Reklam
Ben Duydum
SON HABERLER

07:05 Aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi hâlinde denetim sözleşmesinin yenilenmesi/güncellenmesi gerekmez?

07:02 Denetçi denetim süresince tespit ettiği bir iç kontrol yetersizliği ile ilgili olarak aşağıdaki gerekliliklerden hangisine uymak zorunda değildir?

07:00 Denetim şirketinin ve personelinin, mesleki standartlara ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uyduğuna ilişkin kendisine ve denetim şirketi veya sorumlu denetçi tarafından düzenlenen raporların, içinde bulunulan şartlara uygun olduğuna ilişkin kendisine makul güvence sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

06:58 Türkiye Muhasebe Standartları’na göre hazırlanmış finansal tabloların Bağımsız Denetim Standartları’na uygun olarak denetimini yürütecek bir denetçinin aşağıdakilerden hangisi hakkında görüş vermesi beklenmez?

06:57 Denetçinin dürüstlük, tarafsızlık ve mesleki şüphecilik içinde hareket etmesini teminen, mesleki muhakemesini olumsuz etkileyebilecek tesirlerden ari olarak görüş açıklamasına ne denir?

06:55 Denetçinin aşağıdaki hususlardan hangisine ilişkin alacağı karar, mesleki muhakemesini kullanmasını gerektirmez?

23:40 Denetim kanıtlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

23:37 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun (KGK) yayınlamış olduğu Bağımsız Denetim Yönetmeliği’ne göre, denetim faaliyetinde bulunmak isteyenlerin denetçi olarak yetkilendirilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

23:33 Ord. Prof. Dr. Cahit Arf

00:50 2021/3 DÖNEMİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJA GİRİŞ SINAVINA İLİŞKİN DUYURU

10 Ağustos 1970 İstikrar Programı

10 Ağustos 1970 İstikrar Programı
Reklam

10 Ağustos 1970 İstikrar Programı

1963 yılından itibaren uygulamaya konulan beş yıllık kalkınma planları (BYKP), ekonomik  büyüme, ödemeler dengesi, fiyat istikrarı ve bütçe ile ilgili somut hedefler ortaya koymuş ve ekonomi politikaları planlardaki bu hedefleri gerçekleştirecek şekilde tasarlanmaya başlanmıştır.

Planlarda, özellikle yatırımların artırılması ve hızlı büyüme ön planda tutulmuştur.

Önceki bölümlerde değindiğimizi gibi, kalkınma planlardaki hedefler kamu için  zorunlu iken özel sektör için yol gösterici nitelikteydi.

I. BYKP ile birlikte fiyat istikrarında önemli gelişmeler sağlanmıştır.

1963 sonrasında %5-6’larda dalgalanan yıllık enflasyon oranı dönemin sonlarına doğru hızla yükselmeye başlamıştır.

1960’lı yılların sonuna doğru ekonomide yeniden ortaya çıkan sorunlar makroekonomik veriler üzerinde de kendini göstermiştir.

Bu dönemde benimsenen ithal ikameci sanayileşme politikalarının hedeflerin aksine, 1965-1971 döneminde ithalat yıllık ortalama %12, ihracat ise %7,5 oranında artınca dış ticaret açığı planlananın üzerinde gerçekleşmiştir.

Söz konusu dönemde, dış ticaret açığı yaklaşık 4 katına çıkmıştır.

Bu dönemde dış ticarette denetimli kambiyo rejimi ve katlı kur sistemi devam etmiştir.

Özellikle 1968-70 döneminde büyüme hızla düşmüş (%6,7’den %4,4’e), enflasyon ise hızla yükselmeye başlamıştır (TÜFE %4,1’den %11,8’e).

Toplumun refah düzeyindeki olumsuz gelişmeleri yansıtan bu makro göstergelere işçi döviz girişlerindeki düşüş, yabancı kredilerdeki azalma ve T’deki aşırı değerlenme de eklenince, ekonomide ciddi bir darboğaz oluşmuştur.

Bu ortamda hükûmet 10 Ağustos 1970 tarihinde istikrar kararlarını açıklamıştır.

Program kapsamında;

• %67 oranında devalüasyon yapılmış, dolar kuru 15 T olarak belirlenmiştir.

• Mali disiplin kapsamında vergiler yükseltilmiş, maaş ve ücretler dondurulmuş, KİT ürünlerine zam yapılmıştır.

• Ekonomideki arz daralmasını gidermek maksadıyla ithalatta teminat oranları düşürülmüş, miktar kısıtlamaları da azaltılmıştır.

Türkiye’de, o tarihlerde de sanayi üretimi önemli ölçüde ithal hammadde, yarı mamul madde ve yatırım malına dayandığı için, ithalat kısıtlaması yurt içi üretimi de sınırlandırmaktaydı.

Uygulamaya konulan tedbirlerin ardından dış kaynak konusunda önemli gelişmeler sağlanmıştır.

IMF’den alınan yeni krediler, artan işçi döviz gelirleri, hammadde ve mamul ihracatında artış ve kısa vadeli dış borçlar sayesinde,  1973 yılında ilk kez cari işlemler dengesi fazla vermiştir.

Sonraki yıllarda da olumlu hava bir süre daha devam etmiş, kalkınma planlarında öngörülen ortalama yıllık büyüme oranları yakalanmış, dolar kuru 13,5 T’ye kadar düşmüş, enflasyon oranı 1971-77 yılları arasında ortalama %18’lerde seyretmiştir.

Ne var ki, yukarıdaki olumlu gelişmeler uzun sürmemiştir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ