Reklam
Ben Duydum

Afad İç Paydaş Analizi

Afad İç Paydaş Analizi

Afad İç Paydaş Analizi

AFAD’ın Stratejik Plan hazırlığının her aşaması iç ve dış paydaşlar ile birlikte katılımcı süreçlerle gerçekleştirilmiştir.

Plan hazırlık sürecinde iç paydaşların görüş ve düşünceleri çeşitli yöntemlerle elde edilmiştir.

Merkez teşkilatı personeli, grup başkanları, daire başkanları ve üst yöneticiler ile birlikte bir dizi toplantı yapılmıştır.

Aynı şekilde 81 il müdürünün katılımının gerçekleştiği toplantılarda stratejik plan ile ilgili kapsamlı nitelikte bir görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Stratejik plan hazırlık sürecinde katılımcılığı sağlamaya yönelik yukarıda belirtilen faaliyetlerin yanında merkez teşkilatında görev yapan bütün kurum personeline bir bölümü açık uçlu olmak
üzere toplamda 16 sorudan oluşan iç paydaş anketi elektronik ortamda sunulmuştur.

İç paydaşların, özellikle kurumun işlevlerine, geleceğe dönük hedef ve amaçlarına ilişkin verdikleri yanıtların, AFAD’ın Stratejik Planında yer verilen amaçlarla, kurumun misyon ve vizyonuyla çok büyük oranda örtüştüğü görülmektedir.

 

Bu sonuçlar, kurum personelinin mevzuat tarafından AFAD’a yüklenen görevler ve kurumun vizyonu ile ilgili farkındalık düzeyinin yüksek olduğunu göstermesi bakımından önemlidir.

Ankete yanıt veren iç paydaşlar, bütünleşik bir afet ve acil durum yönetimi için ilgili mevzuattaki dağınıklığın giderilmesi gerekliliğini ve AFAD’ın son yıllarda üstlendiği, bir bölümü de uluslararası boyut taşıyan çok sayıda yeni görevi etkin bir şekilde yürütebilmesi için kapsamlı bir kuruluş kanununa olan ihtiyacı yoğun bir biçimde dile getirmişlerdir.

Bu yöndeki taleplerin stratejik plan hazırlık sürecinde “geliştirilmesi gereken yönler” kapsamında kurum personeli tarafından çok sık dile getirildiğini belirtmek gerekir.

Ankete katılan iç paydaşların yine yoğun olarak dile getirdiği bazı talepler vardır.

Örneğin yönetsel süreçler, eğitim, teknolojik altyapı ve özellikle taşra örgütlenmesi için hizmet binaları ile ilgili olmak üzere kurumsal kapasitenin daha da geliştirilmesine yönelik talepleri bu kapsamda saymak mümkündür.

İç paydaşların verdikleri yanıtlarda geleceğe dönük planlamalar açısından iki noktanın özellikle öne çıktığı söylenebilir.

Bunlar, toplumsal farkındalık ve diğer kurumların hazırlık düzeyi ile ilgilidir.

Yanıt veren iç paydaşların önemli bir bölümü; vatandaşların afet ve acil durumlar ile ilgili farkındalık ve hazırlık düzeyinin yeterli olmadığını belirtmişlerdir.

Bu sonuç, katılımcıların diğer sorulara verdikleri yanıtlarda yoğun bir biçimde dile getirdikleri “AFAD’ın toplumsal farkındalığı artırmaya dönük bilinçlendirme faaliyetlerine daha fazla yönelmesi gerekliliği” düşüncesini de desteklemektedir.

Yine ankete yanıt veren iç paydaşların önemli bir bölümü afet ve acil durum faaliyetlerine ilişkin diğer kurumların hazırlık düzeyinin de yeterli olmadığını belirtmişlerdir.

Yanıt veren iç paydaşların çok önemli bir bölümü, AFAD’ın kurumsal açıdan “bilinirlik düzeyi”nin çok yüksek olduğunu belirtmiştir.

Bir sonraki bölümde de görüldüğü üzere dış paydaşlar da AFAD ve işlevleri hakkında büyük ölçüde bilgi sahibidirler.

Ankete yanıt veren iç paydaşlar, 2019-2023 yıllarını kapsayacak olan Stratejik Plan döneminde yürütülecek faaliyetler açısından afet risklerinin azaltılması, tehlike ve risk haritalarının hazırlanması, toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik faaliyetlerin artırılması, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, olası Marmara depremine yönelik hazırlıkların hızlandırılması, KBRN olaylarına yönelik faaliyetlerin artırılması gibi noktaları öne çıkarmışlardır.

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ