Reklam
Ben Duydum
SON HABERLER

07:05 Aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi hâlinde denetim sözleşmesinin yenilenmesi/güncellenmesi gerekmez?

07:02 Denetçi denetim süresince tespit ettiği bir iç kontrol yetersizliği ile ilgili olarak aşağıdaki gerekliliklerden hangisine uymak zorunda değildir?

07:00 Denetim şirketinin ve personelinin, mesleki standartlara ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uyduğuna ilişkin kendisine ve denetim şirketi veya sorumlu denetçi tarafından düzenlenen raporların, içinde bulunulan şartlara uygun olduğuna ilişkin kendisine makul güvence sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

06:58 Türkiye Muhasebe Standartları’na göre hazırlanmış finansal tabloların Bağımsız Denetim Standartları’na uygun olarak denetimini yürütecek bir denetçinin aşağıdakilerden hangisi hakkında görüş vermesi beklenmez?

06:57 Denetçinin dürüstlük, tarafsızlık ve mesleki şüphecilik içinde hareket etmesini teminen, mesleki muhakemesini olumsuz etkileyebilecek tesirlerden ari olarak görüş açıklamasına ne denir?

06:55 Denetçinin aşağıdaki hususlardan hangisine ilişkin alacağı karar, mesleki muhakemesini kullanmasını gerektirmez?

23:40 Denetim kanıtlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

23:37 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun (KGK) yayınlamış olduğu Bağımsız Denetim Yönetmeliği’ne göre, denetim faaliyetinde bulunmak isteyenlerin denetçi olarak yetkilendirilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

23:33 Ord. Prof. Dr. Cahit Arf

00:50 2021/3 DÖNEMİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJA GİRİŞ SINAVINA İLİŞKİN DUYURU

Finansal Piyasalarda Küreselleşme

Finansal Piyasalarda Küreselleşme
Reklam

Finansal Piyasalarda Küreselleşme

Globalleşme ile birlikte fon arz ve talep edenler, yerel ülke piyasalarının yanı sıra diğer ülke piyasalarında da yer almaktadırlar.

Finansal piyasaları globalleşmeye yönlendiren temel faktörler, aşağıda yer alan biçimde sıralanabilir:

Finansal Liberalleşme:

Finansal liberalleşme; ülkelerin ekonomik kalkınmayı hızlandırmak amacıyla, sermaye akışı önündeki engellerin kaldırılması yönünde uygulamalarını içermektedir.

Finansal Yenilikler ve Teknolojik İlerlemeler:

Finansal piyasaların globalleşmesinde, finansal bilginin güvenli bir biçimde aktarılması, finansal işlemin kısa sürede ve çok düşük maliyetlerle yapılabilmesi önemli bir rol oynamıştır.

Mali Krizler:

Finansal liberalleşmeyle birlikte, finansal krizlerin de arttığı görülmektedir.

Finansal Piyasalarda Yakınlaşma:

Finansal piyasalarda liberalleşme faaliyetleri, uluslararası piyasalarda işlem yapabilme kolaylıkları sağlayan teknolojik gelişmeler finansal piyasaları yakınlaştırmıştır.

Finans Sektöründe Birleşmeler ve Devralmaların Artması:

Yakınlaşma ve globalleşme eğilimleri özellikle finansal hizmetler sektöründe rekabeti artırmakta, bankaları yeni finansal ürünler üretmeye, var olan ürünlerde daha etkin hâle gelmeye zorlamaktadır.

Doğrudan Yatırımların Artması:

Finansal liberalleşme, artan rekabet, kâr marjlarının daralmasına paralel olarak işletmeler, daha kârlı olacakları ülkelere doğrudan yatırımlara yönelmişlerdir.

Özellikle, gelişmekte olan ülkelerin sermayeyi ülkelerine çekme konusunda politikalar izlemesi, doğrudan yatırımları artırmıştır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ