Reklam
Ben Duydum
SON HABERLER

07:05 Aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi hâlinde denetim sözleşmesinin yenilenmesi/güncellenmesi gerekmez?

07:02 Denetçi denetim süresince tespit ettiği bir iç kontrol yetersizliği ile ilgili olarak aşağıdaki gerekliliklerden hangisine uymak zorunda değildir?

07:00 Denetim şirketinin ve personelinin, mesleki standartlara ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uyduğuna ilişkin kendisine ve denetim şirketi veya sorumlu denetçi tarafından düzenlenen raporların, içinde bulunulan şartlara uygun olduğuna ilişkin kendisine makul güvence sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

06:58 Türkiye Muhasebe Standartları’na göre hazırlanmış finansal tabloların Bağımsız Denetim Standartları’na uygun olarak denetimini yürütecek bir denetçinin aşağıdakilerden hangisi hakkında görüş vermesi beklenmez?

06:57 Denetçinin dürüstlük, tarafsızlık ve mesleki şüphecilik içinde hareket etmesini teminen, mesleki muhakemesini olumsuz etkileyebilecek tesirlerden ari olarak görüş açıklamasına ne denir?

06:55 Denetçinin aşağıdaki hususlardan hangisine ilişkin alacağı karar, mesleki muhakemesini kullanmasını gerektirmez?

23:40 Denetim kanıtlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

23:37 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun (KGK) yayınlamış olduğu Bağımsız Denetim Yönetmeliği’ne göre, denetim faaliyetinde bulunmak isteyenlerin denetçi olarak yetkilendirilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

23:33 Ord. Prof. Dr. Cahit Arf

00:50 2021/3 DÖNEMİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJA GİRİŞ SINAVINA İLİŞKİN DUYURU

Türkiye Ekonomisinde Hizmetler Sektörü

Türkiye Ekonomisinde Hizmetler Sektörü
Reklam

Türkiye Ekonomisinde Hizmetler Sektörü

Günümüzde hizmetler sektörünün gelişmesi, ekonomik kalkınmanın (gelişmenin) önemli göstergelerinden biridir.

Hizmetler sektöründe yeni faaliyet alanlarının ortaya çıkması ve mevcutların etkinliğinin artması, sektörün yarattığı katma değeri ve istihdamı artırmaktadır.

Türkiye ekonomisinde hizmetler sektörünün payı yıllar içerisinde artış göstermiştir.

1973 yılında hizmetler sektörünün GSYH içindeki payı (inşaat hizmetleri dâhil) %44,9 iken, 1980’de bu oran %48,4’e, 1985’te %55,9’a, 1990’da %52,2’ye ve
2017 yılında %72,5’e yükselmiştir.

Hizmetler sektörünün istihdam içindeki payı 2017 yılında %54,1 olmuştur, bu orana inşaatı da eklediğimizde hizmetler sektörünün istihdamdaki payı %61,5’e yükselmektedir.

Hizmetler, diğer iki sektöre (tarım ve sanayi) göre en fazla istihdamın sağlandığı sektördür.

2011-2016 döneminde tarım sektörü istihdamı aynı seviyede kalırken, sanayi sektöründe az da olsa artış olmuştur.

Buna karşılık hizmetler sektörü istihdamı 2011 yılında 13,0 milyon kişiden 2016’da 16,6 milyon kişiye çıkmıştır.

Türkiye’de her kalkınma planı döneminde hizmetler alanında ülkenin rekabet gücünün geliştirilmesi, katma değeri yüksek alanların payının ve bu alandaki istihdam seviyesinin yükseltilmesi, hizmetler ihracatının artırılması ve çeşitlendirilmesi temel amaç olarak belirlenmiştir.

Küreselleşen dünyada hizmetler sektörünü etkileyen eğilimler; hizmetler sektöründe teknoloji kullanımının yaygınlaşması, yeni hizmet alanları ve mesleklerin ortaya çıkması, hizmet sunumunun yaygınlaşması, üretim ve hizmet alanlarının bütünleşmesi ve dış kaynaklardan temin etmenin (outsourcing) önem kazanması olarak sayılabilir.

Hizmetler alt sektörleri içinde ulusal gelire katkı bakımından en hızlı gelişen alt sektör ticarettir.

Ticaret sektörünün büyümesinde sektör içinde yer alan turizmin son yıllardaki hızlı gelişimi önemli rol oynamıştır.

Devlet hizmetlerinin katkısının azalması ise 1980’den sonra devletin ekonomideki yerinin küçülmesine bağlanabilir.

Hizmetler sektörünün ikinci önemli alt sektörü ulaştırma ve depolamadır (2016).

İnşaat, mali aracı kuruluşlar, konut, serbest meslek hizmetleri ile izafi banka hizmetleri alt sektörlerinin payında son 10 yılda önemli bir gelişme gözlenmemiştir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ