Reklam
Ben Duydum

Afad Stratejik Bakış / Misyon ve Vizyon

Afad Stratejik Bakış / Misyon ve Vizyon
Reklam

Afad Stratejik Bakış

Misyon ve Vizyon

2013-2017 Stratejik Plan döneminde ortaya konan misyon ve vizyon ile Başkanlığın bağlı olduğu değer ve ilkelerin yeni döneme uygun kısmi olarak güncellenme ihtiyacı doğmuştur.

Bir kurumun var olma gerekçesini belirten misyonu, 2013 yılında “Afetlere dirençli toplum oluşturmak” olarak belirlenmiştir.

Depremler, seller, heyelanlar, kaya düşmeleri, kuraklıklar, fırtınalar, tusunamiler ve diğer birçok afetin insanlar, çevre ve ekonomi üzerinde yıkıcı etkileri vardır.

Ancak insan ve mekânların dirençliliğinin bu yıkıcı etkilere karşı koyma ve hızlı bir şekilde ayağa kalkma yeteneğinin artırılması mümkündür.

Söz konusu dirençliliğin artırılması afetlerin etkilerini, zararlarını en aza indirecek ve afet sonrası toplumun ayağa kalkma süresini minimize edecektir.

AFAD misyonu bu bakış açısıyla belirlenmiştir.

Bununla birlikte yeni dönemde 4 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle AFAD’a yüklenen görev ve sorumluluklar dikkate alınarak misyonunda güncelleme yapılması kararlaştırılmıştır.

Odak grup toplantılarında ve üst yönetim toplantısında yapılan değerlendirmede misyonda değişikliğe gidilmesine karar verilmiştir.

Buna göre 2019-2023 yılları için kurumun misyonu “Afet ve acil durumlara ilişkin süreçlerin etkin yönetimi için gerekli çalışmaları yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu
sağlamak ve bu alanda politikalar üretmek” olarak belirlenmiştir.

AFAD yeni misyonu ile risk yönetimi odaklı, sürdürülebilir kalkınmanın önemini haiz, hizmet sunumunda etkililiğe, etkinliğe ve güvenirliliğe özen gösteren, uluslararası düzeyde güçlü ve afet
yönetiminde görev alan tüm kurumları etkili bir şekilde koordine eden bir kurum olmayı öngörmektedir.

Bununla birlikte stratejik plan döneminde risklerin azaltılması anlayışı ile paralel bir biçimde toplumun afet ve acil durumlar konusundaki farkındalığını ve hazırlıklı olma seviyesini geliştirme
gereğinden hareketle Başkanlığın vizyonu “Afetlere dirençli toplum oluşturmak” olarak revize edilmiştir.

Farkındalık ve hazırlıklı olma seviyesinin tatmin edici bir düzeye ulaşması ve doğa olaylarının “afet” ya da “felaket” haline gelmeden göğüslenmesi, ancak eğitim yoluyla mümkün olabilecektir.

‘‘Bütünleşik Afet Yönetimi Sistemi’ne göre, afet ve acil durumların sebep olduğu zararların önlenmesi için tehlike ve risklerin önceden tespiti, afet olmadan önce meydana gelebilecek zararları önleyecek veya en aza indirecek önlemlerin alınması, etkin müdahale ve koordinasyonu gerekli olduğu kadar toplumun afet ve acil durumlar hakkında farkında ve hazır olması da büyük önem arz etmektedir. AFAD “Afete Hazır Türkiye” projesi ile kamuoyunda gerekli duyarlılığı sağlayarak, toplumun tüm kesimlerini kapsayacak bir bilinçlendirme faaliyeti yürütmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ