Reklam
Ben Duydum

Gelir Dağılımı ve Eşitsizlik Ölçütleri

Gelir Dağılımı ve Eşitsizlik Ölçütleri
Reklam

Gelir Dağılımı ve Eşitsizlik Ölçütleri

Yüzdelik hanehalkı/ fert grupları:

Hanehalkları, kullanılabilir gelirlerine veya hanedeki tüm fertler, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelirlerine göre küçükten büyüğe doğru sıralanarak 20 gruba bölünerek %5’lik; 10 gruba bölünerek %10’luk veya 5 gruba bölünerek %20’lik hanehalkı/fert grupları oluşturulmaktadır.

Bu grupların toplam gelirden aldıkları paylar gelir dağılımı eşitsizliği hakkında bilgi vermektedir.

Lorenz Eğrisi:

Gelirin hanehalkı veya fert yüzdelik gruplarına göre dağılımındaki eşitsizliği göstermekte kullanılan grafiktir.

Fertler eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelirlerine göre küçükten büyüğe doğru sıralanarak 5 gruba ayrıldığında; “İlk %20’lik grup” en düşük gelir grubu, “son %20’lik grup” ise en yüksek gelir grubu olarak tanımlamaktadır.

Her bir grubun gelirden aldığı payı gösteren noktalar birleştirilerek elde edilen eğri, bir karenin köşegenini uç noktalarda keser.

Karenin dikey kenarında gelirin birikimli payları, yatay kenarında ise nüfusun birikimli payları yüzde olarak gösterilir.

Köşegen doğru, gelirin nüfus arasında eşit dağılımını (mutlak eşitlik doğrusu) gösterir.

Lorenz eğrisi mutlak eşitlik doğrusundan uzaklaştıkça, “gelir dağılımı eşitsizliği artmaktadır” şeklinde yorumlanır.

Gini katsayısı, Lorenz eğrisi ile köşegen (mutlak eşitlik doğrusu) arasında kalan alanın, köşegenin (mutlak eşitlik doğrusunun) altında kalan toplam alana oranlanmasıyla elde edilir.

Bu oran büyüdükçe (1’e yaklaştıkça), dağılımdaki eşitsizlik artmaktadır.

Başka bir ifadeyle, Lorenz eğrisinin tam eşitlik doğrusundan uzaklaşmaya (yatay ve dikey köşegenlere yaklaşmaya) başlayarak daha çukur hâle gelmesi gelir dağılımında eşitsizliğin arttığını gösterir.

Gini katsayısı “0 ile 1” arasında değerler alır.

Gini katsayısının 1’e yaklaşması çukurluğun, yani gelir eşitsizliğinin arttığını gösterir.

Bazı çalışmalarda, okuma kolaylığı açısından, Gini katsayısı yüzde ile ifade edilir, 0 ile 100 arasında bir değer alır.

Yüzde paylar analizi (P80/20), kişisel gelir dağılımını ölçmede kullanılan ölçütlerden biridir.

%20’lik fert/ hanehalkı gruplarının toplam gelirden aldıkları paylar dikkate alınarak gelir dağılımı değerlendirmesi yapılır.

Buna göre, “Son %20’lik grubun toplam gelirden aldığı pay/ İlk %20’lik grubun toplam gelirden aldığı pay” formülü uygulanarak, geliri en yüksek olan son %20’lik grubun, geliri en düşük olan ilk %20’lik gruba göre toplam gelirden kaç kat daha fazla pay aldığı hesaplanarak ülkedeki gelir dağılımının eşitlikçi olup olmadığı
değerlendirmesi yapılır.

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ