Reklam
Ben Duydum
SON HABERLER

22:59 Aşağıdakilerden hangisi stok hesaplarına ilişkin denetim riskinin değerlendirilmesinde kullanılan prosedürlerden biri değildir?

22:58 Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin denetiminde uygulanabilecek bir maddi doğrulama prosedürü değildir?

22:57 BDS 315 İşletme Çevresini Tanımak Sureti ile Önemli Yanlışlık Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi standardına göre, risk değerlendirme prosedürleri yukarıdakilerden hangisini/hangilerini içerir?

22:54 Aşağıdaki işlemlerden hangisi stokların finansal tablolar açısından önemli olması durumunda stok hesaplarının denetimi ile ilgili olarak yanlıştır?

22:52 Aşağıdakilerden hangisi BDS 570 İşletmenin Sürekliliği Standardı’na göre, denetçinin denetim çalışmasını tamamlarken değerlendirebileceği işletmenin sürekliliği ile ilgili tehdit oluşturabilecek durumlardan biri değildir?

22:51 Aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetim çalışmasında denetçinin amaçları arasında yer almaz?

22:50 Aşağıdakilerden hangisi iç kontrol sisteminden etkilenmez?

22:49 Aşağıdaki denetim prosedürlerinden hangisi maddi duran varlıklar için uygulanabilecek bir kontrol testidir?

22:48 Denetçi, müşteri işletmenin kiralamış olduğu binada aydınlatma sisteminin tamamen yenilenmesine dair yapmış olduğu harcamayı gider olarak kaydettiğini tespit etmiştir. Denetçinin tespit etmiş olduğu bulgu sadece bu bilgi ışığında aşağıdaki yönetim beyanlarından hangisine aykırıdır?

22:47 Varlıkların, işletmenin tasarruf ve kontrolünde olup olmadığına dair test edilen yönetim beyanı aşağıdakilerden hangisidir?

Afad – 2013-2017 Stratejik Plan Değerlendirmesi 2

Afad – 2013-2017 Stratejik Plan Değerlendirmesi 2
Reklam

Afad – 2013-2017 Stratejik Plan Değerlendirmesi 2…

AFAD koordinasyonunda Suriyeli sığınmacılar için kurulan 26 barınma merkezinde, bir şehirde bulunan tüm fiziksel, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlar karşılanmıştır.

AFAD barınma merkezlerinde, barınma ve sağlık gibi temel ihtiyaçların de ötesinde; demokratik seçimler yapılmakta, meslek edindirme kursları verilmekte, erken yaşta evlilik ile ilgili farkındalık kampanyaları yürütülmektedir.

AFAD geçici barınma merkezlerinin yönetimi için geliştirilen Afet Geçici Kent Yönetim Sistemi (AFKEN) Birleşmiş Milletler’in “Kamu Hizmeti Sunumunun Geliştirilmesi” kategorisinde 2015 yılında birincilik ödülüne layık görülmüştür.

Türkiye, AFAD’ın girişimi ile 30 Haziran 2014’te, dünya insani yardım stratejisinin belirlenmesi, dünyada insani yardımların dağıtılması ve yönlendirilmesi konularında kritik öneme haiz kurumların başında gelen BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi (OCHA) Donör Destek Grubu’nun bir parçası olarak dünyada insani yardım stratejisinin yönlendirilmesinde söz sahibi olmuştur.

Dünyada ilgiyle takip edilen, AFAD’ın özellikle afetlere hazırlık ve afetleri önleme alanındaki başarılı çalışmalarıyla Türkiye, 6 Mayıs 2015’te Avrupa Sivil Koruma Mekanizması’nın bir parçası haline gelmiştir.

Ülkemizde ve komşu coğrafyalarda artan Kimyasal-Biyolojik-Radyolojik-Nükleer (KBRN) tehdidine karşı personel ve halkın bilgi düzeyinin artışı amaçlanmıştır.

Bu doğrultuda 2017 yılı sonu itibariyle toplam 26.265 kamu personeline KBRN Farkındalık ve Şüpheli Posta Eğitimi verilmiştir.

KBRN olaylarına müdahale kapasitemizin arttırılması amacıyla uluslararası standartlara uygun koruyucu ekipman, tespit-teşhis cihazları, numune alma setleri, dekontaminasyon sistemleri vb.
temin edilmiştir.

KBRN alanındaki güncel gelişmelerin, bilimsel çalışmaların ve yeni teknolojilerin tüm boyutlarıyla paylaşılması amacıyla 5-7 Aralık 2017 tarihinde ülkemizde ilk kez AFAD’ın liderliğinde “Uluslararası KBRN Kongresi” düzenlenmiştir. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan 40’dan fazla konuşmacı ve 700’den fazla kişinin katılım sağladığı kongre, KBRN alanında teknoloji geliştiren firmaların açtığı stantlar aracılığıyla katılımcıları güncel teknolojilerle buluşturmuştur.

Kongrenin son gününde AFAD KBRN Ekipleri tarafından bir KBRN tatbikatı gerçekleştirilerek, müdahale kapasitemiz katılımcılara canlı olarak gösterilmiştir.

Söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve 2013- 2017 Stratejik Planı’nda belirlenen performans göstergelerine yüksek oranda ulaşılmasında merkez ve taşra teşkilatı personelinin özverili çalışmaları önemli katkılar sunmuştur.

Öte yandan göstergelerin genel olarak sapma sebepleri arasında;

• Bazı projelerde ihale surecilerinin devam etmesi, ihalesi iptal olanlarda ise ihale sürecinin yeniden başlatılması / tamamen iptal olması,

• Başkanlıkça teklif edilen projelerin yatırım programına alınmaması,

• Başkanlık faaliyetlerinin koordinasyon ağırlıklı olmasından hareketle birçok faaliyetin diğer paydaşların faaliyetlerine göre gerçekleştirilebilmesi nedeniyle projelerinin tamamlanamaması hususları öne çıkmaktadır.

Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak, gerçekleşmeleri beklenilen düzeyde olmayan göstergelerdeki sapma sebepleri harcama birimlerince değerlendirilerek gerekli tedbirler alınmıştır.

2019-2023 Stratejik Plan döneminde belirlenen göstergeler için geçmiş plan dönemindeki gerçekleşmelerde yaşanan aksaklıklar dikkate alınarak etkinlik ve verimlilik düzeyinin daha çok arttırılması hedeflenmiştir.

Bu maksatla;

• Tüm daire başkanlıklarından somut ve gerçekleştirilebilir göstergeler belirlemeleri istenmiş ve ölçülemeyen hedeflerin planda yer almamasına özen gösterilmiştir.

• Mali imkânların artması ve teknolojinin gelişmesi göstergelere de pozitif yönde etki etmekte olup planda istisnai durumlar haricinde bütün göstergeler yıllar bazında artan oranlı bir
şekilde düzenlenmiştir.

• Göstergelerin netice odaklı tespit edilmesine çalışılmış ancak Başkanlığımız faaliyet alanları dikkate alınarak girdi ve çıktı odaklı göstergeler de oluşturulmuştur.

• Uygulamanın ve izlemenin kolaylaştırılması için birimler hedef ve göstergelerini daha net bir şekilde tespit etmişlerdir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ