Reklam
Ben Duydum

Afad – Stratejik Plan Hazırlama Süreci ve Yöntemi

Afad – Stratejik Plan Hazırlama Süreci ve Yöntemi
Reklam

Afad – Stratejik Plan Hazırlama Süreci ve Yöntemi

AFAD 2019-2023 Stratejik Planı hazırlıkları kapsamında, Başkanlık Oluru ile “Stratejik Plan Hazırlama Ekibi” oluşturulmuştur.

Ekibin ilk işi çalışmaların yürütülmesi için bir iş takvimi hazırlamak olmuştur.

AFAD’ın 2019-2023 yılları için öngörülen amaç ve hedeflerinin mevzuat çerçevesinde belirlenmesi amacıyla stratejik plan çalışmalarında tüme varımcı bir yöntem tercih edilmiştir.

2019 – 2023 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları daire başkanlıkları ile stratejik planlama süreci hakkında bilgilendirmenin yapıldığı açılış toplantısının gerçekleştirilmesi ile başlamıştır.

Her bir daire tarafından görevlendirilen Stratejik Plan Çalışma Komisyonu üyeleriyle stratejik plan oluşturma yöntemi ve sürecin nasıl yürütüleceği tartışılmıştır.

Bir hafta boyunca her bir daire başkanlığının görevlendirmiş olduğu komisyon üyeleriyle ayrı ayrı faaliyet ve hedeflerin tartışıldığı odak grup toplantıları düzenlenmiştir.

Daire başkanlıklarına stratejik plana konu olması planladıkları faaliyetleri ilgili, bu faaliyetlerin yasal dayanaklarını ve faaliyet alanlarıyla ilgili olabilecek dış sosyal paydaşları tanımlamaları istenilen bir bilgi formu gönderilmiştir.

Daire başkanlıkları taslak faaliyet ve hedeflerini belirlemişlerdir.

Tüm daire başkanları ve her bir daire başkanlığı tarafından görevlendirilen personelin hazır bulunduğu geniş katılımlı çalıştayda;
GZFT(Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) çalışması yapılmıştır.

PEST analizi yerine AFAD için BKUBT analizinin daha uygun olacağı düşüncesiyle beş farklı komisyonda bu yöntem benimsenerek çalışmalar yürütülmüştür.

Daire başkanlıklarının hazırladıkları hedef ve faaliyet tabloları gözden geçirilmiştir.

81 İl Afet ve Acil Durum Müdürü ve AFAD’ın merkez teşkilatındaki personelin katılımı sonucunda GFZT ve BKUBT analizleri ile stratejik plan için faaliyet önerileri içeren bir çalıştay daha düzenlenmiştir.

Böylece taşra teşkilatının stratejik plana aktif katılımı sağlanmıştır.

AFAD merkez ve taşra teşkilatının katılımıyla yapılan toplantılardan çıkan sonuçlar ile iç ve dış paydaş analizlerinden elde edilen veriler ışığında faaliyet ve hedef tabloları güncelleştirilmiş ve ilgili daire başkanlıklarının görüşüne sunulmuştur.

Tüm daire başkanlıklarından görevlendirilmiş personelden oluşan toplantılarda hedef ve faaliyetlerin ifade biçimleri ele alınmış, il müdürlüklerinden gelen öneriler değerlendirilmiş, her bir daire başkanlığı tarafından önerilen faaliyetin hangi başkanlığının ana ve yardımcı sorumluluğunda gerçekleştirileceği tartışılmıştır.

Aynı zamanda birden fazla daire başkanlığının görev ve faaliyet alanına giren konularda hangi daire başkanlığının sorumlu olacağına karar verilmiştir.

Daire Başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda bir önceki çalışmada mutabık kalınmayan konular bir kez daha ele alınarak nihai hale getirilmiştir.

Bu toplantıda stratejik amaç önerileri ile bu amaçların hedeflerle ilişkisi tartışılmıştır.

Bu toplantılar sonucunda ortaya çıkan “Amaç – Hedef – Faaliyet Tablosu”nun konsolide edilmiş hali daire başkanlıklarına iletilmiş, sağlanan geri bildirimler doğrultusunda değişiklikler yapılarak nihai hale getirilmiştir.

Gerek daire başkanlıklarından gelen, gerek stratejik plan ekibi tarafından önerilen misyon ve vizyon ifadelerine ek olarak, bir önceki stratejik planda yer alan misyon ve vizyon cümleleri AFAD Başkanı’nın katıldığı toplantıda değerlendirilmiş ve nihai hale getirilmiştir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ