Reklam
Ben Duydum

Fatura Yerine Geçen Belgeler

Fatura Yerine Geçen Belgeler
Reklam

Fatura Yerine Geçen Belgeler :
Fatura düzenlenmesinin zorunlu olmadığı bir kısım alım satım ve hizmet işlerinde mükellef kayıtlarını fatura yerine geçen belgelerle düzenlemek zorundadırlar.

Perakende Satış Belgeleri : Birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedelleri için aşağıdaki belgelerin herhangi birini kullanabilirler.

1) Perakende Satış Fişi

2) Yazar Kasa Fişi

3) Giriş ve yolcu taşıma biletleri

İki nüsha düzenlenerek bir nüshasının müşteriye verildiği bu belgelerde, işletme veya mükellefin adı, vergi dairesi ve numaraları, düzenlenme tarihi, seri numarası ve alınan paranın miktarı olmalıdır. ( Yazar Kasa Fişinde Müşteri Adı Soyadı vergi dairesi ve numarası yer almaz sadece Yazar Kasa fişini kesen satıcı bilgileri yer alır )

Gider Pusulası : Birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla defter tutmak zorunda olan serbest meslek sahiplerinin ve çiftçilerin,

1) Kazançları götürü olarak tespit olunan tüccara ve serbest meslek sahiplerine

2) Vergiden muaf esnafa

yaptıkları işler veya onlardan satın aldıkları mal için tanzim edip, yukarıda adı geçen mükelleflere imza ettirdikleri fatura hükmünde bir belgedir.

iki nüsha düzenlenerek bir nüshasının işi yapana veya malı satana verilen gider pusulası, işin mahiyetini, malın cinsi, miktarı ve bedelini, iş ücretini, işi yaptıran ile yapanın veya malı satın alan ile satanın adı soyadı ve adreslerini kapsar.

Müstahsil Makbuzu : Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutmak zorunda olan çiftçiler götürü usule tabi veya vergiden muaf çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödediklerinde iki nüsha olarak bu belgeyi düzenlemek zorundadırlar. Nüshalardan birini imzalayarak satıcı çiftçiye vermeye ve diğerini ona imzalatarak saklamaya mecburdurlar.

Müstahsil makbuzunun tüccar veya alıcı çiftçi nezdinde kalan nüshası fatura yerine geçer.

Serbest Meslek Makbuzları : Serbest Meslek sahibinin mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu düzenlemek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetindedir.

Taşıma ve Sevk İrsaliyesi : Ücret Karşılığında eşya taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin takibi ve denetlenmesi ile ilgili olan taşıma irsaliyesi üc nüsha düzenlenerek bir örneği eşya taşıttırana, bir örnek malı taşıyan araçta ve bir örnekte taşımayı yapan tarafından saklanır.

Fiyat ve bedel şartı dışında faturanın sahip olduğu unsurları kapsayan sevk irsaliyesi fatura bulunsun veya bulunmasın mal hareketleri için zorunludur. Üç nüsha olarak düzenlenen irsaliyenin iki nüshasının taşıtta bulunması zorunludur.

Ücret Bordrosu : İşverenlerce çalıştıkdıkları personel ve işçilere ödedikleri ücretleri gösteren aylık olarak düzenlenmesi yasal bir zorunluluk olan belgelerdir.

Yolcu ve Günlük Müşteri Listeleri : Şehirlerarası yolcu taşımalarında yolcu taşıma bileti kesmek zorunda olanlar taşıtların her seferi için birbirini takip eden seri ve sıra numaralı ve oturma yerlerini planlı şekilde gösteren üç nüsha yolcu listesi düzenlerler. Bu listenin iki nüshası yolculuğun sonuna kadar taşıtta, diğeri ise iş yerinde bulunur. Otel, motel ve pansiyon gibi yerler, oda, bölüm ve yatak planlarına uygun olarak birbirini takip eden seri ve sıra numaralı günlük müşteri listeleri düzenlemek ve iş yerinde bulundurmak zorundadırlar.

Dekontlar : Genellikle bankalar tarafından kullanılan işletmelerin bankadaki cari hesaplarındaki değişiklikleri bildiren bu belge ikiye ayrılır.

1) Borç Dekontu : İşletmenin bankadaki hesabında herhangi bir nedenle meydana gelen azalış banka tarafından işletmenin hesabına borç kaydedilir. Bankanın bu değişiklikle ilgili olarak işletmeye gönderdiği dekonttur.

2) Alacak Dekontu : İşletmenin bankadaki hesabında herhangi bir nedenle meydana gelen artış banka tarafından işletmenin hesabına alacak kaydedilir. Bankanın bu değişiklikle ilgili olarak işletmeye gönderdiği dekonttur.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ