Reklam
Ben Duydum
SON HABERLER

07:05 Aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi hâlinde denetim sözleşmesinin yenilenmesi/güncellenmesi gerekmez?

07:02 Denetçi denetim süresince tespit ettiği bir iç kontrol yetersizliği ile ilgili olarak aşağıdaki gerekliliklerden hangisine uymak zorunda değildir?

07:00 Denetim şirketinin ve personelinin, mesleki standartlara ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uyduğuna ilişkin kendisine ve denetim şirketi veya sorumlu denetçi tarafından düzenlenen raporların, içinde bulunulan şartlara uygun olduğuna ilişkin kendisine makul güvence sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

06:58 Türkiye Muhasebe Standartları’na göre hazırlanmış finansal tabloların Bağımsız Denetim Standartları’na uygun olarak denetimini yürütecek bir denetçinin aşağıdakilerden hangisi hakkında görüş vermesi beklenmez?

06:57 Denetçinin dürüstlük, tarafsızlık ve mesleki şüphecilik içinde hareket etmesini teminen, mesleki muhakemesini olumsuz etkileyebilecek tesirlerden ari olarak görüş açıklamasına ne denir?

06:55 Denetçinin aşağıdaki hususlardan hangisine ilişkin alacağı karar, mesleki muhakemesini kullanmasını gerektirmez?

23:40 Denetim kanıtlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

23:37 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun (KGK) yayınlamış olduğu Bağımsız Denetim Yönetmeliği’ne göre, denetim faaliyetinde bulunmak isteyenlerin denetçi olarak yetkilendirilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

23:33 Ord. Prof. Dr. Cahit Arf

00:50 2021/3 DÖNEMİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJA GİRİŞ SINAVINA İLİŞKİN DUYURU

Afad Dış Paydaş Analizi

Afad Dış Paydaş Analizi
Reklam

Afad Dış Paydaş Analizi

AFAD, afet ve acil durumlarda koordinatör kuruluş olma rolünden dolayı birçok kamu kurum ve kuruluşuyla ortak çalışma yürütmektedir.

Bu nedenle AFAD’ın stratejisinin belirlenmesinde dış paydaşlarının görüşlerinin alınması büyük önem arz etmektedir.

2019-2023 Stratejik Planı’nın hazırlanma sürecinde, dış paydaşlarımızla Haymana’da AFAD’la ilgili düşüncelerini, beklentilerini ve önerilerini ifade edebilecekleri iki gün süren geniş katılımlı “Dış Paydaş Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayın çıktılarını ve bunların stratejik plana yansımalarını dört kategoride özetlemek mümkündür.

Bu kategoriler tespitler, çözüm önerileri, AFAD’ın konumlanması ve göstergelerdir.

Katılımcılar tarafından mevcut duruma yönelik AFAD’ın genel konumlanması, hazırlık, risk azaltma, müdahale ve iyileştirme çalışmaları ile ilgili önemli tespitler yapılmış ve çözüm önerileri geliştirilmiştir.

Genel  görüşlerin aldığı çalışma sonrasında ekonomi, sosyal ve alt yapı olarak belirlenen üç ana başlık kapsamında 9 seansta interaktif bir çalışma yapılmıştır.

Çıkan sonuçların değerlendirme aşamasında ise iç paydaşlar ile oluşturulmuş olunan stratejik plan amaç, hedef, eylem tablolarında katılımcıların öneride bulunduğu amaç ve hedeflerin yer alıp almadığına bakılmıştır.

Katılımcılar tarafından yüksek oylar ile belirlenmiş amaç ve hedef tablolarında yer almayan birkaç madde ise ilgili birimlerce değerlendirilerek eklenmesi uygun görülen yeni amaç ve hedefler tasarlanmıştır.

Bunun dışında ikinci bir çalışma olarak “Dış Paydaş Anketi” elektronik ortamda tüm dış paydaşlara sunulmuş ve görüşlerini ifade etmeleri sağlanmıştır.

Üç bölümden oluşan anketin birinci bölümünde katılımcılara AFAD’la ilgili genel değerlendirmelerini belirtmeleri için beşli likert ölçeğiyle yanıtlayabilecekleri önermelerde bulunulmuştur.

Önermelerle kurumla ilgili bilgi düzeyleri, çalışanlarla iletişim kurabilme ve birlikte çalışabilme durumları, kurumun saygınlığı, güvenilirliği, afet sektöründeki koordinatör rolü ve diğer faaliyet
alanlarındaki başarı durumu gibi konulardaki görüşleri sorulmuştur.

İkinci bölümde katılımcılara AFAD’ın çalışmalarından nasıl haberdar oldukları, kurumun önümüzdeki beş yıllık süreçte hangi faaliyetleri önceliklendirmesi gerektiği sorulmuş ve AFAD’dan beklentilerini yazılı olarak ifade etmeleri için açık uçlu bir alan bırakılmıştır.

Anketin son bölümünde ise dış paydaşlarımızın birlikte çalıştığı Başkanlık birimlerimizle ilgili değerlendirme yapmaları istenmiştir.

Önemli bulguların elde edildiği anket sonucunda ortaya çıkan görüş ve öneriler kurum stratejilerimizin belirlenmesine ışık tutmuş; amaç, hedef ve faaliyetlerimizin belirlenmesinde etken olmuştur.

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ