Reklam
Ben Duydum

FİNANSAL PİYASALARDA KÜRESELLEŞME

FİNANSAL PİYASALARDA KÜRESELLEŞME
Reklam

FİNANSAL PİYASALARDA KÜRESELLEŞME

Günümüz dünyası büyük ölçüde globalleşmiş ve entegre olmuş bir dünyadır.

Globalleşme ülke sınırlarının öneminin azalması biçiminde karekterize edilebilir.

Finansal piyasalarda artan globalleşmeyle birlikte kişi ve kurumlar yerel finansal piyasalarla sınırlı değildir.

Hem fon talep edenler hem de fon arz edenler yerel ülke piyasalarla birlikte diğer ülke piyasalarında da yer alabilmektedir.

Finansal piyasaları globalleşmeye yönlendiren temel faktörler şu şekilde özetlenebilir:

Finansal Liberalleşme:

Dünyada 1980’li yıllardan sonra uluslararsı finansal piyasalarda çok hızlı gelişme görülmüştür.

Global rekabet, hükümetleri libarelleşme yönünde uygulamalara zorlamıştır.

Finansal liberalleşme; ülkelerin ekonomik kalkınmayı hızlandırmak amacıyla sermaye akışı önündeki engellerin kaldırılması yönünde uygulamalarını içermektedir.

Finansal Yenilikler ve Teknolojik İlerlemeler:

Finansal piyasaların globalleşmesinde finansal bilginin güvenli bir biçimde aktarılmasının, finansal işlemin kısa sürede ve çok düşük maliyetlerle yapılabilmesi önemli bir rol oynamıştır.

Finansal piyasalarda yaşanan bir gelişme de piyasalarda daha çok sigorta şirketleri, emeklilik fonları, yatırım ortaklıkları, yatırım fonları gibi kurumsal yatırımcılarının ağırlığının artması; özellikle 1970’lerden sonra artan döviz kuru, enflasyon, faiz oranı riskini yönetebilmek üzere geliştirilen swap, foward, futures, opsiyon, warant gibi türev ürünlerin kullanımıdır.

Mali Krizler:

Finansal liberalleşmeyle birlikte finansal krizlerin de arttığı görülmektedir.

Son yıllarda yaşanan krizler hem sık olmakta, hem de bu krizlerin dünya ülkelerini etkileme hızı ve derecesi daha önce yaşanan krizlerden daha büyük olmaktadır.

Finansal Piyasalarda Yakınlaşma:

Finansal piyasalarda liberalleşme faaliyetleri, uluslar arası piyasalarda işlem yapabilme kolaylıkları sağlayan teknolojik gelişmeler finansal piyasaları yakınlaştırmıştır.

Finans Sektöründe Birleşmeler ve Devralmaların Artması:

Yakınlaşma ve globalleşme eğilimleri özellikle finansal hizmetler sektöründe rekabeti artırmış bankaları yeni finansal ürünler üretmeye, var olan ürünlerde daha etkin hale gelmeye zorlamaktadır.

Bu gelişime ayak uyduramayan çok sayıda kurumun olması, özellikle birçok gelişmekte olan ülkenin bankacılık sisteminde risk ve sermaye yeterliliği konusunda sorunların olması bu ülkelerdeki bankaların devralınmasında ya da birleşme faaliyetlerinde büyük artışlara neden olmuştur.

Doğrudan Yatırımların Artması:

Finansal liberalleşme, artan rekabet, kar marjlarının daralmasına paralel olarak işletmeler daha karlı olacakları ülkelere doğrudan yatırımlara yönelmişlerdir.
Özellikle gelişmekte olan ülkelerin sermayeyi ülkelerine çekme konusunda politikalar izlemesi doğrudan yatırımları artırmıştır.

Yatırımcılar kendi ülkelerinden sağlayamayacağı fonları diğer ülkelerin para ve sermaye piyasalarından sağlayabilme olanağına sahip olabilmektedirler.

Bu durum özellikle gelişmekte olan ülkelerde faaliyette bulunan işletmeler açısından daha önemlidir.

Kredi bulma olanaklarının genişlemesi, kredi olanaklarının çeşitlenmesi uluslararası para ve sermaye piyasalarına olan ilgiyi artırmaktadır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ