Reklam
Ben Duydum
SON HABERLER

07:05 Aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi hâlinde denetim sözleşmesinin yenilenmesi/güncellenmesi gerekmez?

07:02 Denetçi denetim süresince tespit ettiği bir iç kontrol yetersizliği ile ilgili olarak aşağıdaki gerekliliklerden hangisine uymak zorunda değildir?

07:00 Denetim şirketinin ve personelinin, mesleki standartlara ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uyduğuna ilişkin kendisine ve denetim şirketi veya sorumlu denetçi tarafından düzenlenen raporların, içinde bulunulan şartlara uygun olduğuna ilişkin kendisine makul güvence sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

06:58 Türkiye Muhasebe Standartları’na göre hazırlanmış finansal tabloların Bağımsız Denetim Standartları’na uygun olarak denetimini yürütecek bir denetçinin aşağıdakilerden hangisi hakkında görüş vermesi beklenmez?

06:57 Denetçinin dürüstlük, tarafsızlık ve mesleki şüphecilik içinde hareket etmesini teminen, mesleki muhakemesini olumsuz etkileyebilecek tesirlerden ari olarak görüş açıklamasına ne denir?

06:55 Denetçinin aşağıdaki hususlardan hangisine ilişkin alacağı karar, mesleki muhakemesini kullanmasını gerektirmez?

23:40 Denetim kanıtlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

23:37 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun (KGK) yayınlamış olduğu Bağımsız Denetim Yönetmeliği’ne göre, denetim faaliyetinde bulunmak isteyenlerin denetçi olarak yetkilendirilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

23:33 Ord. Prof. Dr. Cahit Arf

00:50 2021/3 DÖNEMİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJA GİRİŞ SINAVINA İLİŞKİN DUYURU

AB Müktesebatına Uyum Sürecinde Bölgesel Kalkınma Politikaları

AB Müktesebatına Uyum Sürecinde Bölgesel Kalkınma Politikaları
Reklam

AB Müktesebatına Uyum Sürecinde Bölgesel Kalkınma Politikaları

Avrupa Birliği (AB) kendi içindeki az gelişmiş bölgelere yönelik olarak uyguladığı politikalarla bölgesel gelişmişlik farklarını önemli ölçüde azaltmıştır.

Bu başarıda AB’nin üye ülkeleri homojen bölgeleri ayırarak her bölgenin mevcut durumu ve potansiyelini tespit ettikten sonra bu bölgelere özgü kalkınma stratejisi ve teşvik sistemlerini yürürlüğe koyması etkili olmuştur (Yüce Dural ve Çatalbaş, 2007, s. 412-413).

Aralık 1999’daki AB Helsinki Zirvesi’nde, Türkiye’nin AB’ye “aday ülke” ilan edilmesinin ardından, AB Müktesebatına uyum kapsamında bölgesel gelişme için AB’nin deneyimlerinden faydalanılmıştır.

Düzey 1 bölgeleri kendi içlerinde Düzey 2 ve Düzey 3 alt bölgelerine ayrılmaktadır.

Düzey 2 bölgeleri, Düzey 1’e göre daha homojen komşu illerin gruplandırılmasıyla oluşturulmuştur.

Düzey 3 bölgeleri ise, Türkiye’nin 81ilinden meydana gelmektedir.

AB Müktesebatına uyum kapsamında AB’nin bölgesel politikasının önemli bir unsuru olan İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) sistemine geçilmiştir.

İBBS’ye (NUTS) göre üç farklı bölge sınıflandırması (Düzey 1, Düzey 2 ve Düzey 3) yapılmıştır. Düzey 1 bölgeleri kendi içlerinde Düzey 2 ve Düzey 3 alt bölgelerine ayrılmaktadır.

Düzey 2’ye göre belirlenmiş 26 bölge merkezinde ise bölgesel kalkınma ajansları oluşturulmuştur.

Yeni bölgesel kalkınma politikalarında yerel aktörler giderek daha fazla ön plana çıkmaktadır.

Yerel aktörler katılımcı planlama ilkesi doğrultusunda sürece dahil edilmiştir.

Günümüzde hem iş dünyası temelli hem de toplumsal amaçlı STK’lar artan oranda bölgesel gelişmede rol almaktadırlar (DPT, 2007a, s. 52).

Şimdi Türkiye’deki İBBS sistemini kısaca tanıyalım.

Türkiye’de Düzey 1’e (NUTS 1) göre 12, Düzey 2’ye (NUTS 2) göre 26 ve Düzey 3’e (NUTS 3) göre 81 bölge mevcuttur.

12 adet Düzey 1 bölgesinden İstanbul (TR1) Bölgesi sadece İstanbul’u kapsar.

Batı Marmara (TR2) Bölgesi Tekirdağ ve Balıkesir alt bölgeleri (Düzey 2) ve 5 ilden (Düzey 3 bölgesi) oluşur.

Ege (TR3) Bölgesi İzmir, Aydın ve Manisa alt bölgeleri ile bunlara bağlı 8 ili kapsar.

Doğu Marmara (TR4) Bölgesi Bursa ve Kocaeli alt bölgeleri ve bunlara bağlı 8 ilden oluşur.

Batı Anadolu (TR5) Bölgesi Ankara ve Konya olmak üzere 2 alt bölge ve 3 ili kapsar.

Akdeniz (TR6) Bölgesi Antalya, Adana ve Antakya olmak üzere 3 alt bölge ve bunlara bağlı 8 ilden oluşur.

Orta Anadolu (TR7) Bölgesi’nde Kırıkkale ve Kayseri alt bölgeleri ile bunlara bağlı 8 il bulunur.

Batı Karadeniz (TR8) Bölgesi Zonguldak ve Kastamonu alt bölgeleri ile bunlara bağlı 6 ilden oluşur.

Doğu Karadeniz (TR9) Bölgesi Trabzon alt bölgesine bağlı 6 ili kapsar.

Kuzeydoğu Anadolu (TRA) Bölgesi Erzurum ve Ağrı alt bölgelerine bağlı 7 ilden oluşur.

Ortadoğu Anadolu (TRB) Bölgesinde Malatya ve Van alt bölgelerine bağlı 8 il bulunur.

Güneydoğu Anadolu (TRC) Bölgesi’nde ise Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin alt bölgeleri ve bunlara bağlı 9 il yer alır.

Kalkınma Ajansları, bölgesel kalkınma için projeleri destekleyerek ve finansman sağlamanın yanı sıra bölgesel kalkınmada merkezî ve yerel otorite arasında uyumlaştırıcı ve işbirliğini sağlayıcı işlev de görmektedir.

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ