olan idari işlemler bozuk/iptal edilebilir idari işlemlerdir.

Bu tür işlemler önce hukuka uygun bir idari işlem gibi geçerli sayılmaktadır.

Ancak bu işlemin geçerliliği askıda olan bir geçerliliktir.

Bu geçerlilik ileride gerçekleşebilecek bir şartla ortadan kaldırılabilmektedir.

Diğer bir ifade ile, sakat bir idari işlemin geçerliliği, ilgilinin istemi üzerine idari mahkemelerce iptal edilerek sona ermektedir.

Bu tür idari işlemler idari mahkemeler tarafından iptal edilmediği ve idare tarafından geri alınmadığı veya

ilga edilmediği takdirde, sakat olan bir idari işlem, hukuka uygun bir idari işlemin tüm hüküm ve sonuçlarını doğurmaktadır (Kalabalık 2018: 48).

Bu, idari işlemlerin hukuka uygunluk karinesinden yararlanmasının bir sonucudur.

Kişisel kusur halinde, kararı veren yönetici aleyhine de tazminat davası açılabilir ve

o kimse hakkında ayrıca adli veya idari ceza da uygulanabilir (Gözübüyük 2016: 10-11).

İdare hukukunda özel (gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine) kişilere karşı, idari para cezası,

mülkiyetin kamuya geçirilmesi, el koyma, yıkım, sürücü belgesinin geri alınması, işyerinin kapatılması,

barodan kaydın silinmesi, meslek ve sanatın icrasından yasaklama, izin veya ruhsatın geri alınması gibi çok

farklı idari yaptırımlar bulunmaktadır.

Bu yaptırımlar kural olarak idare tarafından verilir.

Ancak idare, özgürlükten yoksun bırakacak yaptırımlar uygulayamaz (Gözler 2016: 384).

http://fankhaenel-gitarrenbau.de/css/ohne-rezept/index.html%3Fp=52.html

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ