Reklam
Ben Duydum
SON HABERLER

22:59 Aşağıdakilerden hangisi stok hesaplarına ilişkin denetim riskinin değerlendirilmesinde kullanılan prosedürlerden biri değildir?

22:58 Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin denetiminde uygulanabilecek bir maddi doğrulama prosedürü değildir?

22:57 BDS 315 İşletme Çevresini Tanımak Sureti ile Önemli Yanlışlık Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi standardına göre, risk değerlendirme prosedürleri yukarıdakilerden hangisini/hangilerini içerir?

22:54 Aşağıdaki işlemlerden hangisi stokların finansal tablolar açısından önemli olması durumunda stok hesaplarının denetimi ile ilgili olarak yanlıştır?

22:52 Aşağıdakilerden hangisi BDS 570 İşletmenin Sürekliliği Standardı’na göre, denetçinin denetim çalışmasını tamamlarken değerlendirebileceği işletmenin sürekliliği ile ilgili tehdit oluşturabilecek durumlardan biri değildir?

22:51 Aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetim çalışmasında denetçinin amaçları arasında yer almaz?

22:50 Aşağıdakilerden hangisi iç kontrol sisteminden etkilenmez?

22:49 Aşağıdaki denetim prosedürlerinden hangisi maddi duran varlıklar için uygulanabilecek bir kontrol testidir?

22:48 Denetçi, müşteri işletmenin kiralamış olduğu binada aydınlatma sisteminin tamamen yenilenmesine dair yapmış olduğu harcamayı gider olarak kaydettiğini tespit etmiştir. Denetçinin tespit etmiş olduğu bulgu sadece bu bilgi ışığında aşağıdaki yönetim beyanlarından hangisine aykırıdır?

22:47 Varlıkların, işletmenin tasarruf ve kontrolünde olup olmadığına dair test edilen yönetim beyanı aşağıdakilerden hangisidir?

Afad Üst Belge ve Politikalarla Uyum

Afad Üst Belge ve Politikalarla Uyum
Reklam

Afad Üst Belge ve Politikalarla Uyum

30 Nisan 2015 tarihli ve 29342 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ’in 2. maddesinde Stratejik Planların Onuncu Kalkınma Planlarıyla uyumunun gereği ortaya konmaktadır.

Diğer yandan Kalkınma Planının 12. paragrafında “Onuncu Kalkınma Planının etkin uygulanması amacıyla orta vadeli programlar, yıllık programlar, kurumsal stratejik planlar, bölgesel gelişme ve sektör stratejileri, Kalkınma Planı esas alınarak hazırlanacaktır.

Kamu kuruluşları politikalarını, yatırımlarını, kurumsal ve hukuki düzenlemelerini bu çerçevede tespit edeceklerdir” ifadesi yer almaktadır.

Tebliğ’in ekinde yayınlanan Onuncu Kalkınma Planı Kurumsal Sorumluluklar Tablosu’na göre AFAD’a Kalkınma Planı ve Öncelikli Dönüşüm Programlarına dayanarak verilen sorumlukların yanı sıra mevzuat ile ilişkilendirme çalışması aşağıda belirtilen üst ölçekli politika belgeleri ile gerçekleştirilmiştir:

• Yeni Ekonomik Program 2019 -2021 (Orta Vadeli Program)

• 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı

• Hükümet Programı

• Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP-2023)

• Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)

• Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi 2014-2020

• Türkiye İklim Değişikliği Stratejisi 2010-2023

• Afet Risklerinin Azaltılması için Sendai Bildirgesi

• Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı 2010- 2023

• Ulusal Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı 2019-2022

• Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2017-2023

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ