Reklam
Ben Duydum

Finansal Sistem ve Finansal Piyasalar / FİNANSAL PİYASALAR VE FİNANSAL SİSTEM 2

Finansal Sistem ve Finansal Piyasalar / FİNANSAL PİYASALAR VE FİNANSAL SİSTEM 2

Finansal Sistem ve Finansal Piyasalar

FİNANSAL PİYASALAR VE FİNANSAL SİSTEM – 2

Finansal sistemin unsurları daha açık bir biçimde Şekil 1.1’de görülmektedir.

Görüldüğü üzere finansal piyasalarda aynı birimler hem fon talep eden, hem de arz eden olarak yer almaktadır.

İşletmeler, finansal kurumlar dahil tüm işletmeleri; hane halkı, ekonomideki tüm bireyleri; devlet, ekonomideki tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsamaktadır.

Bireylerin gelirleri ve harcamaları zaman içinde değişmektedir.

Bazı dönemlerde harcamaları gelirlerinden fazla bazı dönemlerde az olmaktadır.

Dolayısıyla bireylerin gelirleri ile harcamaları çoğu zaman eşit değildir.

İşletmeler günlük faaliyetlerini sürdürmeleri yanında büyümek, rekabet üstünlüğü  sağlamak, yeni yatırımlar yapmak durumundadır.

İşletmeler devamlı büyüme, yeni girişimlerde bulunma isteğinde olduğundan fon açığı veren, diğer bir ifade ile fon talep eden birimlerdir.

Devletlerin de yatırımları ve cari harcamaları için paraya ihtiyaçları vardır.

İşletmeler gibi devletler de toplamda fon talep eden birim olarak finansal piyasalarda önemli ağırlığı olan birimlerdir.

Yabancılar doğrudan yatırımlar veya portföy yatırımları ile ülkelere fon girişine yol açarken benzer şekilde yerliler de yabancı ülkelere fon transferi gerçekleştirmektedir.

Sermayenin akıcılığı nedeniyle, diğer piyasalara göre finansal piyasalarda uluslararasılaşma eğilimi daha fazladır.

Bu olgu, sadece gelişmekte olan ülkeler için değil, gelişmiş ülkeler için de söz konusudur.

Doğal olarak ulusal finansal sistem uluslararasılaşarak fonların akışında kullanılan finansal araçların, aracılık eden yardımcı kurumların, fon arz ve talebinde bulunanların
sayısı ve çeşitliliği artmaktadır.

Buna bağlı olarak piyasalarda işlem hacmi ve etkinlik de artmaktadır.

Doğrudan yatırımlar: Bir şirketin üretimini ana merkezinin bulunduğu ülke sınırları dışına yayarak yabancı ülkelerde yalnız ya da ortaklarla üretim tesisi kurması, mevcut

tesisleri satın alması ya da bu tesislerle birleşmesidir.

Portföy yatırımları:  Yabancıların üretime yönelik yatırım değil de menkul değerlere yapılan yatırımlarıdır.

Sıcak para olarak da adlandırılan bu tür yatırımların amacı üstlenilen risk karşılığında en yüksek getiriyi elde edebilmektir.

Finansal piyasaların etkinliği: Çoksayıda alıcı ve satıcının bulunduğu ve alıcı ve satıcıların tek başlarına piyasayı etkileyecek bir paya sahip olmadığı piyasalar etkindir denir.

Etkin piyasalarda finansal varlıkların fiyatının, piyasaya ulaşan tüm bilgileri yansıttığı varsayılır.

Bilgiler piyasaya hızla gelir ve herkes tarafından ulaşılabilir.

Piyasaya gelen yeni bilgilerle menkul değerlerin fiyatlarında çok kısa sürede değişiklikler olur.

Etkinlik, yeni bilgilerin hangi hızda, hangi doğrulukta geldiğine ve fiyatların da hangi hız ve doğrulukta oluştuğuna bağlı olmaktadır.

Doğru bilgilerin, kısa sürede piyasaya ulaşması ve kısa sürede fiyatlara yansıması ölçüsünde piyasanın etkinliği artacaktır.

Etkin piyasalarda anormal getiri elde etmek mümkün değildir.

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ