Reklam
Ben Duydum
SON HABERLER

22:59 Aşağıdakilerden hangisi stok hesaplarına ilişkin denetim riskinin değerlendirilmesinde kullanılan prosedürlerden biri değildir?

22:58 Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin denetiminde uygulanabilecek bir maddi doğrulama prosedürü değildir?

22:57 BDS 315 İşletme Çevresini Tanımak Sureti ile Önemli Yanlışlık Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi standardına göre, risk değerlendirme prosedürleri yukarıdakilerden hangisini/hangilerini içerir?

22:54 Aşağıdaki işlemlerden hangisi stokların finansal tablolar açısından önemli olması durumunda stok hesaplarının denetimi ile ilgili olarak yanlıştır?

22:52 Aşağıdakilerden hangisi BDS 570 İşletmenin Sürekliliği Standardı’na göre, denetçinin denetim çalışmasını tamamlarken değerlendirebileceği işletmenin sürekliliği ile ilgili tehdit oluşturabilecek durumlardan biri değildir?

22:51 Aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetim çalışmasında denetçinin amaçları arasında yer almaz?

22:50 Aşağıdakilerden hangisi iç kontrol sisteminden etkilenmez?

22:49 Aşağıdaki denetim prosedürlerinden hangisi maddi duran varlıklar için uygulanabilecek bir kontrol testidir?

22:48 Denetçi, müşteri işletmenin kiralamış olduğu binada aydınlatma sisteminin tamamen yenilenmesine dair yapmış olduğu harcamayı gider olarak kaydettiğini tespit etmiştir. Denetçinin tespit etmiş olduğu bulgu sadece bu bilgi ışığında aşağıdaki yönetim beyanlarından hangisine aykırıdır?

22:47 Varlıkların, işletmenin tasarruf ve kontrolünde olup olmadığına dair test edilen yönetim beyanı aşağıdakilerden hangisidir?

Afad ve GZFT (SWOT) Analizi Zayıf Yönler

Afad ve GZFT (SWOT) Analizi Zayıf Yönler
Reklam

Afad ve GZFT (SWOT) Analizi

Zayıf Yönler

1. Merkez ve taşra teşkilatındaki personel sayısının istenen düzeye ulaşamamış olması

2. İl Müdürlüklerindeki personelin uzmanlık kapasitesinin yeterli olmaması

3. Kurum içinde bazı görev, yetki ve sorumluluk paylaşımlarının yeterince netlik kazanmamış olması

4. Daha önce faaliyette olan üç kurumun birleştiril- mesi nedeniyle yapısal ve işlevsel bütünleşmenin hala tam olarak sağlanamamış olması

5. İl Müdürlüklerinin kuruma bağlanması sonrasında kurumun iç örgütlenmesinin bu sürece yeterince uyumlaştırılmamış olması

6. Afet ve acil durum mevzuatının tek bir kanunda (Hizmet Kanunu) bütünleştirilememiş olması

7. Yetki ve görevler açısından koordinasyon kurumu olarak tasarlanmışken giderek daha icracı bir kurum haline gelmesi

8. Personelin birimler arası yer değişikliğinin fazla olması

9. Arama ve Kurtarma Teknisyenlerinin bir bölümünün arama ve kurtarma hizmetinde aktif görev alamamaları

10. Görev alanı ile ilgili standart oluşturma ve akreditasyon çalışmalarının yeterli düzeyde olmaması

11. Eğitimlerin uzmanlık konuları ve sayısı itibariyle yeterli düzeyde olmaması

12. Sektörel (itfaiye, STK’lar, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar) denetime ilişkin yetki kullanımın mevcut mevzuatla tam anlamıyla sağlanamaması

13. Görevlendirmelerin meslek alanlarına göre yeterli düzeyde yapılamaması

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ