Reklam
Ben Duydum
SON HABERLER

22:59 Aşağıdakilerden hangisi stok hesaplarına ilişkin denetim riskinin değerlendirilmesinde kullanılan prosedürlerden biri değildir?

22:58 Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin denetiminde uygulanabilecek bir maddi doğrulama prosedürü değildir?

22:57 BDS 315 İşletme Çevresini Tanımak Sureti ile Önemli Yanlışlık Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi standardına göre, risk değerlendirme prosedürleri yukarıdakilerden hangisini/hangilerini içerir?

22:54 Aşağıdaki işlemlerden hangisi stokların finansal tablolar açısından önemli olması durumunda stok hesaplarının denetimi ile ilgili olarak yanlıştır?

22:52 Aşağıdakilerden hangisi BDS 570 İşletmenin Sürekliliği Standardı’na göre, denetçinin denetim çalışmasını tamamlarken değerlendirebileceği işletmenin sürekliliği ile ilgili tehdit oluşturabilecek durumlardan biri değildir?

22:51 Aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetim çalışmasında denetçinin amaçları arasında yer almaz?

22:50 Aşağıdakilerden hangisi iç kontrol sisteminden etkilenmez?

22:49 Aşağıdaki denetim prosedürlerinden hangisi maddi duran varlıklar için uygulanabilecek bir kontrol testidir?

22:48 Denetçi, müşteri işletmenin kiralamış olduğu binada aydınlatma sisteminin tamamen yenilenmesine dair yapmış olduğu harcamayı gider olarak kaydettiğini tespit etmiştir. Denetçinin tespit etmiş olduğu bulgu sadece bu bilgi ışığında aşağıdaki yönetim beyanlarından hangisine aykırıdır?

22:47 Varlıkların, işletmenin tasarruf ve kontrolünde olup olmadığına dair test edilen yönetim beyanı aşağıdakilerden hangisidir?

GSYH’nın Sektörel Dağılımı

GSYH’nın Sektörel Dağılımı
Reklam

GSYH’nın Sektörel Dağılımı

Toplam hasılada artış yaşanırken, hangi sektörlerin reel üretimlerinin arttığı, toplam hasıladaki paylarının nasıl geliştiği konusu önem taşır.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan ulusal gelir hesapları içinde üretim yöntemiyle GSYH verileri kullanılarak bu gelişimi izlemek mümkündür.

1968 yılından 2017 yılına kadar olan dönemde, Türkiye’de üç temel sektörün (tarım, sanayi ve hizmetler) GSYH’dan aldıkları payların gelişimi gösterilmektedir.

Türkiye ekonomisinin yapısındaki değişime bakıldığında, hizmetler sektörünün giderek büyüdüğü görülmektedir.

Buna karşılık, tarım sektörünün özellikle 1980 sonrasındaki politika değişikliklerine bağlı olarak giderek küçüldüğü, adeta yapısal çözülme yaşadığını söyleyebiliriz.

Söz konusu dönemde, Türkiye’de sanayi sektörünün üretim gücü artmasına rağmen, GSYH’daki payı neredeyse değişmemiştir.

Buna karşılık hizmetler sektörünün GSYH’daki payı giderek artmaktadır.

Türkiye’de GSYH’nın sektörel dağılımına bakıldığında, hizmetler sektörünün payının günümüzde %60 seviyesine kadar yükseldiği görülmektedir.

(Hizmetler sektörüne inşaat sektörü de eklendiğinde bu oran yaklaşık %70’ler seviyesindedir).

GSYH’ya en çok katkı yapan ikinci sektör, %20 ile sanayi sektörüdür.

Tarım sektörünün GSYH içindeki payı ise %10 seviyesinin altına düşmüştür.

Bu oranları sektörlerin toplam istihdam içindeki payları ile birlikte değerlendirmek daha anlamlı olacaktır.

Örneğin; tarım sektörü toplam istihdamın yaklaşık %20’sini oluştururken, GSYH’dan en az pay (%7 civarında) alan sektördür.

Bu durum, tarım sektöründe hem ortalama gelirin düşük olmasına hem de yoksulluğun yaygınlaşmasına yol açmaktadır.

2019-2021 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da 2018 yılında Türkiye ekonomisinin %7,4, takip eden dört yıllık dönemde ise sırasıyla %3,8, %2,3,
%3,5 ve %5,0 oranlarında büyüyeceği öngörülmektedir.

Daha uzun vadeli bakıldığında ise 2023 yılında Türkiye’de tarım, sanayi ve hizmetler sektörlerinin toplam katma değer içindeki paylarının sırasıyla %5,
%30 ve %65 olması beklenmektedir.

Hizmetler sektörü

Pek çok farklı alt sektörden oluşmaktadır.

Bunlar; inşaat, toptan ve perakende ticaret, oteller ve lokantalar, ulaştırma, depolama ve haberleşme, mali aracı kuruluşların faaliyetleri, konut sahipliği,  gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetleri, kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik, eğitim, sağlık işleri ve sosyal hizmetler, diğer sosyal, toplumsal ve kişisel hizmet faaliyetleri şeklinde sıralanabilir.

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ