Reklam
Ben Duydum
SON HABERLER

22:59 Aşağıdakilerden hangisi stok hesaplarına ilişkin denetim riskinin değerlendirilmesinde kullanılan prosedürlerden biri değildir?

22:58 Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin denetiminde uygulanabilecek bir maddi doğrulama prosedürü değildir?

22:57 BDS 315 İşletme Çevresini Tanımak Sureti ile Önemli Yanlışlık Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi standardına göre, risk değerlendirme prosedürleri yukarıdakilerden hangisini/hangilerini içerir?

22:54 Aşağıdaki işlemlerden hangisi stokların finansal tablolar açısından önemli olması durumunda stok hesaplarının denetimi ile ilgili olarak yanlıştır?

22:52 Aşağıdakilerden hangisi BDS 570 İşletmenin Sürekliliği Standardı’na göre, denetçinin denetim çalışmasını tamamlarken değerlendirebileceği işletmenin sürekliliği ile ilgili tehdit oluşturabilecek durumlardan biri değildir?

22:51 Aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetim çalışmasında denetçinin amaçları arasında yer almaz?

22:50 Aşağıdakilerden hangisi iç kontrol sisteminden etkilenmez?

22:49 Aşağıdaki denetim prosedürlerinden hangisi maddi duran varlıklar için uygulanabilecek bir kontrol testidir?

22:48 Denetçi, müşteri işletmenin kiralamış olduğu binada aydınlatma sisteminin tamamen yenilenmesine dair yapmış olduğu harcamayı gider olarak kaydettiğini tespit etmiştir. Denetçinin tespit etmiş olduğu bulgu sadece bu bilgi ışığında aşağıdaki yönetim beyanlarından hangisine aykırıdır?

22:47 Varlıkların, işletmenin tasarruf ve kontrolünde olup olmadığına dair test edilen yönetim beyanı aşağıdakilerden hangisidir?

GSYH’nın Bileşenleri

GSYH’nın Bileşenleri
Reklam

GSYH’nın Bileşenleri

Türkiye’de ulusal gelir hesaplarına harcamalar yönünden baktığımızda,
GSYH; nihai iç talep (yurt içi yerleşik hanehalklarının tüketimi (C),
devletin nihai tüketim harcamaları ve yatırım harcamaları toplamı (G),
özel sektörün yatırım harcamaları (I)),
net dış talepteki değişim (X-M) ve stok değişimi kalemlerinden oluşmaktadır.

Harcamalar yöntemiyle GSYH rakamları, özel tüketim harcamaları, yatırımlar, stok değişimleri veya dış ticaret bileşenlerinden hangilerinin ne ölçüde büyümeye katkı sağladığını göstermesi açısından önemlidir.

GSYH hesaplamasında üretim, harcama ve gelir olmak üzere üç yöntem vardır.

Türkiye’de GSYH hesaplamalarında üretim yöntemi esas alınmaktadır.

TÜİK, üretim ve harcamalar yöntemiyle hesaplanan GSYH verilerini cari fiyatlarla ve 2009 yılı fiyatlarıyla olmak üzere üçer aylık dönemler (çeyrek) itibarıyla yayımlamaktadır.

Ülkemizde ulusal hesap sistemini oluşturmakla sorumlu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üretim ve harcama yöntemiyle GSYH ve bileşenlerine ilişkin tahminleri yapmakta iken; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, kamu ve özel kesim için yatırım-tasarruf dengesi ve yurt içi tasarruflarla ilgili olarak “ekonominin genel dengesi” tablolarını yayımlamaktadır.

Genel denge tabloları Türkiye ekonomisindeki kaynak – harcama ilişkisini göstermektedir.

Toplam kaynaklar tüketim, yatırım veya stok değişmeleri olarak toplam harcamaya eşitlenir.

Eğer ekonomide yaratılan gelirden daha fazla harcama söz konusu ise, dış kaynak kullanımı söz konusudur.

Birinci bölümdeki bilgilerden de hatırlayacağınız üzere, Türkiye ekonomisi için 2000 yılından günümüze kadar olan dönemde kamu mali dengelerindeki iyileşmeye paralel olarak kamu tasarruf açığının GSYH’ya oranı düşmüştür.

Ancak 2001 krizi sonrası canlanan özel sektör yatırımlarının, yurt içi tasarrufları aştığı görülmektedir.

Bu, yurt içi tasarrufları düşük olan bir ekonomi için yatırımların daha fazla dış finansmanla gerçekleştirilmesi anlamına gelir ki bu durum, ekonomik büyümenin
sürdürülebilirliği açısından önemli riskler yaratır.

Tüketim, tasarruf ve yatırımlardaki toplam değerler ve bunların GSYH içindeki payları yıllık programlarda ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Ekonominin Genel Dengesi başlıklı tabloda gösterilir.

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ