Reklam
Ben Duydum

Afad Yönetici Özeti

Afad Yönetici Özeti

Afad Yönetici Özeti

2017 yılı içerisinde, Acil Durum Olayları Veri Tabanı (EM-DAT) verilerine göre, 122 ülkede 318 adet tabiat kaynaklı afet meydana gelmiş, bu afetlerde 9.503 insan hayatını kaybetmiş, 96 milyon
insan ise afetlerden etkilenmiştir.

Ayrıca, 2017 yılında gerçekleşen afetler, 314 milyar dolar ekonomik zarara yol açmıştır.

2017 yılında doğal afet sayısı önceki yıllara göre azalmasına rağmen ekonomik zararlar artma eğilimindedir.

2018 yılı, Ülke İçi Yerinden Edilme İzleme Merkezi’nin (IDMC) raporuna göre dünya genelinde 11,8 milyon insan çatışma ve şiddet olayları nedeniyle, 18,8 milyon insan ise afetler nedeniyle toplamda 30,6 milyon insan 2017 yılında ilk defa yaşadığı bölgeyi terk etmiştir.

Jeolojik, meteorolojik ve topoğrafik yapısı nedeniyle Türkiye, sıklıkla doğa kaynaklı afetlere maruz kalan bir coğrafyada konumlanmıştır.

Bu coğrafya, Türkiye’yi başta depremler olmak üzere, heyelan, su baskını, kaya düşmesi ve çığ gibi çeşitli afetlerle yüz yüze bırakmaktadır.

Türkiye depremler bakımından dünyanın “yüksek riskli” olarak nitelenebilecek bir coğrafyasında bulunmaktadır.

Türkiye’de ortalama olarak beş yılda bir geniş çapta can ve mal kaybına yol açan bir deprem yaşanmaktadır.

AFAD, 2019-2023 yıllarını kapsayan yeni dönemde uluslararası alandaki gelişmelerin yakından takip edildiği, insani yardım ve afet sektöründe faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içinde, merkez ve taşra teşkilatının ihtiyaçlarını gözeten yeni bir yol haritası belirlemiştir.

2015-2030 dönemi için, afet kayıplarının azaltılmasını, yeni risklerin önlenmesini, mevcut risklerin azaltılmasını ve afetlere karşı dirençliliğin artırılmasını amaçlayan, Hyogo Çerçevesi Eylem Planı’nın devam anlaşması niteliğindeki Sendai Bildirgesi, yeni dönemin belirleyici anlaşması olarak ön plana çıkmaktadır.

2030 yılına kadar afet sektöründeki temel yapı taşlarını ortaya koyan Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi; ulusal kalkınma plan ve programları için referans alınan temel kaynak olduğu gibi AFAD Stratejik Planı için de temel oluşturmaktadır.

Başkanlığımız, 15 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanan 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığına bağlı kuruluş olarak tanımlanmıştır.

Kararname’de, Başkanlığın amacı ve kapsamı, “afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve olayların meydana gelmesinden önce hazırlık ve risk azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması, yurt içinde ve yurt dışında insani yardım operasyonlarının yapılması ve koordine edilmesi ile bu konularda politika önerilerinin geliştirilmesi
ve uygulanması” olarak belirlenmiştir.

AFAD 2019-2023 Stratejik Planı oluşturulurken iç paydaş analizi, dış paydaş analizi, dış çevre analizi, GZFT ve BKUBT analizleri yapılmıştır.

Bu kapsamda, güçlü bir zemine oturtulan stratejik planın misyonu “Afet ve acil durumlara ilişkin süreçlerin etkin yönetimi için gerekli çalışmaları yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında
koordinasyonu sağlamak ve bu alanda politikalar üretmek” olarak belirlenmiştir.

Ulaşılması hedeflenen amaçlar;

• Afet ve acil durum yönetiminde koordinasyonun etkinliğini artırmak,

• Risk odaklı bütünleşik afet yönetim anlayışının benimsenmesini ve tüm sektörlere yerleşmesini sağlamak,

• Afet esnası ve sonrası süreçleri en etkili şekilde yönetmek,

• Toplumsal farkındalığı artırarak afet ve acil durumlara sürekli hazırlıklı olmak,

• Uluslararası alanda öncü kuruluşlardan biri olmak,

• Sürekli öğrenen ve gelişen kurum olmak,

olarak belirlenmiştir.

Ülkemizin afet ve acil durum yönetimi vizyonu ve misyonuna uygun olarak belirlenen bu amaçlara ulaşmada 30 hedef belirlenmiştir.

Her biri ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin de alt bileşeni olan bu amaç ve hedeflere ulaşabilmek, ülkemizin 2023 vizyonunda en önemli ödevimizdir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ